יד ושם ירושלים
92 קיץ 2020


עדכן אסטרטגי
23-3 07-2020


ביאן - הערבים בישראל
21 07-2020

סקירה חודשית \ ספטמבר 2020

|   הסקירה מכילה פרסומים חדשים לאחר הופעתם באתרי המוסדות המשתתפים;
|   חדש באתר? מומלץ לעיין בתקנון הספריה על תנאי שיתוף ושימוש בתכנים דיגיטליים;
|   מידע חסר\לא מדויק? צרו קשר לתיקון והשלמה.


בנק ישראל - חטיבת המחקר
המוניטור ליציבות פיננסית בישראל
המוסד לביטוח לאומי - קרנות הביטוח הלאומי
איך יודעים מה עובד בתוכניות חברתיות בישראל? דוח מצב 2020
אתר שער להערכה מבית נובה: gate2evaluation.org
הכנסת - מרכז המחקר והמידע
נתוני תעסוקה ושכר בחברה הערבית בדגש על ענף ההייטק
הכנסת - מרכז המחקר והמידע
'נגיש תחילה'- הנגשת טכנולוגיות מראש
הכנסת - מרכז המחקר והמידע
תחזית הכנסות קרן לאזרחי ישראל וחסמי צריכת גז טבעי
המשרד להגנת הסביבה
בלי אגזוז, אפס פליטות: מדריך לרשויות מקומיות לקידום תחבורה ציבורית חשמלית
המכון החרדי למחקרי מדיניות
משבר הקורונה, החברה החרדית ושוק העבודה העתידי - אתגרים כלכליים והזדמנויות
יוזמות קרן אברהם
אלימות, פשיעה ושיטור בחברה הערבית. מדד הביטחון האישי והקהילתי 2019
מכון דש"א - דמותה של ארץ
דמותה של ארץ: המסע מ'כיבוש הקרקע' לשמירת השטחים הפתוחים. מאבקים ומהלכים לשמירה על טבע הארץ
מכון ירושלים למחקרי מדיניות
מגזר שלישי בירושלים: מסמך מדיניות
מכון ירושלים למחקרי מדיניות
חינוך בלתי פורמלי ככלי לצמצום פערים במזרח ירושלים
מכון ירושלים למחקרי מדיניות
התמודדות שוק התעסוקה בירושלים עם אתגרי העתיד
מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל
דפוסי עבודה בתקופת התפרצות מגפת הקורונה ולאחריה: ממצאים ראשוניים
מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל
°360 – התוכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון: התמודדות בעת משבר. מדריך חשיבה תוצאתית לתכנון, מדידה ושימוש במידע
פורום קהלת למדיניות ריבונות לאומית, חירות הפרט
אסדרת עורכי-דין בישראל - ניתוח והצעה לרפורמה
פורום קהלת למדיניות ריבונות לאומית, חירות הפרט
כיוונים חדשים למדיניות הרגולציה בישראל: כינון פיקוח פרלמנטרי וסעיפי תפוגה