דין ומידע » מוסדות מחקר בספריה  »» דעת - לימודי יהדות ורוח

דעת - לימודי יהדות ורוח

העמוד מציג חיבורים נבחרים, כפי שפורסמו באתר 'דעת'.
לצפיה לחצו על סימן הקובץ המצורף.
בקרו באתר 'דעת' להרחבה על חידושים ופרסומים נוספים.
חוק לישראל: שליחות
מחברים: מיכאל ויגודה בהשתתפות חיים י'' צפדי
חוק לישראל: עריכה שיטתית ועדכנית של המשפט העברי כיסוד לחקיקה ולפסיקה על-פי סדר חוקי מדינת ישראל, בעריכת נחום רקובר, 2014
חוק לישראל: פגמים בחוזה: מראית עין, טעות, כפיה ועושק
מחבר: ציון אילוז
חוק לישראל: עריכה שיטתית ועדכנית של המשפט העברי כיסוד לחקיקה ולפסיקה על-פי סדר חוקי מדינת ישראל, בעריכת נחום רקובר, 2011
דינא דמלכותא דינא
מחבר: יואב סטשבסקי
חוקי המדינה לאור המשפט העברי, 2011
חוק לישראל: נאמנות בנכסים
מחבר: ירון אונגר
חוק לישראל: עריכה שיטתית ועדכנית של המשפט העברי כיסוד לחקיקה ולפסיקה על-פי סדר חוקי מדינת ישראל, בעריכת נחום רקובר, 2010
חוק לישראל: שיתוף נכסים
מחבר: מרדכי קויפמן
חוק לישראל: עריכה שיטתית ועדכנית של המשפט העברי כיסוד לחקיקה ולפסיקה על-פי סדר חוקי מדינת ישראל, בעריכת נחום רקובר, 2009
חוק לישראל: שכירות ושאילה
מחבר: מיכאל ויגודה
חוק לישראל: עריכה שיטתית ועדכנית של המשפט העברי כיסוד לחקיקה ולפסיקה על-פי סדר חוקי מדינת ישראל, בעריכת נחום רקובר, 2009
תקנת השבים: מעמדו של עבריין שריצה את עונשו
ספריית המשפט העברי, נחום רקובר
מועד הפרסום: 2007
התחייבות - תוקפה, אופיה וסוגיה
מחבר: איתמר והרפטיג
ספריית המשפט העברי, 2006
מסירות נפש: הקרבת היחיד להצלת הרבים
מחבר: נחום רקובר
ספריית המשפט העברי, 2000
מטרה המקדשת את האמצעים
מחבר: נחום רקובר
ספריית המשפט העברי, 2000
תורת דיני קניין: מחקר-השוואה בקורתי במשפט העברי ובשיטות משפט חדשות, 3 כרכים
ספר א': מושג הקניין ומערכת זכויות הממון
ספר ב': ההחזקה ודיניה
ספר ג': דיני קניין במחוזק
מחבר: שבתי בן דב