דין ומידע » מוסדות מחקר בספריה  »» המשרד להגנת הסביבה


המשרד להגנת הסביבה
המועצה הישראלית לבנייה ירוקה

לעיונכם פרסומים נבחרים בשיתוף המשרד להגנת הסביבה.
לצפיה והורדה לחצו על סימן הקובץ המצורף.
בקרו בהפניה לאתר המקור להרחבת המידע ופרסומים נוספים.


אובדן מזון והצלת מזון בישראל: היבטים כלכליים, חברתיים, סביבתיים. הדוח הלאומי 2015-2019
מחקר, כתיבה ועריכה: bdo.co.il  BDO Israel / לקט ישראל  www.leket.org
התוכנית הלאומית לניטור מפרץ אילת. דוח מדעי לשנת 2003-2019
מחקר, כתיבה ועריכה:המכון הבינאוניברסיטאי למדעי הים באילת
בלי אגזוז, אפס פליטות: מדריך לרשויות מקומיות לקידום תחבורה ציבורית חשמלית
מועד הפרסום: 08-2020
התוכנית הלאומית לצמצום זיהום אוויר וסיכונים סביבתיים במפרץ חיפה והסביבה
דוח המפרץ לשנת 2018 וסיכום התוכנית ביניים לשנים 2015-2018

מועד הפרסום: 05-2019
מאזן מזהמים לים 2017
כתיבה: ספאא חלבי סאלח, אילן מלסטר
מועד הפרסום: 01-2019
מרשם פליטות לסביבה - דו"ח שנתי 2017
מועד הפרסום: אגף דוברות תקשורת והסברה, 11-2018
בנייה בת-קיימה, מדריך טכני: מהות התקן, מבנה, מתודולוגיה, ניקוד ודירוג, תנאי סף ושלבי הערכה לקבלה
מועד הפרסום: מה' 1 2018
מצב איכות האוויר בישראל. דוח שנתי 2016
מועד הפרסום: 06-2018
היערכות ישראל להסתגלות לשינוי אקלים: המלצות לאסטרטגיה ותכנית פעולה לאומית
מועד הפרסום: 31-12-2017
דוח מצב הסביבה בישראל: נתונים / מדדים / מגמות
מועד הפרסום: 12-2017
הסבב הראשון של היתרי פליטת מזהמים למפעלי תעשייה וייצור האנרגיה. בחינת העלויות והתועלות
הדוח הוכן על ידי חברת DHVMED עבור המשרד להגנת הסביבה
12.מועד הפרסום: 2017
תכנית הניטור הלאומית של ישראל בים התיכון, דוח מדעי לשנים 2017-2016
עריכה: ברק חרות, איל רהב - חקר ימים ואגמים לישראל
מחקרי סביבה: מחקרים שהסתיימו בשנים 2016-2014. תקצירים לשכת המדענית הראשית
מועד הפרסום: 2017
אמצעים להפחתת פליטות גזי חממה וחיסכון אנרגטי עבור מגזר המבנים. דו"ח המלצות לעמידה ביעד הפחתת פליטות גזי חממה בישראל
כתיבה ועריכה: דקל אמיר שפירא
מועד הפרסום: 03-2017
אמצעים לצמצום נסועת יוממים: יישום תכנית לשינוי של הרגלי נסיעות בקרב עובדים
מועד הפרסום: 01-2017
עומסי מזהמים בנחלים, 2015
כתיבה ועריכה: דקל אמיר שפירא
מועד הפרסום: 11-2016
התכנית הלאומית ליישום הסכם פריז     English Version
מועד הפרסום: 09-2016
הערכות ושיפור עמידות מפעלים לרעידות אדמה
מועד הפרסום: 06-2016
מערכות פסיביות לחימום ולקירור מבנים ומיקרו אקלים עירוני. הנחיות להערכת תפקוד
מועד הפרסום: 03-2016
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
מועד הפרסום: 03-2016
בחינת כלים מתחום הכלכלה ההתנהגותית ויישומם לקידום בנייה ירוקה בישראל
כתיבה: רותי דניאל, אביאל ילינק, אריה רותם
מקום ומועד הוצאה: המועצה הישראלית לבנייה ירוקה, 02-2016
מצב איכות האוויר בישראל לשנת 2015
מועד הפרסום: 2015
מדריך להכנת תכניות מים לנחלים - מחזון למעשה
מועד הפרסום: 2016
מדד ההשפעה הסביבתי של המשרד להגנת הסביבה. דרוג חברות התעשייה הציבוריות והממשלתיות בישראל
מועד הוצאה: 2015 \ 2014
מדריך לתכנון סביבתי: הטמעת היבטים סביבתיים בהליכי תכנון
כתיבה: דני עמית, עמית שפירא, צאלה קרניאל
מועד הוצאה: 2015 \ 2014
תבנית הבנייה למגורים בישראל: נתונים, הערכות ומגמות
כתיבה: ניר לוטן
מועד הפרסום: 11-2015
פיתוח כלים פיננסיים לקידום בנייה ירוקה למגורים בישראל
כתיבה: עומרי כרמון, מרכז מילקן לחדשנות במכון ירושלים לחקר ישראל
מועד הפרסום: מחקר מספר 97, 11-2015
העיר עובדת: תכנית אסטרטגית לעירוניות בת-קיימה
מועד הפרסום: 10-2015
סקר תמריצים לבניה ירוקה בעולם והתאמתם לישראל
מחקר: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, המחלקה לאדם במדברה
מועד הפרסום: 06-2015
חסמים, פתרונות והזדמנויות בפיתוח שוק החומרים והמוצרים הירוקים לבנייה בישראל
כתיבה: אביאל ילינק, קרן שוורץ, רוני בילר
מקום ומועד הוצאה: המועצה הישראלית לבנייה ירוקה, 12-2014
משק הגז ההולנדי: לקחים ותובנות לפיתוח בישראל
כתיבה: צרויה קלוואו שבח, עמית אשכנזי [Meidata]
מועד הפרסום: 12-2014
מדיניות לאסדרה סביבתית אינטגרטיבית של מפעלי תעשייה בישראל - רקע, עקרונות יסוד והמלצות ליישום
כתיבה: שרון ידין
מועד הפרסום: 2014
מדריך לפיתוח בר-קיימא בחברות הממשלתיות
מועד הפרסום: 12-2013
קשרי הגומלין בין חשיפה תקשורתית של נושאים סביבתיים לבין יוזמות חקיקה סביבתיות
כתיבה: ערן פייטלסון, גלית אינברט
מועד הפרסום: 11-2013
אתרים לאומיים בישראל: תנאי סף וקריטריונים להכרזה
מועד הפרסום: 08-2013
בריכות חורף בישראל: חשיבות ואתגר השימור מידע לקובעי מדיניות ולמנהלי שטח
יום עיון 'בריכות חורף בישראל' - אתגרים לשימור אל מול שימושי קרקע שונים
מחקר וכתיבה: אלון רוטשילד, יואב פרלמן
מועד הפרסום: 11-02-2010
תכנית לאומית למגוון ביולוגי בישראל
עריכה: אוריאל ספריאל
מועד הפרסום: 01-2010