דין ומידע » מוסדות מחקר בספריה  »» אעלאם

אעלאם - המרכז הערבי לחרות המדיה, פיתוח ומחקר

העמוד מציג פרסומים נבחרים לעיון הציבור, כפי שמופיעים באתר המרכז.
לצפיה לחצו על סימן הקובץ המצורף. בקרו באתר המקור להרחבה על פעילות, חידושים ופרסומים נוספים.


הנכבה הפלסטינית בציבוריות הישראלית: על תצורות ההתכחשות והאחריות
כתיבה: אמל ג’מאל, סמאח בסול
מועד הפרסום: 2014
שיח זכויות האדם בתקשורת הישראלית     English Version
כתיבה: אמל ג’מאל, חולוד מסאלחה
מועד הפרסום: 2012
עדיין כפופות: ייצוג האישה בעיתונים הערביים הארציים
כתיבה: אמל ג’מאל, סמאח בסול
מועד הפרסום: 2011