דין ומידע » מוסדות מחקר בספריה  »» מכון ון ליר בירושלים

מכון ון ליר בירושלים

העמוד מכיל פרסומים נבחרים לעיון הציבור לאחר הופעתם באתר המקור.
לצפיה לחצו על סימן הקובץ המצורף.
בקרו באתר מכון ון ליר להרחבה על פעילות, חידושים ופרסומים נוספים.


מדד המגדר: אי־שוויון מגדרי בישראל
מאת: הגר צמרת, חנה הרצוג, נעמי חזן ואח'
סדרה: שוות - קידום נשים בזירה הציבורית
מועדי הפרסום: 2020 - 2013
בין הציבורי לפרטי: הפרטות והלאמות בישראל - דוח שנתי
מועד הוצאה: 2010 - 2014
ספר החברה הערבית בישראל: אוכלוסייה, חברה, כלכלה
עריכה: רמסיס גרא
מועדי הפרסום: (5) 2012 - (9) 2018
ערבים, יהודים, ערבית: הוראת הערבית בישראל ואתגריה
מועד הוצאה: דוח מחקר, 2020
להפוך עבודות שקופות לנראות: חסמים להשתלבות נשים בשוק העבודה בישראל
מאת: עמית קפלן, טלי פפרמן, שמרית סלונים, ואח
סדרה: שוות, דוח מסכם 2020
המדריך לייעוץ והתערבות מגדרית בארגונים
מאת: הדס בן אליהו, זאב לרר
סדרה: שוות - המרכז לקידום נשים בזירה הציבורית. 2018
עבודות שקופות בישראל דוח מחקר למוסד לביטוח לאומי
כתיבה: עמית קפלן, מהא כרכבי סבאח
מועד הוצאה: 2017
מדד ון ליר לאיכות חיים
עורכים: גל ישורון, מישל סטרבצ'ינסקי, ירדן קידר
סדרה: התכנית לכלכלה וחברה, מחקר מדיניות 24 2017
תקציב המדינה לשנים 2017-2018
האם מוצתה ההורדה במשקל ההוצאה הממשלתית בתוצר? ניתוח של תקציב הביטחון והתקציבים האזרחיים

עורכים: לאה אחדות, מישל סטרבצ'ינסקי, אביה ספיבק
סדרה: התכנית לכלכלה וחברה, מחקר מדיניות 23 2017
פנסיית החובה בישראל והשפעתה על אי־השוויון הפנסיוני: הסיכונים במערכת הפנסיה החדשה
כתיבה: אביה ספיבק, שחר צמח
סדרה: התכנית לכלכלה וחברה, מחקר מדיניות 22 2017
תקציב המדינה לשנים 2015-2016 לנוכח צורכי המשק לפי המדד החברתי החדש
עריכה: לאה אחדות, מישל סטרבצ'ינסקי, אביה ספיבק
סדרה: התכנית לכלכלה וחברה, מחקר מדיניות 21 2016
פרופיל ההוצאה על בריאות לפי גיל בישראל ובמדינות OECD
כתיבה: לאה אחדות, גבי בן נון, ערן פוליצר
סדרה: התכנית לכלכלה וחברה, מחקר מדיניות 20 2016
הקצאת מקורות למימון סל הבריאות
בחינה מחדש של נוסחת הקפיטציה: הוספתם של משתנים חברתיים-כלכליים כמתאמי סיכון

כתיבה: לאה אחדות, עמיר שמואלי
סדרה: התכנית לכלכלה וחברה, מחקר מדיניות 19 2015
תקציב המדינה לשנת 2015: הכנס החמישי של התוכנית לכלכלה וחברה במכון ון ליר בירושלים
סדרה: התכנית לכלכלה וחברה, מחקר מדיניות 18 2015
תשואה מהשכלה: אי־שוויון בין קבוצות אוכלוסייה
כתיבה: יעל מלצר
סדרה: התכנית לכלכלה וחברה, מחקר מדיניות 17 2014
השפעת הבעלות הממשלתית על ביצועיהן של קבוצות הבנקים הגדולות בישראל
כתיבה: עמי ברנע
סדרה: התכנית לכלכלה וחברה, מחקר מדיניות 16 2014
מבט אל המשבר הכלכלי: פרספקטיבה ישראלית ובינלאומית
עריכה: לאה אחדות, אריה ארנון, מישל סטרבצ'ינסקי, אביה ספיבק
סדרה: התכנית לכלכלה וחברה, מחקר מדיניות 15 08-2014
שיקולים פוליטיים בהקצאת מענקים לרשויות המקומיות בישראל
כתיבה: עמיר שוסטר
סדרה: התכנית לכלכלה וחברה, מחקר מדיניות 14 2014
תקציב הממשלה החדשה: הצעת התוכנית לכלכלה וחברה
כתיבה: לאה אחדות, מישל סטרבצ'ינסקי, אביה ספיבק
סדרה: התכנית לכלכלה וחברה, מחקר מדיניות 13 2013
רגולציה כלכלית של חשמל ומים בישראל
כתיבה: דני צ‘מנסקי, מריה מרינוב
סדרה: ניירות עמדה, 5 2012
בין הציבורי לפרטי במערכת הבריאות בישראל: המקרה של שר"פ
כתיבה: לאה אחדות, גבי בן נון
סדרה: התכנית לכלכלה וחברה, מחלוקת בכלכלה סדרה שניה, 3 04-2012
הטלת מס עיזבון בישראל: בחינת הסוגיה
כתיבה: אמיר אדרי
סדרה: נקודה למחשבה 2, 2011
מענק האיזון של משרד הפנים: האם הוא מצמצם את הפערים בין הרשויות המקומיות?
כתיבה: טל שחור
סדרה: התכנית לכלכלה וחברה, מחקר מדיניות 12 2010
השפעת הרגולציה של תאגידי המים והביוב על המחיר והשירות
כתיבה: אייל טבת, גל טלית
מועד הפרסום: 12-2017
מיקור-חוץ בתוכנית "מעגלי תעסוקה": ניתוח והמלצות. נייר עבודה
כתיבה: רמי אדוט
מועד הפרסום: 05-2017
מיקור חוץ של תהליכי עיצוב המדיניות במגזר הציבורי
כתיבה: רעות מרציאנו
מועד הפרסום: נייר מדיניות, 02-2016
מאגר נתוני אשראי - הצעת חוק ממשלתית
כתיבה: דוד לוי פאור
מועד הפרסום: נייר עמדה 1, 11-2015
ידיעת ערבית בקרב יהודים בישראל
מועד הפרסום: 2015
מאגר נתוני אשראי - הצעת חוק ממשלתית
כתיבה: דוד לוי פאור, ענבר מזרחי, יאיר אושרוב
מועד הפרסום: נייר עמדה 2, 11-2015
דוח מעקב אחר יישום המלצות ועדת טרכטנברג
שלוש שנים למחאה החברתית: האם חל שינוי במדיניות הכלכלית-חברתית של ממשלת ישראל?

כתיבה: עמית בן-צור, אמנון פורטוגלי
מועד הפרסום: 07-2014
מדריך לקבלת החלטות בטרם הפרטות ומיקור-חוץ: האם להפריט, ואם כן -כיצד?
כתיבה: עמית בן-צור
מועד הפרסום: 06-2014
הפרטת המחסומים בגדה המערבית וברצועת עזה
כתיבה: שירה חבקין
מועד הפרסום: נייר מדיניות, 02-2014
כיצד הפכו מורות ומורים בישראל למורי קבלן? העסקה לא ישירה של עובדי חינוך והוראה במערכת החינוך בישראל
כתיבה: גלית בינט, ורדה שיפר
מועד הפרסום: מסמך מדיניות, 11-2013
האם תאגידי המים הם צעד בדרך להפרטה?
כתיבה: אייל טבת
מועד הפרסום: מחקר מדיניות, 09-2013
מלוניות ליולדות בבתי חולים כלליים ציבוריים בישראל: פינוק נחמד או תת מערכת של אי-צדק?
כתיבה: שלומית אבני
מועד הפרסום: נייר עמדה, 11-2012
אסדרה של בתי ספר פרטיים בררניים: בית הספר חברותא כמקרה מבחן
כתיבה: תמי הראל בן שחר
מועד הפרסום: נייר עמדה, 05-2012
הפרטה ללא גבולות: המקרה של הצעת חוק בוררות חובה
כתיבה: אן סוצ'יו
מועד הפרסום: נייר עמדה, 04-2012
מי כאן בעל הבית? הפרטת חברות הנמל בישראל
כתיבה: אייל טבת
מועד הפרסום: נייר עמדה, 04-2012
הפרטת גנים לאומיים בישראל: גן לאומי עיר דוד כמקרה מבחן
כתיבה: אלעד לשם, אמנון פורטוגלי
מועד הפרסום: נייר עמדה, 01-2012
מדיניות הפרטת הרכבת בישראל ומה שניתן ללמוד מהניסיון בעולם
כתיבה: אמנון פורטוגלי
מועד הפרסום: נייר עמדה, 10-2011
הפרטת עיצוב המדיניות: צעד אחד רחוק מדי?
כתיבה: ערן ויגודה-גדות, חיים כהן
מועד הפרסום: נייר עמדה, 08-2011
הפרטת עידוד העלייה
כתיבה: אילנה שפייזמן
מועד הפרסום: נייר עמדה, 07-2011
האם שוויון מפריע לצמיחה? על הקשר בין שוויון בהכנסות לצמיחה כלכלית
כתיבה: שמואל שי, מומי דהן, איל דביר, נטליה מירוניצ'ב
מועד הפרסום: סדרת ניירות עמדה בנושאי הצדק החברתי, חוברת 1 06-2000
מפרקטיקה מגדרית לפרקטיקה של שוויון: מדריך למשתמשת
כתיבה: זאב לרר, הדס בן אליהו
מועד הפרסום: 2015
תכניות פעולה לאומיות: אסטרטגיות של ארגוני נשים ליישום וניטור   [עברית \ אנגלית \ ערבית]
יישום החלטה 1325 של מועצת הביטחון של האו"ם בישראל
כתיבה: פנינה שטינברג
מועד הפרסום: 2015
נשים שלום ובטחון: החלטה 1325 של מועצת הבטחון בהקשר הישראלי   [עברית \ אנגלית \ ערבית]
יישום החלטה 1325 של מועצת הביטחון של האו"ם בישראל
כתיבה: שרי אהרוני
מועד הפרסום: 2015
ייצוג נשים במוקדי קבלת החלטות ביטחוניות 2014-2013   [עברית \ אנגלית \ ערבית]
יישום החלטה 1325 של מועצת הביטחון של האו"ם בישראל
כתיבה: פנינה שטינברג
מועד הפרסום: 2015
מקידום נשים להטמעת חשיבה מגדרית: תמורות בתפקיד הממונה על קידום מעמד האשה במשרדי הממשלה
כתיבה: פנינה שטינברג
מועד הפרסום: 2012
ממגזר שלישי למגזר אזרחי: לשאלת הזהות הקולקטיבית של ארגוני המגזר האזרחי
כתיבה: בני גדרון, ניסן לימור, אסתר זיכלינסקי
מועד הפרסום: 2015
עקרונות להסדרה חקיקתית של חוק עמותות חדש
כתיבה: ניסן לימור, נוי ברינט
מועדי הפרסום: 10-2012 \ 11-2013