דין ומידע » מוסדות מחקר בספריה  »» מכון אהרן למדיניות כלכלית


מכון אהרן למדיניות כלכלית
המרכז הבינתחומי הרצליה

העמוד מציג פרסומים נבחרים לעיון הציבור לאחר הופעתם באתר המקור.
לצפיה לחצו על סימן הקובץ המצורף.
בקרו באתר מכון אהרן להרחבה על פעילות, חידושים ופרסומים נוספים.


האתגר הדיגיטלי בחברה הערבית
מחברים: מריאן תחאוכו, הלה אקסלרד, חנין מטר
מועד הפרסום: נייר מדיניות 2021.05 06-2021
מגזר ההייטק כמנוע ליציאה ממשבר הקורונה
מחברים: ניראון חשאי, סרגיי סומקין, הלה אקסלרד
מועד הפרסום: נייר מדיניות 2021.04 05-2021
אסטרטגיה לתכנון אופטימלי של משק החשמל
מחברים: צבי אקשטיין, סרגיי סומקין, הלה אקסלרד
מועד הפרסום: נייר מדיניות 2021.03 05-2021
אתגרי פיתוח דיגיטלי במדינת ישראל
מחברים: הלה אקסלרד, ישראל דנציגר
מועד הפרסום: נייר מדיניות 2021.02 02-2021
ההשפעות הכלכליות של השקעה במטרו על הפריון והתוצר
מחברים: סני זיו, אורן שפיר
מועד הפרסום: נייר מדיניות 2020.09 11-2020
האם העלייה במחירי הדיור צפויה להיעצר?
מחברים: צבי אקשטיין, סרגיי סומקין
מועד הפרסום: נייר מדיניות מיוחד 10-2020
מדיניות מקרו כלכלית ליציאת המשק מהמשבר
מחברים: צבי אקשטיין, אביחי ליפשיץ, טלי לרום
מועד הפרסום: נייר מדיניות 2020.08 10-2020
מדיניות מדידה והפחתה של עלות הבירוקרטיה
מחבר: סרגיי סומקין
מועד הפרסום: נייר מדיניות 2020.07 10-2020
התשואה לידע בשפה העברית בחברה הערבית: חסמים ברכישת השפה והדרכים להסרתם
מחברים: מריאן תחאוכו, עידית קלישר, קיריל מושקלב
מועד הפרסום: נייר מדיניות 2020.06 09-2020
תחלואה, תוצר ותעסוקה ברבעון השני בישראל ובעולם
מחברים: צבי אקשטיין, בנימין בנטל, סרגיי סומקין
נייר משותף עם מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
מועד הפרסום: נייר מדיניות מיוחד 09-2020
הוועדה לקידום תחום התעסוקה לקראת שנת 2030
מועד הפרסום: דו"ח מסכם 08-2020
מה ניתן ללמוד מהעולם על מדיניות כלכלית לנוכח מגפת הקורונה? לקחים מהגל הראשון
מחברים: צבי אקשטיין, בנימין בנטל, סרגיי סומקין
נייר משותף עם מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
מועד הפרסום: נייר מדיניות מיוחד 07-2020
מדיניות התמיכה הממשלתית בהוצאות קבועות של עסקים במשבר
מחברים: צבי אקשטיין, שרית מנחם-כרמי, סרגיי סומקין
מועד הפרסום: נייר מדיניות מיוחד 07-2020
התעסוקה בהייטק - מקורותיה ואפשרויות הרחבתה
מחברים: בנימין בנטל, דן פלד, סרגיי סומקין
מועד הפרסום: נייר מדיניות 2020.05 06-2020
אתגרי משק האנרגיה 2030
מחברים: צבי אקשטיין, סרגיי סומקין, הלה אקסלרד
מועד הפרסום: נייר מדיניות 2020.04 06-2020
מדיניות תעסוקה להתמודדות עם משבר הקורונה
מחברים: צבי אקשטיין, אביחי ליפשיץ, טלי לרום
מועד הפרסום: נייר מדיניות מיוחד, 05-2020
ניתוח מצב התחלואה בישראל ובמדינות אירופאיות דומות
מחברים: צבי אקשטיין, שרית מנחם-כרמי, סרגיי סומקין
מועד הפרסום: נייר מדיניות מיוחד, 04-2020
משבר הקורונה: המלצות למדיניות כלכלית
מחברים: שמואל אבן, צבי אקשטיין, ששון חדד, אביחי ליפשיץ וסרגיי סומקין, בשיתוף המכון למחקרי ביטחון לאומי
מועד הפרסום: נייר מדיניות מיוחד, 03-2020
גובה ההפרשה האופטימלית לפנסיית חובה
מחברים: אסנת ליפשיץ
מועד הפרסום: נייר מדיניות 2020.02, 01-2020
מהפכת הידע, אוטומציה, טכנולוגיה ושוק העבודה: מחקר כלכלי ומדיניות כלכלית
מחברים: סרגיי סומקין, קרן שגיא
מועד הפרסום: נייר מדיניות 2020.01, 01-2020
הקשר בין מעמד חברתי-כלכלי ובין מצב הבריאות לאורך זמן
מחברים: מיכל בנדרלי, ואח'
מועד הפרסום: נייר מדיניות 2019.04, 11-2019
אסטרטגיה לצמיחת המשק 2019
מחברים: צבי אקשטיין, אביחי ליפשיץ, שרית מנחם-כרמי, תמיר קוגוט
מועד הפרסום: נייר מדיניות 2019.03, 11-2019
אסטרטגיה לצמיחת המשק 2017
מחברים: צבי אקשטיין, אביחי ליפשיץ
מועד הפרסום: נייר מדיניות 2017.02, 09-2017
התחדשות עירונית בישראל: חסמים מרכזיים והצעות ייעול
מחברים: אלון כהן
מועד הפרסום: נייר מדיניות 2019.02, 03-2019
רפורמה במימון הרשויות המקומיות
מחברים: טל מופקדי, רועי שלם
מועד הפרסום: נייר מדיניות 2018.04, 09-2018
שוק העבודה כמנוע לצמיחה וצמצום העוני
מחברים: צבי אקשטיין, אסנת ליפשיץ, טלי לרום*
מועד הפרסום: נייר מדיניות 2018.03, 09-2018
האם יש בועה במחירי הדירות
מחברים: צבי אקשטיין, תמיר קוגוט, סרגיי סומקין
מועד הפרסום: נייר מדיניות 2018.01, 05-2018
כיצד ניתן לצמצם את הצפיפות בכבישים על ידי אימוץ אגרות גודש
מחברים: עומר מואב, שני שרייבר
מועד הפרסום: נייר מדיניות 2017.06, 12-2017
תמורות בשוק העבודה
מחברים: צבי אקשטיין, אסנת ליפשיץ, טלי לרום
מועד הפרסום: נייר מדיניות 2017.04, 10-2017
היבטים כלכליים בקביעת מדיניות להסדרי חוב קונצרני בישראל
מחברים: טל מופקדי, רועי שלם
מועד הפרסום: נייר מדיניות 2017.05, 07-2017
רפורמות וכשלים בשוק הדיור
מחברים: צבי אקשטיין, תמיר קוגוט
מועד הפרסום: נייר מדיניות 2017.01, 06-2017
השכלה גבוהה טכנולוגית ומקצועית
מחברים: צבי אקשטיין, אביחי ליפשיץ, קרן שגיא, תום טרילניק
מועד הפרסום: נייר מדיניות 2016.10, 12-2016
התערבות בשוק המט״ח בסביבת ריבית אפס
מחברים: אורן לוינטל, עירית רוזנשטרום
מועד הפרסום: נייר מדיניות 2016.09, 12-2016
העוני בישראל: סיבות ומדיניות בשוק העבודה
מחברים: צבי אקשטיין, טלי לרום
סדרה ומועד הפרסום: נייר מדיניות 2016.08, 11-2016
מדיניות תומכת צמיחה וצמצום עוני 2016
מחברים: צבי אקשטיין, אביחי ליפשיץ, תמיר קוגוט
סדרה ומועד הפרסום: נייר מדיניות 2016.07, 10-2016
השפעות הטבות המס ליצואנים על הכלכלה הישראלית
מחברים: צבי הרקוביץ, אביחי ליפשיץ
סדרה ומועד הפרסום: נייר מדיניות 2016.06, 10-2016
רפורמה לקידום עסקים באמצעות הפחתת הנטל הבירוקרטי
סדרה ומועד הפרסום: נייר מדיניות 2016.05, 09-2016
רגולציה של שוק השכירות בישראל
מחברים: דרור אבידור, עומר מואב
סדרה ומועד הפרסום: נייר מדיניות 2016.04, 07-2016
הפחתת הנטל הבירוקרטי לעסקים בישראל
מחברים: אנואר חילף, אסתי גולדהמר
מועד הפרסום: נייר מדיניות 2016.03, 03-2016
האם חוק עידוד השקעות הון תורם לכלכלה ולחברה ומשיג את מטרותיו המוצהרות?
מחברים: אסף צימרינג, עומר מואב
מועד הפרסום: נייר מדיניות 2016.01, 01-2016
ניתוח תקציב המדינה לשנים 2016-2015
מחברים: רפי מלניק, תמיר קוגוט, אביחי ליפשיץ
מועד הפרסום: נייר מדיניות 2016.02, 02-2016
רפורמות בענף הדיור
מועד הפרסום: נייר מדיניות 2015.05, 12-2015
מדדים לתפקוד משרדי הממשלה: מתודולוגיה ויישום בעולם ובישראל
מחברים: גיל בן-ארי, תומר גוטמן
מועד הפרסום: נייר מדיניות 2015.04, 11-2015
אסטרטגיה פיסקאלית למדיניות הממשלה 2016-2020
מחברים: צבי אקשטיין, לימור דהן, תמיר קוגוט
מועד הפרסום: נייר מדיניות 2015.03, 09-2015
מדיניות המיסוי בישראל בשנים הקרובות בראי הצמיחה ואי השוויון
מחברים: מישל סטרבצ'ינסק
סדרה ומועד הפרסום: נייר מדיניות 2015.02, 08-2015
רפורמות בענף הדיור
מחברים: דרור אבידור, דניאל גרף, תמיר קוגוט
מועד הפרסום: 07-2015
מדיניות ייצוא הגז מישראל
מחברים: יהושע הופר, עדי פוזנר
סדרה: נייר מדיניות 2015.01