דין ומידע » מוסדות מחקר בספריה  »» מרכז מוסאוא


מרכז מוסאוא לזכויות האזרחים הערבים בישראל

העמוד מציג דוחות נבחרים לעיון הציבור לאחר הופעתם באתר המקור.
לצפיה לחצו על סימן הקובץ המצורף.
בקרו באתר מרכז מוסאוא להרחבה על פעילות, חידושים ופרסומים נוספים.


התמודדות החברה הערבית עם משבר הקורונה
כתיבה: ג'עפר פרח
סדרה: וועדת המעקב העליונה, הוועד הארצי לראשי הרשויות המקומיות הערביות
מועד הפרסום: 04-2020
עוני בחברה הערבית בישראל
מועד הפרסום: 12-2019
התקציבים המיועדים לאוכלוסייה הערבית מתקציב המדינה לשנת 2019 / 207-2018
כתיבה: ג'עפר פרח, אמיר טועמה
תפקיד החברה האזרחית בהכרה בכפרים הבלתי מוכרים
אגודת הארבעים לכפרים הבלתי מוכרים
כתיבה: אדואר מח'ול \ עריכה: ג'עפר פרח
מועד הפרסום: 2018
השתתפות פוליטית של החברה הערבית פלסטינית בישראל: ניתוח מגמות לקראת הבחירות לכנסת ה-20
כתיבה: ג'עפר פרח
מועד הפרסום: 2015
החזון העתידי לערבים הפלסטינים בישראל
הוועד הארצי לראשי הרשויות המקומיות הערביות בישראל
מועד הפרסום: 2006