דין ומידע » מוסדות מחקר בספריה  »» מרכז רקמן


מרכז רקמן - המרכז לקידום מעמד האישה
הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן

העמוד מציג פרסומים נבחרים לעיון הציבור לאחר הופעתם באתר המקור.
לצפיה לחצו על סימן הקובץ המצורף.
בקרו באתר מרכז רקמן להרחבה על פעילות, חידושים ופרסומים נוספים.

נשים ומשפחה בישראל - דו שנתון סטטיסטי
עריכה: רות הלפרין-קדרי, אריאלה גורנשטיין-פניג, קרן הורוביץ
מועדי הוצאה: 2018 \ 2016