דין ומידע » מוסדות מחקר בספריה  »» ראמ"ה


הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך [ראמ"ה]
משרד החינוך

העמוד מכיל פרסומים נבחרים לעיון הציבור לאחר הופעתם באתר המקור.
לצפיה לחצו על סימן הקובץ המצורף.
בקרו באתר ראמ"ה להרחבה על פעילות, חידושים ופרסומים נוספים.


מחקר טימס 2019: מחקר בין-לאומי להערכת הידע והמיומנויות של תלמידי כיתות ח' במתמטיקה ובמדעים - מבט ישראלי
TIMSS - Trends in International Mathematics and Science Study
מועד הפרסום: 12-2020
חפציב"ה: חינוך פורמלי ציוני יהודי במדינות ברה"מ לשעבר - הערכת התכנית בשנה"ל תשע"ט
מועד הפרסום: 10-2020
כישורים גלובליים, פיזה 2018
מועד הפרסום: 10-2020
הוראה ולמידה מרחוק: לקחים מתקופת הסגר בעקבות מגפת הקורונה - סקר מורים
מועד הפרסום: 10-2020
מיצ"ב תשע"ט \ תשע"ח \ תש"ף: מדדי יעילות וצמיחה בית ספרית. נתוני אקלים וסביבה פדגוגית
מועדי הפרסום: 12-2019 \ 12-2018 \ 09-2020
תוכנית 'מרחבי חינוך: אזורי בחירה מבוקרת וייחודיות בית ספרית'
בדיקה מחקרית של אפקטים, בהתבסס על נתוני הישגים לימודיים ואקלים בית ספרי במיצ"ב
מחקר: דוד רטנר, שוקי הנדלס
מועד הפרסום: 09-2020
הערכת תהליך ההשתלבות של בוגרי תכניות הסבת אקדמאים להוראה במערכת החינוך
מחקר: טל רז ואח'
מועד הפרסום: 07-2020
אפיון פעילויות פנאי של תלמידים בישראל, שנה"ל תשע"ז
מחקר: טל רז, דנה אביטל, אהוד לויטין
מועד הפרסום: 02-2020
פירלס 2016: מחקר בין-לאומי להערכת אוריינות קריאה של תלמידי כיתה ד' - מבט ישראלי
Progress in International Reading Literacy Study [PIRLS]
מועד הפרסום: 01-2020
תמונת מצב: לימודי המדעים בישראל - מגמות וממצאים ממערכת החינוך בישראל
כתיבה: רון ברצלבסקי, דניאל גטושקין, נורית ליפשטט
מועד הפרסום: 11-2019
טאליס בגני הילדים 2018: מחקר בין-לאומי להערכת מסגרות החינוך לגיל הרך, דוח במבט ישראלי
Starting Strong Teaching and Learning International Survey
כתיבה: יוסי מחלוף, ירון שלומי, ענבל רון קפלן, נורית ליפשטט
מועד הפרסום: 10-2019
הישגי תלמידים יוצאי אתיופיה ועמדותיהם בראי מבחני המיצ"ב. תמונה רב-שנתית תשס"ח-תשע"ח
כתיבה: יוסי מחלוף, חגית שמואלי, נורית ליפשטט
סדרה ומועד הפרסום: ראמ"ה: מדידה בשירות הלמידה, 05-2019
מיצ"ב תשע"ז: מדדי יעילות וצמיחה בית ספרית. נתוני אקלים וסביבה פדגוגית בבתי ספר דוברי עברית לפי פיקוח ממלכתי וממלכתי-דתי
מועד הפרסום: 05-2018