דין ומידע » מוסדות מחקר בספריה  »» המרכז לחקר מדיניות ואסטרטגיה ימית


המרכז לחקר מדיניות ואסטרטגיה ימית, אוניברסיטת חיפה

העמוד מציג פרסומים נבחרים לעיון הציבור, לאחר הופעתם באתר המרכז.
לצפיה לחצו על סימן הקובץ המצורף.
בקרו באתר המקור להרחבה על פעילות, חידושים ופרסומים נוספים.


הגאוגרפיה של הים האדום
מחבר: בני בן ארי
מועד הפרסום: 12-2020
הערכה אסטרטגית ימית רבתי לישראל
עריכה: שאול חורב, אהוד גונן
מועדי הוצאה: 2015-2020
השלכות פיתוח והפקה חד-צדדיים של מאגרי נפט וגז חוצי גבולות
מחברים: נדיה צימרמן, בני שפנייר, עילי רטיג
מועד הפרסום: 10-2020
שיתופי פעולה בינלאומיים בביטחון סייבר במגזר הימי
כתיבה: אופיר כפרי, שאול חורב, כרמלה לוטמר
מועד הפרסום: 09-2020
איום הסייבר על חזית הנמלים
כתיבה: עידו בן משה, איתי סלע
מועד הפרסום: 08-2020
משבר הקורונה וסקטור הספנות - לקחים והמלצות לישראל
כתיבה: אהוד גונן
מועד הפרסום: 05-2020[?]
היבטים גאו-אסטרטגים בתפעול הנמל 'הסיני' בחיפה
כתיבה: אהוד גונן
מועד הפרסום: 09-2019
תהליכי חשיבה ודפוסי חשיבה בבניין הכוח בזרוע הים והפעלתו
כתיבה: אברהם יסעור
מועד הפרסום: 01-2018[?]
המשבר בחצי האי הקוראני –האם סין יכולה לפתור את הבעיה ומה הם הגורמים התרבותיים של צפון קוריאה המשפיעים על התנהגותה
כתיבה: בני בן ארי
מועד הפרסום: 12-2017[?]
המעורבות האיראנית בסוריה – משמעויות במרחב הימי
כתיבה: אייל פינקו
מועד הפרסום: 10-2017[?]
כלי שיט לא מאוישים בזירה הימית משימות, יכולות, טכנולוגיות ואתגרים
כתיבה: אייל פינקו
מועד הפרסום: 09-2017
מיפוי מחלוקות מרחביות וסביבתיות מרכזיות בין נמל–עיר בחיפה
כתיבה: נעמה טשנר
מועד הפרסום: 07-2017
מודל ומתודולוגיה לאסטרטגיה ימית רבתי לישראל
כתיבה: עודד גור לביא
מועד הפרסום: 04-2017
סקירת תרגיל חיל הים האיראני - Velayat-95 - פברואר 2017
כתיבה: אייל פינקו
מועד הפרסום: 2017
האם היה הורדוס אסטרטג ימי? עיון בפרשת הקמתו של נמל קיסריה/סבסטוס
כתיבה: עמנואל פרידהיים, אריה רונה
מועד הפרסום: 02-2017
הסדרת נושא חיפוש והפקת נפט וגז בים בתחום הסביבה והבטיחות בנורבגיה
כתיבה: וינוס ריזיק
התייחסות למתווה להסדרת משק הגז הטבעי - לסוגיית ייצוא הגז
כתיבה: נדיה מוגילבסקי, יאיר שגיא
מועד הפרסום: 20-07-2015
הערות להנחיות הממונה על ענייני הנפט להגשת בקשות לרישיונות לחיפושי נפט ביבשה
כתיבה: נדיה מוגילבסקי, יואב הריס, יאיר שגיא
מועד הפרסום: 05-07-2012
נייר עמדה בנושא: הקצאת זכויות נפט ככלי להגברת התחרות במשק ולהשאת התועלת הכלכלית והחברתית של ישראל מניצול משאבי הגז הטבעי
כתיבה: נדיה מוגילבסקי, יואב הריס, יאיר שגיא
מועד הפרסום: 15-12-2011