דין ומידע » מוסדות מחקר בספריה  »» מרכז משה דיין


מרכז משה דיין ללימודי המזרח התיכון ואפריקה

העמוד מציג את מחקרי הסדרה לעיון הציבור, כפי שפורסמו באתר המרכז.
לצפיה לחצו על סימן הקובץ המצורף.
בקרו באתר מרכז משה דיין להרחבה על פעילות, חידושים ופרסומים נוספים.

מיעוטים מוסלמיים במדינות רוב לא-מוסלמי: התנועה האסלאמית בישראל כמקרה מבחן
עורכים: אלי רכס, אריק רודניצקי
מועד הפרסום: 2011
הרהורים על ועדות חקירה ועל מעמד המיעוט הערבי בישראל
הרצאה: רות גביזון
מועד הפרסום: 2010
פוליטיקה, בחירות ושלטון מקומי ביישוב הערבי והדרוזי בישראל
עורכים: אפרים לביא, אריק רודניצקי
מועד הפרסום: 2010
נוער ערבי בישראל: בין סיכוי לסיכון
עורכים: אלי רכס, אריק רודניצקי
מועד הפרסום: 2008
המיעוט הערבי בישראל והבחירות לכנסת ה-17
עורכים: אלי רכס
מועד הפרסום: 2007
הערבים בישראל - שלוש שנים לפרסום דוח ועדת אור
הרצאה: האשם ח'טיב
מועד הפרסום: 2007
מעמד המיעוט הערבי במדינת הלאום היהודית
עורכים: אלי רכס, שרה אוסצקי-לזר
מועד הפרסום: 2005
הבחירות המוניציפליות ביישוב הערבי והדרוזי (2003): חמולתיות, עדתיות ומפלגתיות
עורכים: אלי רכס, שרה אוסצקי-לזר
מועד הפרסום: 2003
שנה לדין וחשבון של ועדת החקירה הממלכתית לחקר אירועי אוקטובר 2000
הרצאה: תאודור אור
מועד הפרסום: 2004