דין ומידע » מוסדות מחקר בספריה  »» המכון לחקר מדיה חדשים, חברה ופוליטיקה


המכון לחקר מדיה חדשים, חברה ופוליטיקה
בית הספר לתקשורת באוניברסיטת אריאל

המדור מציג דוחות נבחרים לעיון הציבור לאחר הופעתם באתר המקור.
לצפיה לחצו על סימן הקובץ המצורף.
בקרו באתר המכון להרחבה על פעילות, חידושים ופרסומים נוספים.


התקשורת בישראל - סדרי יום, שימושים ומגמות, דוח שנתי 2011-2017
כתיבה: רפי מן, אזי לב-און
מאוסלו לירושלים: חמש-עשרה שנות לוחמה פסיכולוגית פלסטינית [1993-2008]
כתיבה: רון שלייפר
מועד הפרסום: 2011