דין ומידע » מוסדות מחקר בספריה  »» היוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך


יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך
האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

העמוד מכיל דוחות נבחרים לעיון הציבור, לאחר הופעתם באתר המקור.
לצפיה לחצו על סימן הקובץ המצורף.
בקרו באתר 'יוזמה' להרחבה על פעילות, חידושים ופרסומים נוספים.


מודלים לקליטת הגירה בבתי ספר
מחברת: ברוריה טישלר
מועד הוצאה: 04-2021
שותפות בין צוותי אקדמיה, מטה ושדה במחקרי חינוך
מחברת: ניבה בלכר
מועד הוצאה: דוח מת"ת, 03-2021
החינוך הבלתי פורמלי: ממדים משותפים ודרכי ביטוי. סיכום פעילות קבוצת העבודה
מחברת: שירה זיוון
מועד הוצאה: 12-2020
קווים מנחים לאסדרת מחקר בבתי ספר ברשויות נבחרות בעולם
מחברת: ליאת צבירן
מועד הוצאה: דוח מת"ת [מידע תומך תכנון], 12-2020
דוח ועדת המומחים לנושא למידה רגשית־חברתית תקציר ועיקרי ההמלצות
מועד הוצאה: 09-2020[?]
מאפיינים משותפים של חמש מדינות בעלות שיעור מצטיינים גבוה במתמטיקה: אסטוניה, הולנד, סינגפור, סלובניה וקנדה
מחברת: נועה לורבר
מועד הוצאה: 08-2020
פיתוח דפוסי חשיבה מתמטיים: יצירת קשר גמיש עם מספרים
מחבר: ג'ו בולר
מועד הוצאה: 08-2020
התאמת תוכניות הלימודים וחומרי הלימוד למאה ה-21
סיכום עבודתה של ועדת המומחים, תמונת מצב והמלצות
עורכים: ענת זוהר, עודד בושריאן
מועד הוצאה: דוח מת"ת [מידע תומך תכנון], 05-2020
הוראת מיומנות הכתיבה וההקלדה בבתי ספר יסודיים
מחברת: שירה זיוון
מועד הוצאה: דוח מת"ת [מידע תומך תכנון], 05-2020
נשירת תלמידים ממערכת החינוך: הגדרה, מדידה וניבוי
מחבר: גיא צבירן
מועד הוצאה: דוח מת"ת [מידע תומך תכנון], 03-2020
סוגים של שיתופי פעולה בין בתי ספר: מסגרת מושגית, מערך מניעים ותובנות
מחברת: חן ליפשיץ
מועד הוצאה: דוח מת"ת [מידע תומך תכנון], 03-2020
ניהול מיטבי של הפיתוח המקצועי וההדרכה במערכת החינוך. תמונת מצב והמלצות
הוועדה לנושא ניהול מיטבי של הפיתוח המקצועי וההדרכה במערכת החינוך
עורכים: עורכים: מריו מיקולינסר, רננה פרזנצ'בסקי אמיר
מועד הוצאה: 02-2020
דוח ועדת המומחים לנושא למידה רגשית־חברתית. תקציר ועיקרי ההמלצות
מרכזת אקדמית: טלי פרידמן
שנת הפרסום: 2020
משחוק בחינוך: הגדרות, דרכי יישום ותובנות
מחברת: שירה זיוון
מועד הוצאה: דוח מת"ת [מידע תומך תכנון], 11-2019
לגליזציה של קנאביס והשפעותיה על תוכניות מניעה ותוכניות התערבות לבני נוער
מחברת: הילה שוורץ
מועד הוצאה: דוח מת"ת [מידע תומך תכנון], 09-2019
מתאמים בין הוראת מוזיקה ונגינה למדדים פדגוגיים
מחברת: ויויאנה דייטש
מועד הוצאה: דוח מת"ת [מידע תומך תכנון], 08-2019
סקירת תוכניות לימודים במוזיקה ברחבי העולם
מחברת: יערה אלעזרי־שבדרון
מועד הוצאה: דוח מת"ת [מידע תומך תכנון], 07-2019
שיתוף נוער בהתוויית מדיניות
מחבר: גיל גרטל
מועד הוצאה: דוח מת"ת [מידע תומך תכנון], 06-2019
ניהול מתנדבים במוסדות חינוך
כתיבה: עדו ליטמנוביץ
סדרה ומועד הוצאה: היזמה למחקר יישומי בחינוך, 12-2018
ללמד את מורי המורים - מה ידוע מהמחקר על דרכים לשיפור עבודתם של מורי המורים?
כתיבה: טל כרמי
סדרה ומועד הוצאה: דוח מת"ת [מידע תומך תכנון], 12-2018
סקירת תוכניות לימודים בביולוגיה לחטיבה העליונה ברחבי העולם
כתיבה: גליה זר כבוד
מועד הוצאה: דוח מת"ת [מידע תומך תכנון], 11-2018