דין ומידע » מוסדות מחקר בספריה  »» הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

העמוד מציג פרסומים נבחרים לעיון הציבור לאחר הופעתם באתר המקור.
לצפיה לחצו על סימן הקובץ המצורף.
בקרו באתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה למידע ופרסומים נוספים.


שנתון סטטיסטי לישראל
מועד הפרסום: 2015-2020
פני החברה בישראל: פערים לפי רמת השכלה \ 12 01-2021
פני החברה בישראל: פערים בין מרכז לפריפריה \ 11 08-2019
פני החברה בישראל: דת והגדרה עצמית של מידת דתיות \ 10 06-2018
פני החברה בישראל: בני 55 ומעלה \ 9 06-2017
פני החברה בישראל: דור העתיד של ישראל - ילדים וצעירים עד גיל 24 \ 8 05-2016
פני החברה בישראל: מבט על הערים הגדולות \ 7 10-2014
פני החברה בישראל: ישראל מאין ולאן? \ 6 10-2013
פני החברה בישראל: פערים חברתיים-כלכליים בישראל \ 5 10-2012
פני החברה בישראל: משקי בית ומשפחות בישראל \ 4 10-2011
פני החברה בישראל: פערים בין מרכז לפריפריה \ 3 10-2010
פני החברה בישראל: פערים בין נשים וגברים \ 2 10-2009
פני החברה בישראל: פערים בין יהודים וערבים \ 1 10-2008