דין ומידע » מוסדות מחקר בספריה  »» מכון ירושלים לחקר שווקים


מכון ירושלים לחקר שווקים

המדור מציג מחקרים נבחרים לעיון הציבור לאחר הופעתם באתר המקור.
לצפיה לחצו על סימן הקובץ המצורף.
בקרו באתר המכון להרחבה על פעילות, חידושים ופרסומים נוספים.

רגולציה בתחבורה שיתופית
כתיבה: שאול קרשנבום
מועד הפרסום: 07-2015
מדיניות התמיכה הממשלתית בחקלאות
כתיבה: שאול קרשנבום
מועד הפרסום: 01-2014
מיסוי חברות: ישראל והעולם
כתיבה: אורי כץ
מועד הפרסום: 04-2013