דין ומידע » מוסדות מחקר בספריה  »» נציבות שירות המדינה

csc.gov.il

נציבות שירות המדינה

העמוד מציג פרסומי מחקר והסברה נבחרים לאחר הופעתם באתר המקור.
לצפיה לחצו על סימן הקובץ המצורף.
בקרו באתר נציבות שירות המדינה להרחבה על פעילות, חידושים ופרסומים נוספים.


תמונת מצב - הון אנושי בשירות המדינה: התמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה. משרדי הממשלה ויחידות הסמך הממשלתיות
הממונה על משרדי הממשלה ויחידות הסמך: אבי חליבה
מועד הפרסום: דו"ח ראשון, 30-03-2020
מדריך לאבחון והערכה תעסוקתיים של אוכלוסיות מרקע מגוון: כלים, ידע ופרקטיקה למעריכים
מועד הפרסום: 11-2018
תורת הבקרה, המדידה והערכת הביצועים בהון האנושי
מועד הפרסום: 01-2017
שימור ידע פורשים. מדריך להעברת ידע בין דורי בארגון
מועד הפרסום: 2016
דוח בקרה מסכם: קידום שוויון מגדרי שנת 2015
מועד הפרסום: 12-2016
דוח בקרה מסכם: הארכת שירות מעבר לגיל פרישת חובה
מועד הפרסום: דוח מס' 5, 08-2016
דוח בקרה מסכם: המבנה הארגוני בראי חוק התקציב במשרדי הממשלה, ביחידות הסמך ובמערכת הבריאות
מועד הפרסום: דוח מס' 4, 07-2016
מסמך צרכים לטכנולוגיות תומכות בקרה על ניהול ההון האנושי בשירות המדינה
מועד הפרסום: 05-2016
ניהול אסטרטגי של ההון האנושי בשרות המדינה. אוגדן למנהל הבכיר
נציבות שירות המדינה, אגף תורה, מחקר וניהול ידע
מועד הפרסום: מה' 2 02-2016
'תכנית ממשקים': תוצרי שולחן עגול בין נציבות שירות המדינה, גופי מחקר ואקדמיה
מועד הפרסום: 2015
הערכת מצב להון האנושי בשירות המדינה לשנות העבודה 2015\2016
מועדי הפרסום: 11-2014 \ 11-2015
מסמך תורת הבקרה
מועד הפרסום: מה' 01 08-2015
תורת מדידה והערכת ביצועים ארגוניים בשירות הבקרה
מועד הפרסום: מה' 01 08-2015
תורת הערכה וניהול הסיכונים בניהול ההון האנוש
מועד הפרסום: מה' 01 08-2015
מוכנות לאצילת סמכויות: המתווה, ההיערכות והמוכנות לקראת אצילת הסמכויות למשרדי "נחשון" גל ראשון ושני
מועד הפרסום: מה' 01 05-08-2015
מסמך מדיניות בנושא עבודה פרטית
מועד הפרסום: 05-2015
מערך בקרת ניהול ההון האנושי בשירות המדינה: מסמך הקמה
מועד הפרסום: 06-2014