דין ומידע » מוסדות מחקר בספריה  »» המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה

המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה
שה"ם - המרכז לשילוב טכנולוגיות בהוראה מרחוק
האוניברסיטה הפתוחה

העמוד מציג את ספרי כנס צ'ייס, לאחר הופעתם באתר המקור.
לצפיה לחצו על סימן הקובץ המצורף.
בקרו באתר המרכז להרחבה על פעילות, חידושים ופרסומים נוספים.


האדם הלומד בעידן הטכנולוגי. ספר הכנס השישה-עשר לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס, 16 בפברואר 2021
האדם הלומד בעידן הטכנולוגי. הכנס השלושה-עשר לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס, 21-20 בפברואר 2018
האדם הלומד בעידן הטכנולוגי. הכנס השנים-עשר לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס, 15-14 בפברואר 2017
האדם הלומד בעידן הטכנולוגי. הכנס האחד-עשר לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס, 17-16 בפברואר 2016
האדם הלומד בעידן הטכנולוגי. הכנס העשירי לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס, 11-10 בפברואר 2015