דין ומידע » מוסדות מחקר בספריה  »» המכון ליחסים בינלאומיים


המכון ליחסים בינלאומיים ע"ש לאונרד דיוויס
אוניברסיטה העברית בירושלים

העמוד מציג פרסומים נבחרים לעיון הציבור לאחר הופעתם באתר המקור.
לצפיה לחצו על סימן הקובץ המצורף.
בקרו באתר המכון ליחסים בינלאומיים להרחבה על פעילות, חידושים ופרסומים נוספים.


ליברליזם ושמאל בהגות הערבית מאז שנת 1990: חאזם צאע'יה כמקרה בוחן להתהוות אידיאולוגיה ליברלית ערבית
כתיבה: ואאל אבו-עקסה
מועד הפרסום: ?2014
פרספקטיבות חדשות על ההיסטוריה של היחסים הבינלאומיים
עריכה: גדי היימן
מועד הפרסום: ?2013
מסרי פחד בשיח הפוליטי בישראל: תכניות מדיניות בנושא הסכסוך הישראלי-פלסטיני, 2003-2004
כתיבה: נמרוד רוזלר
מועד הפרסום: 2011