דין ומידע » מוסדות מחקר בספריה  »» המרכז לחקר החברה האזרחית והפילנתרופיה


המרכז לחקר החברה האזרחית והפילנתרופיה בישראל
בית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטה העברית

העמוד מכיל דוחות נבחרים לעיון הציבור לאחר הופעתם באתר המקור.
לצפיה לחצו על סימן הקובץ המצורף.
בקרו באתר המרכז להרחבה עלפעילות, חידושים ופרסומים נוספים.

התנדבות ומעורבות חברתית בזמן משבר הקורונה בישראל - מידע, תובנות ואתגרים
כתיבה: מיכל אלמוג-בר, רונית בר
מועד הפרסום: 08-2020
ארגונים ערביים־פלסטיניים בחברה האזרחית בישראל
כתיבה: אמל ג'מאל, מיכל אלמוג־בר, ויקטוריה קוקבין, רנא אסעיד
מועד הפרסום: סדרת מאמרים, 25 2019
ארגוני החברה האזרחית בישראל: מבט עדכני על בסיס נתוני גיידסטאר-ישראל
כתיבה: מיכל אלמוג-בר, איתי גרינשפן
מועד הפרסום: סדרת מאמרים, 25 05-2019
העברה בין-דורית של התנהגות פילנתרופית בקרב משפחות תורמים עשירות בישראל
כתיבה: הלל שמיד, חנה שאול בר ניסים, רונית ניראל
מועד הפרסום: סדרת מאמרים, מס' 24 07-2018
עמותות בתחום הרווחה בישראל: תמונת מצב
כתיבה: שביט מדהלה, מיכל אלמוג-בר, וג'וני גל
בשיתוף: מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
מועד הפרסום: 07-2018
שותפויות בין-מגזריות בישראל: תשומות, תהליכים ותוצרים. ממצאי מחקר והשלכות למדיניות ולפרקטיקה
כתיבה: הלל שמיד, מיכל אלמוג-בר
מועד הפרסום: סדרת מאמרים, מס' 23 12-2016
'הילכו שניים יחדיו בלתי אם נועדו?': יחסי הממשלה והפילנתרופיה בישראל, תמונת מצב וחשיבה לעתיד
כתיבה: הלל שמיד, חנה שאול בר ניסים
מועד הפרסום: סדרת מאמרים, 22 03-2015
פילנתרופיה סביבתית: יחסי הגומלין בין קרנות פילנתרופיות לארגוני הסביבה בישראל
כתיבה: איתי גרינשפן
מועד הפרסום: סדרת מאמרים, 21 01-2014
שותפויות בין מגזריות: ממצאי מחקר, מסקנות והשלכות לפרקטיקה של שותפויות
כתיבה: הלל שמיד, מיכל אלמוג-בר
מועד הפרסום: סדרת מאמרים, 20 11-2013
שותפויות בין מגזריות: גישות תיאורטיות וממצאי מחקר
כתיבה: דב לחמן-לזר, הלל שמיד, מיכל אלמוג-בר
מועד הפרסום: סדרת מאמרים, 19 05-2013
מערכות יחסים פילנתרופיות מנקודת מבטם של המקבלים: המקרה של ארגוני שינוי חברתי בישראל
כתיבה: חגי בר
מועד הפרסום: סדרת מאמרים, 18 05-2013
הגלובליזציה של הפילנתרופיה: אמצעים, ערוצים ונתינה של פזורות. פרופ' הלל שמיד וחנה שאול בר ניסים
כתיבה: הלל שמיד, חנה שאול בר ניסים
מועד הפרסום: סדרת מאמרים, 17 05-2013
השפעת מקורות המימון השונים על ההתנהגות הארגונית, האסטרטגית, הפיננסית והניהולית של ארגוני שירותי אנוש ללא כוונת ריווח
כתיבה: הלל שמיד
מועד הפרסום: סדרת מאמרים, 16 05-2013
מאפייני הפילנתרופיה בישראל במאה ה-21: מניעים וחסמים לנתינה, דילמות, אתגרים וכיווני פעולה לעתיד
כתיבה: הלל שמיד
מועד הפרסום: סדרת מאמרים, 15 06-2011
Explorations in Contemporary European Jewish Philanthropy: The Italian case in context  
Written by: Luisa Levi D’Ancona  
Published: Article no. 14 10-2010  
על תרומות, הטבות מס ומה שביניהן: תרומות יחידים וחברות למלכ”רים, והשפעת מדיניות המס על תרומות אלה
כתיבה: אסנת חזן, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
מועד הפרסום: סדרת מאמרים, 13 10-2010
השפעות פסיכולוגיות על המוטיבציה לפעילות פילנתרופית: אפקט הקורבן המזוהה מקורותיו וגבולותיו
כתיבה: אילנה ריטוב, תהילה קוגוט
מועד הפרסום: סדרת מאמרים, 12 10-2010
סקר קרנות פילנתרופיות וגופי מימון בישראל
כתיבה: נאווה ברנר, אסנת חזן, אבישג רודיך-כהן, הלל שמיד
מועד הפרסום: סדרת מאמרים, 11 10-2010
'הסיכה שצריכה לעצבן את הפיל': יחסי הגומלין בין קרנות פילנתרופיות לממשלה בפיתוח מיזמים חברתיים
כתיבה: מיכל אלמוג-בר, אסתר זיכלינסקי
מועד הפרסום: סדרת מאמרים, 10 06-2010
Advocacy activity of American foundations and their impact on public policy  
Written by: Joel L. Fleishman
Published: Article no. 09 11-2009
הקשר בין מימון ממשלתי למימון פרטי של מימון המגזר השלישי
כתיבה: אסנת חזן
מועד הפרסום: סדרת מאמרים, 08 11-2009
פילנתרופית העילית בישראל: מאפיינים, מניעים ודפוסי תרומה
כתיבה: הלל שמיד, אבישג רודיך, בשיתוף חנה שאול בר ניסים
מועד הפרסום: סדרת מאמרים, 07 10-2009
מהנדיב הידוע ועד הקרן החדשה לישראל: ערוצי תרומה לארץ ישראל ולמדינת ישראל משלהי התקופה העות'מאנית ועד היום
כתיבה: דבי חסקי-לוונטל, פולה קבלו
מועד הפרסום: סדרת מאמרים, 06 05-2009
על פילנתרופיה ואפקטיביות - תחום החינוך בישראל
כתיבה: גדליה אורבך
מועד הפרסום: סדרת מאמרים, 05 05-2009
קרנות יהודיות [עברית \ אנגלית]
כתיבה: ג'פרי ר' סולומון
מועד הפרסום: סדרת מאמרים, 04 2008
סקר עמדות הציבור הרחב ביחס לפילנתרופיה ופילנתרופים
כתיבה: הלל שמיד, אבישג רודיך
מועד הפרסום: סדרת מאמרים, 03 07-2008
עסקים ופילנתרופיה חדשה בישראל: אתנוגרפיה של תורמים גדולים
כתיבה: ברוך שמעוני
מועד הפרסום: סדרת מאמרים, 02 02-2008
לא רק אהבת האדם: הפילנטרופיה בראי התיאוריה והמחקר
כתיבה: אבישג רודיך
מועד הפרסום: סדרת מאמרים, 01 10-2007