דין ומידע » מוסדות מחקר בספריה  »» יד הנדיב - קרן רוטשילד


יד הנדיב - קרן רוטשילד

העמוד מציג דוחות נבחרים לעיון הציבור לאחר הופעתם באתר המקור.
לצפיה לחצו על סימן הקובץ המצורף.
בקרו באתר 'יד הנדיב' להרחבה על תוכניות מחקר, חידושים ופרסומים נוספים.


חקלאות ואקולוגיה - איך ילכו השתיים יחדיו? מבט מעשי על אגרו-אקולוגיה בעולם ובישראל
מחבר: אבי פרבולוצקי - המחלקה למשאבי טבע, המכון למדעי הצמח, מנהל המחקר החקלאי - מרכז וולקני
מועד הפרסום: 12-2019
גישה אגנית משלבת לניהול אגני היקוות. נייר מדיניות ומפת דרכים להטמעת עקרונות הגישה בישראל
עורכת: ג׳ניה גוטמן, האגף לשימור קרקע וניקוז, משרד החקלאות ופיתוח הכפר
מועד הפרסום: 07-2019
חינוך - דיון תוכן מקיף
מועד הפרסום: 04-2013
תפיסה ירוקה: טיפוסים חברתיים ועמדות ערכיות ביחס למחויבות סביבתית בישראל
מחקר וכתיבה: אורית בנדס-יעקב, דויד דוניץ, אנה רזניקובסקי \ מכון הנרייטה סאלד
מועד הפרסום: ?
שיפור מצב המערכת האקולוגית באיזור הכלכלי הבלעדי של ישראל בים התיכון
מועד הפרסום: 12-2012
שוק הון חברתי לישראל    English Version
כתיבה: דידי לחמן-מסר, בשיתוף אלעד כץ
מועד הפרסום: 12-2011
יזמות חברתית בישראל 2011: מיפוי וכיוונים להמשך
כתיבה: גיא אברוצקי, אופק אשכנזי - עמותת נובה
מועד הפרסום: 03-2011
קידום הבסיס המדעי של שמירת המגוון הביולוגי בישראל: פערים, הישגים והצעות לתכנית פעולה . דוח מסכם
מועד הפרסום: 2011
מדידה והערכה במגזר השלישי בישראל. דוח שהוכן ע“י וועדה מייעצת בינלאומית
מועד הפרסום: 10-2010
לא על הפילנתרופיה לבדה... מיזמים עסקיים חברתיים בישראל: מיפוי ראשוני וסקירה השוואתית
כתיבה: רחל בנזימן
מועד הפרסום: 12-2009
חיבור בין מדע ובין מדיניות סביבתית וקבלת החלטות בישראל
דו"ח שהוכן בעבור יד הנדיב (קרן רוטשילד) והאגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה
מועד הפרסום: 05/07-2009