דין ומידע » מוסדות מחקר בספריה  »» ג'וינט ישראל אלכא


ג'וינט ישראל אלכא - המכון למנהיגות וממשל

העמוד מציג פרסומים נבחרים לעיון הציבור לאחר הופעתם באתר המקור.
לצפיה לחצו על סימן הקובץ המצורף.
בקרו באתר ג'וינט ישראל אלכא - להרחבה על פעילות, חידושים ופרסומים נוספים.


המשגת הידע, עיצוב, תפיסה והמלצות ליישום . מסמך מסכם
כתיבה: טלי הינדי, נועה בהיר וקס
סדרה ומועד הוצאה: האזוריות החדשה בישראל, 5 2018
סקירת ידע בנושא: תכנון אזורי
כתיבה: טלי הינדי, דורית גרפונקל
סדרה ומועד הוצאה: האזוריות החדשה בישראל, 4 2018
סקירת ידע בנושא: פיתוח חברתי אזורי
מחבר: טלי הינדי
סדרה ומועד הוצאה: האזוריות החדשה בישראל, 3 2018
סקירת ידע בנושא: פיתוח כלכלי אזורי
מחבר: טלי הינדי
סדרה ומועד הוצאה: האזוריות החדשה בישראל, 2 2018
סקירת ידע בנושא: אזוריות בארץ ובעולם
כתיבה: טלי הינדי
סדרה ומועד הוצאה: האזוריות החדשה בישראל, 1 2018
CDFIs בישראל - בדיקת היתכנות
Community Development Finance Institutions in Israel: Feasibility Study
מחקר וכתיבה: יפעת ראובני
סדרה ומועד הוצאה: מיזם ממשלה - חברה אזרחית, 2018[?]
תמיכה בממשלה בתהליכים של טרנספורמציה דיגיטלית. סקירת ספרות
מחברים: חגית סופר פורמן, ענת קדם - מטח, היחידה להערכת תוכניות
מועד הפרסום: 10-2017
משילות ושיתוף פעולה אזורי: אתגרים והזדמנויות. האם, מתי וכיצד שיתוף פעולה אזורי תורם לשיפור המשילות המקומית והאזורית
מחבר: אהוד עוזיאל
מועד הפרסום: 05-2015
תפקיד החברה האזרחית והאזורית בקידום פרויקטים למדידת איכות חיים - תובנות ממקרי בוחן בינלאומיים
מועד הפרסום: 2014
שילוב "חוזים מבוססי יחסים" בדפוסי הניהול הציבורי
מחבר: גיא שמאי
מועד הפרסום: 2014
המשילות הציבורית החדשה. סקירת ספרות
מחבר: גלעד בארי
מועד הפרסום: 2014
קיימות בארגונים ציבוריים
מחבר: מוטי טליאס
מועד הפרסום: 02-2014
אפיון תמריצים לשימוש בקהילות ידע ייעודיות
מחבר: ליאור פריד
מועד הפרסום: 02-2014
הפעלת שירותים ציבוריים באמצעות מיקור חוץ
התכנית למדיניות חברתית ולמִנהל לסגל הבכיר בשירות המדינה, מחזור כ“א
מועד הפרסום: נייר עמדה, 2013
מדריך השיתוף הממשלתי. מודל לשיתופי פעולה בין משרדי ממשלה
מועד הפרסום: 09-2013
הגברת שקיפות הפעילות הממשלתית לטובת הציבור באמצעות שיפור הנגשת נתונים ומידע
מועד הפרסום: 11-2013
לחוד ויחד: הבניית יחסי שותפות ממשלה - ארגוני החברה האזרחית
מחבר: ניסן לימור, ליבת אבישי - מכון ון ליר בירושלים
אימפקט קולקטיבי   Collective Impact
מחבר: אושרי מצווה
מועד הפרסום: 03-2012
ספר הכלים לשותפויות: מדריך בסיסי לשותפות חוצת מגזרים
מועד הפרסום: 2011
חסמים ותשתיות בחסר הפוגמים במיצוי הפוטנציאל של ארגוני המגזר השלישי בישראל: תמונת מצב
מחבר: ניסן לימור, ארגון מנהיגות אזרחית
מועד הפרסום: 11-2008