דין ומידע » מוסדות מחקר בספריה  »» יוזמות קרן אברהם


יוזמות קרן אברהם

העמוד מציג פרסומים נבחרים לעיון הציבור לאחר הופעתם באתר המקור.
לצפיה לחצו על סימן הקובץ המצורף.
בקרו באתר 'יוזמות קרן אברהם' להרחבה על פעילות, חידושים ופרסומים נוספים.


מיצוי פוטנציאל המפגש היהודי-ערבי באקדמיה
מועד הפרסום: 11-2020
אלימות, פשיעה ושיטור בחברה הערבית. מדד הביטחון האישי והקהילתי, 2017-2019
מועדי הפרסום: 05-2018 \ 06-2019 \ 06-2020
יישום החלטות הממשלה לייצוג הולם עבור האוכלוסייה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית בשירות המדינה
על בסיס החלטות ממשלה 2579 מיום 11.11.2007 והחלטה 4436 מיום 25.1.2009
מו"ל נוסף: המרכז להעצמת האזרח; מעש - לחיזוק ולהתחדשות השירות הציבורי
מועד הפרסום: 04-2017
ההשתתפות הפוליטית של האזרחים הערבים בישראל: סקר עמדות לקראת הבחירות לכנסת ה-20
מועד הפרסום: 01-2015
שותפות ודיווחיות ביחסים בין משטרת ישראל לחברה הערבית
עריכה: באדי חסייסי
מועד הפרסום: 2014
מוכנות היישובים הערביים לחירום
מועד הפרסום: 12-2013
שירותי ממשלה מקוונים בשפה הערבית - תמונת מצב. מיפוי מופעי השפה הערבית באתרי אינטרנט נבחרים
מועד הפרסום: 04-2013
החברה הבדואית בנגב: מאפיינים חברתיים, דמוגרפיים וכלכליים
כתיבה: אריק רודניצקי
מועד הפרסום: 2011
החברה הערבית בישראל, מה' 2 2013
פתח דבר
החברה הערבית בישראל, מה' 2 2013
פרק 1: האוכלוסייה הערבית בישראל: נתוני יסוד
החברה הערבית בישראל, מה' 2 2013
פרק 2: הערבים בישראל: ההיבט ההיסטורי-לאומי
החברה הערבית בישראל, מה' 2 2013
פרק 3: מדיניות הממשלה כלפי האזרחים הערבים
החברה הערבית בישראל, מה' 2 2013
פרק 4: פערים חברתיים-כלכליים בין ערבים לבין יהודים
החברה הערבית בישראל, מה' 2 2013
פרק 5: סוגיית הקרקעות
החברה הערבית בישראל, מה' 2 2013
פרק 6: החברה הבדווית בנגב: א. מאפיינים חברתיים, דמוגרפיים וכלכליים; ב. תמורות בעידן העיור
החברה הערבית בישראל, מה' 2 2013
פרק 7: מעמדו של המיעוט הערבי במדינת ישראל
החברה הערבית בישראל, מה' 2 2013
פרק 8: הפוליטיקה הערבית בישראל
החברה הערבית בישראל, מה' 2 2013
פרק 9: מגמות ביחסים בין יהודים לבין ערבים בישראל
החברה הערבית בישראל, מה' 2 2013
פרק 10: המורשת התרבותית, הדתית והלאומית-פוליטית
החברה הערבית בישראל, מה' 2 2013
פרק 11: עיתונות, תקשורת וספרות ערבית בישראל
החברה הערבית בישראל, מה' 2 2013
פרק 12: העמותות וארגוני החברה האזרחית הערבית
החברה הערבית בישראל - אוגדן המידע, מה' 1 05-2009
עורכים: אלי רכס, אריק רודניצקי