דין ומידע » מוסדות מחקר בספריה  »» מרכז מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל

מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל

העמוד מציג פרסומים נבחרים לעיון הציבור לאחר הופעתם באתר המקור.
לצפיה לחצו על סימן הקובץ המצורף.
בקרו באתר מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל להרחבה על פעילות, חידושים ופרסומים נוספים.


בני 65+ בישראל. שנתון סטטיסטי, 2020 - 2009

אוריינות פיננסית וגישה לכספי חירום בקרב משקי בית בישראל בתחילת מגפת הקורונה, וההשפעה על עמידותם הפיננסית של משקי הבית
חוקרים: סטיבן לאופר, מאיה הרן-רוזן
מועד הפרסום: 06-2021
גובה קצבאות הזקנה וגיל הפרישה בישראל ובמדינות OECD
חוקרים: אלכסנדר זבלוצקי, יניב ריינגוורץ
מועד הפרסום: 05-2021
משפחה מיטיבה וקבועה: מחקר הערכה
חוקרים: יואה שורק, איה אלמוג-זקן, וצ'סלב קונסטנטינוב
מועד הפרסום: 05-2021
מבחן ההכנסה בחוק סיעוד: בחינת השפעתו על מצבם הכלכלי של זקנים סיעודיים
חוקרים: יצחק שנור, דנה וייס, שירלי רזניצקי
מועד הפרסום: 05-2021
קבלת החלטות נתמכת: היבטים יישומיים, הגנות ופיקוח ותמיכה מיטבית - סקירה בין-לאומית
כתיבה: הילה רימון גרינשפן, מריאלה יאבו, רינת נמר פורסטנברג, דורי ריבקין
מועד הפרסום: 12-2020
משפחה בשביל הצמיחה - מחקר הערכה
כתיבה: רחל סבו-לאל, איה אלמוג-זקן, יואה שורק
מועד הפרסום: 12-2020
שלושה מודלים ייחודיים של השירות הפסיכולוגי-חינוכי: תפיסות על חדשנות ועל פרקטיקה מיטבית
כתיבה: ענת גלעד, יואה שורק, לילך זוהר
מועד הפרסום: 09-2020
מנבאי התנהגויות בריאות בעת התפרצות מגפת הקורונה והעדפות בנוגע לקבלת ייעוץ מקצועי
כתיבה: מיכל לרון, רחל גולדווג, מייקל הרטל
מועד הפרסום: 09-2020
התנהגויות בריאות בעת התפרצות מגפת הקורונה - ממצאים ראשוניים
כתיבה: מיכל לרון, רחל גולדווג
מועד הפרסום: 04-2020
תחושת ביתיות ושביעות רצון של דיירים בבתי אבות
כתיבה: יצחק שנור, ליאנה איסחק
מועד הפרסום: 09-2020
קורונה וזקנים: השפעת מגפת הקורונה על בני 65 ומעלה בישראל
כתיבה: יצחק שנור
מועד הפרסום: 08-2020
מעורבות רופאי ילדים מהקהילה בטיפול בתחלואה רגשית והתפתחותית של ילדים
כתיבה: יעל אשכנזי, רחל ניסנהולץ-גנות, בת שבע הס, צחי גרוסמן
מועד הפרסום: 07-2020
דפוסי עבודה בתקופת התפרצות מגפת הקורונה ולאחריה: ממצאים ראשוניים
כתיבה: אנה שורץ, נועם קשת, אלישע בן-מאיר, סמדר סומך
מועד הפרסום: 07-2020
תוכנית שקד – מרכזים עירוניים לבני משפחה מטפלים: הערכה מעצבת ומסכמת
כתיבה: שירלי רזניצקי, יניב כהן
מועד הפרסום: 06-2020
°360 – התוכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון: התמודדות בעת משבר. מדריך חשיבה תוצאתית לתכנון, מדידה ושימוש במידע
כתיבה: טל ארזי, מימי אקרמן, מעיין סרבר
מועד הפרסום: 06-2020
קידום התנהגות בטוחה ברשת בקרב תלמידים. סקירת ספרות וחילוץ ידע מתוכניות בבתי ספר
כתיבה: עירית אייזיק, זהר שרביט, שקד לובוצקי-גטה, דנה ברנדר
מועד הפרסום: 06-2020
שירותי האומנה לילדים עם מוגבלות: תמונת מצב וכיווני פיתוח חדשים
כתיבה: ענת גלעד, אנה גרסימנקו, יואה שורק
המחקר בוצע ביוזמת ג'וינט ישראל-אשלים
מועד הפרסום: 06-2020
המדריך האינטגרטיבי לחשיבה תוצאתית
כתיבה: טל ארזי, רינת נמר-פורסטנברג
המחקר בוצע ביוזמת ג'וינט ישראל-אשלים
מועד הפרסום: 05-2020
התנהלות של משפחות במצבי פרידה וגירושין בעת משבר הקורונה - סקירה בין-לאומית
כתיבה: יואה שורק, דפנה הרן, איה אלמוג-זקן, ואח'
מועד הפרסום: 05-2020
דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות 2018
כתיבה: שולי ברמלי גרינברג, עירא יערי, אלינור אבני
מועד הפרסום: 05-2020
מאפייני עבודתם של קציני הביקור הסדיר (הקב"סים) בישראל - סקר ארצי 2018
חוקרים: רות ברוך-קוברסקי, וצ'סלב קונסטנטינוב, דליה בן רבי
מועד הפרסום: 04-2020
עובדים זרים בענף הסיעוד : הערכת הפיילוט לגיוס עובדים ולהבאתם לישראל במסגרת הסכם בילטראלי בין ממשלת ישראל לבין ממשלות נפאל וסרי לנקה
חוקרים: יניב כהן, ג'ני ברודסקי
מועד הפרסום: 04-2020
שיתוף מקבלי השירות בפיקוח על שירותים חברתיים: מנגנוני השיתוף, האתגרים ועקרונות הפעולה המיטביים - סקירה בין-לאומית
חוקרים: הילה דולב, אלומה לוי-זוהר
מועד הפרסום: 04-2020
הקנייתם של כישורים רכים ומדידתם בעולם העבודה המשתנה - סקירת ספרות
חוקרים: אנה שוורץ, אלישע בן מאיר, סמדר סומך
מועד הפרסום: 03-2020
ילדים עם מוגבלות במערכת החינוך בעת משבר הקורונה - סקירת מדיניות בין-לאומית
כתיבה: ליטל ברלב ואח'
מועד הפרסום: 29-03-2020
Brookdale Child Disability Screening Questionnaire. פיתוח כלי לאיתור ילדים עם מוגבלות על בסיס סקירת כלי מחקר מן הארץ ומן העולם
מחקר וכתיבה: ליטל ברלב, נורית גדג', כרמל בן, דור דפנה הרן
המחקר נערך במימון משותף של משרד החינוך, המוסד לביטוח לאומי, משרד האוצר, ג‘וינט ישראל-אשלים ומכון מאיירס-ג‘וינט-ברוקדייל
מועד הפרסום: 03-2020
הספקת מכשירי שיקום וניידות במדינות נבחרות בעולם
חוקרים: מריאלה יאבו, תום אינהורן
מועד הפרסום: 02-2020
ילדים עם הפרעת קשב: איתור, אבחון וטיפול - מחקר מעקב
חוקרים: ליטל ברלב, דורי ריבקין, אלן מילשטיין
מועד הפרסום: 02-2020
קהילה תומכת משודרגת: מחקר הערכה
חוקרים: איילת ברג-ורמן, יניב כהן
מועד הפרסום: 01-2020
צרכים של להט"בים מזדקנים
חוקרים: יצחק שנור, איילת ברג-ורמן
מועד הפרסום: 12-2019
סקירה בין-לאומית של כלי מדידה לאיתור אנשים עם מוגבלות - במסגרת מחקר השתתפות בחברה של אנשים עם מוגבלות
חוקרים: דפנה הרן, נורית גדג', ליטל ברלב, תום אינהורן
מועד הפרסום: 12-2019
שימוש בממצאי מחקר במערכת לרווחת הילד והמשפחה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
כתיבה: יואב לף, יואה שורק
מועד הפרסום: 11-2019
'נעורים' לומדים מהצלחות - מרכזי בני נוער ביישובים דרוזיים
כתיבה: שרית אלנבוגן פרנקוביץ', עירית אייזיק
מועד הפרסום: 11-2019
מערך שירותים מיטבי לילדים בגיל הרך ולהוריהם ברשות המקומית. מסמך לדיון
כתיבה: יואה שורק, פידא ניג'ם-אכתיאלת ואח'
מועד הפרסום: 11-2019
סטודנטים ערבים כשלוש שנים לאחר תחילת לימודיהם - סיועה של 'התוכנית להרחבת הנגישות להשכלה גבוהה'
מחקר וכתיבה: דגנית לוי, יונתן אייל, וצ’סלב קונסטנטינוב, שלומית קגיה
מועד הפרסום: 09-2019
רציפות בין אומנה לאימוץ: עקרונות הפרקטיקה הטובה ביותר לפי הספרות
כתיבה: פידא ניג'ם-אכתילאת, יואה שורק
מועד הפרסום: 08-2019
'תוצרת בית' - תוכנית לחיזוק הקשר בין המשפחה, התלמיד ובית הספר
כתיבה: עירית אייזיק
מועד הפרסום: 09-2019
הצלע השלישית - השלכות האימוץ על חיי ההורים המולידים ודרכי ההתערבות עימם. סקירת ספרות
כתיבה: ברכי בן סימון, יואה שורק
מועד הפרסום: 09-2019
'הולכים יד ביד': סיפורי לקוחות, ספר שני. תיעוד סיפורי הצלחה באגף הרווחה והשירותים החברתיים בבאר שבע
כתיבה: עירית אייזיק, שרית אלנבוגן-פרנקוביץ'
מועד הפרסום: 07-2019
הטמעת תפקיד עוזר רופא במחלקות לרפואה דחופה
כתיבה: רחל ניסנהולץ גנות, רינה מעוז ברויאר
מועד הפרסום: 07-2019
הערכת העלות של שירותי משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים לאנשים עם מוגבלות
כתיבה: יונתן אייל
מועד הפרסום: 07-2019
היבטים מעשיים במתן שירותים בתקצוב אישי לאנשים עם מוגבלות. סקירת ספרות
חוקרים: יונתן אייל, תום אינהורן, דפנה הרן
מועד הפרסום: 07-2019
פיילוט מפ"ה - משפחות פוגשות הזדמנות. תמצית מחקר הערכה
חוקרים: דליה בן רבי
מועד הפרסום: 06-2019
הפיילוט לפיקוח על אפוטרופוסים לעניינים אישיים. דוח מסכם
חוקרים: שירלי רזניצקי, איתי מנהיים, חיה רוזנפלד, אלן מילשטיין, ג'ני ברודסקי, דורי ריבקין, חנה גולדנברג
מועד הפרסום: 06-2019
דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות ב-2016
חוקרים: שולי ברמלי גרינברג, תמר מדינה הרטום, עירא יערי, אלכסיי בלינסקי
מועד הפרסום: 06-2019
קידומן של רופאות לתפקידי ניהול במערכת הבריאות בישראל - נקודת מבט מגדרית
חוקרים: יעל אשכנזי, תמר מדינה הרטום, רינה מעוז ברויאר
מועד הפרסום: 05-2019
יישום גישת הטיפול הממוקד במטופל בטיפולי פוריות בישראל
חוקרים: תמר מדינה הרטום, בת שבע הס, לב ז'יבייב
מועד הפרסום: 05-2019
מדיניות תשלום קצבת ניידות במדינות נבחרות בעולם
חוקרים: נדב פן, שולי ברמלי גרינברג
מועד הפרסום: 04-2019
עובדים החיים בעוני: מיפוי צרכים ומענים - מחקר מקדמי לצורך קבלת החלטה
חוקרים: עירית אייזיק, טל צדקה, שולי ברמלי גרינברג
מועד הפרסום: 02-2019
יישום חוק המהו"ת ביחידות הסיוע – מחקר ארצי
כתיבה: טלי באייר טופילסקי, יואה שורק
מועד הפרסום: 01-2019
מעורבותם של רופאים ראשוניים בתחום בריאות הנפש לאחר החלת הרפורמה בבריאות הנפש
כתיבה: יעל אשכנזי, יואב לף, רינה מעוז-ברויאר, חוה טבנקין
מועד הפרסום: 11-2018
עובדות ומספרים – אנשים עם מוגבלות בישראל 2018
חוקרים: ליטל ברלב, אביטל סנדרל-לף
מועד הפרסום: 2018
°360 – התוכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון לומדת מהצלחות: סיפורי הצלחה בעבודה עם אוכלוסייה בדואית
כתיבה: שרית אלנבוגן-פרנקוביץ', עירית אייזיק
מועד הפרסום: דוח מחקר, 11-2018
הערכת תוכנית שילוב צעירים עם מוגבלות במרכזי צעירים
כתיבה: מריאלה יאבו, דורי ריבקין
מועד הפרסום: דוח מחקר, 10-2018
מדדים חברתיים-כלכליים של האוכלוסייה הבדואית בנגב
כתיבה: אורן תירוש, יונתן אייל
מועד הפרסום: דוח מחקר, 10-2018
התוכנית לקידום הצמיחה והפיתוח הכלכליים של האוכלוסייה הבדואית בנגב (החלטת הממשלה 3708): דוח מסכם
כתיבה: יונתן אייל, יהודית קינג, מוריה פרנקל, אורן תירוש
מועד הפרסום: דוח מחקר, 10-2018
מנט"ה – תוכנית תמיכה לתלמידי מסלול טכנאים והנדסאים: מחקר הערכה
כתיבה: רות ברוך-קוברסקי, אורי פיגורה-רוזנצוויג, דליה בן רבי
מועד הפרסום: 10-2018
עקרונות עבודה והתערבות המותאמים לחברה הערבית בשירותי רווחה וטיפול בישראל
כתיבה: פידא ניג'ם-אכתילאת, דליה בן רבי, רחל סבו-לאל
מועד הפרסום: 06-2018
סקירת תוכניות לבני משפחה המטפלים באדם עם דמנציה
כתיבה: שלומית שדמון-אזרד, שירלי רזניצקי, מיכל לרון, ג'ני ברודסקי
מועד הפרסום: 06-2018
מחסור באנשי מקצוע מן החברה הערבית בשירותי בריאות הנפש - סיבות ופתרונות
כתיבה: אירית אלרועי, הדר סמואל, תמר מדינה-הרטום
מועד הפרסום: 05-2018
כלי התאמה לתוכנית יתד וכלי למיפוי צרכים ולתכנון התערבות בתוכנית יתד: תובנות מן הבדיקה המקדימה
כתיבה: ברכי בן סימון, פאולה כאהן-סטרבצ'ינסקי
מועד הפרסום: 05-2018
אנשים עם מוגבלות בישראל 2017
מועד הפרסום: 12-2017
שיתוף מידע בריאותי בישראל: היבטים ארגוניים
כתיבה: ברוך רוזן, יעל אשכנזי, אופיר בן-אסולי ואח'
מועד הפרסום: 11-2017
תמורות בתפקידן של האחיות בקהילה
כתיבה: רחל ניסנהולץ-גנות, ברוך רוזן, מרים הירשפלד
מועד הפרסום: 10-2017
מערכת לתכנון התערבות ולמדידת תוצאות בשירות "נוצץ": פיתוח רעיוני ותובנות מן ההתנסות - שלב א'
כתיבה: טל ארזי, נועה שר
מועד הפרסום: 10-2017
מערכת השירותים לילדים בסיכון ולמשפחותיהם: הישגים ואתגרים על פי מחקרי מכון ברוקדייל
כתיבה: מרים נבות, יואה שורק, רחל סבו-לאל, ואח'
מועד הפרסום: 10-2017
תוכנית הטיפול הקבוצתי בנערים פוגעים מינית: סיכום ממצאי מדידה בפיילוט 'מיזם תוצאות'
כתיבה: טלי טופילסקי, מיכאל פיליפוב, טל ארזי
מועד הפרסום: 09-2017
שירותי בריאות הנפש בישראל: צורך, דפוסי שימוש וחסמים. סקר באוכלוסיית המבוגרים הכללית
כתיבה: אירית אלרועי, ברוך רוזן, עידו אלמקייס, הדר סמואל
מועד הפרסום: 09-2017
רמת השירות ואיכות הטיפול במוסדות הסיעודיים בעקבות המכרז הארצי לקודים סיעודיים
כתיבה: ליטל ברלב, יוסי קרן-אברהם
מועד הפרסום: 07-2017
משיכת מתמחים לפריפריה ולמקצועות רפואיים במצוקה בעקבות ההסכם הקיבוצי
מועד הפרסום: 07-2017
ילדים ובני נוער בסיכון בישראל
כתיבה: רחל סבו-לאל
מועד הפרסום: 06-2017
ילדים ובני נוער עם מוגבלות נפגעי התעללות והזנחה: אומדן היקף התופעה בישראל
כתיבה: ליטל ברלב, יוסי קרן-אברהם
מועד הפרסום: 06-2017
הזדקנות בקרב נכי צה"ל והשלכותיה על הצורך בשירותים
כתיבה: יצחק שנוּר, ענת זיו, ג'ני ברודסקי, דניז נאון'
מועד הפרסום: 05-2017
מה בין חוק החולה הנוטה למות ליישומו
כתיבה: רחל ניסנהולץ-גנות, מיכל גורדון, אריאל ינקלביץ'
מועד הפרסום: 03-2017
השתלבות בחברה של נערים (בנים) יוצאי אתיופיה: מבט לפי מגדר, מוצא ודור עלייה
כתיבה: פאולה כאהן-סטרבצ'ינסקי, דגנית לוי, וצ'סלב קונסטנטינוב, רות ברוך-קוברסקי, ג'ק חביב
מועד הפרסום: 03-2017
עקרונות לעבודה עם ילדים נפגעי התעללות והזנחה בני הקהילה האתיופית: חילוץ ידע על עבודה מיטבית מותאמת תרבות באמצעות המתודה 'למידה מהצלחות'
כתיבה: עירית אייזיק, שרית אלנבוגן־פרנקוביץ‘
מועד הפרסום: 02-2017
אינדקס לאומי למדידת התעללות בילדים והזנחתם בישראל: תהליך הפיתוח
כתיבה: טל ארזי, רחל סבו-לאל, ברכי בן סימון
מועד הפרסום: 02-2017
מערכות לניהול מידע על לקוחות וההתערבויות עמם בשירותי הרווחה.
תובנות וקווים מנחים לפיתוח מערכות התומכות בחשיבה התוצאתית

כתיבה: נועה שר, טל ארזי
מועד הפרסום: 01-2017
קהילה צומחת. מחקר הערכה
כתיבה: יצחק שנוּר, איתי מנהיים
מועד הפרסום: 01-2017
מרכזים למשפחות של ילדים ובני נוער עם מוגבלות. מחקר הערכה
כתיבה: יואב לף, דורי ריבקין
מועד הפרסום: 01-2017
מצבם של צעירים בישראל בתחומי חיים מרכזיים
כתיבה: פאולה כאהן-סטרבצ'ינסקי, שרון עמיאל, וצ'סלב קונסטנטינוב
מועד הפרסום: 12-2016
התכנית לקידום הצמיחה והפיתוח הכלכליים של האוכלוסייה הבדואית בדרום: חינוך
דוח ראשון ושני על החלטת הממשלה 3708
מועד הפרסום: 08/12-2016
הערכת עלות-תועלת של תכניות חדשניות לקידום התעסוקה של אוכלוסיות עם שיעורי השתתפות נמוכים בכוח העבודה
כתיבה: ניר לוי, צביקה דויטש
מועד הפרסום: 11-2016
איכות הטיפול באנשים הלוקים בדמנציה והצרכים הלא מסופקים שלהם ושל בני משפחתם
מועד הפרסום: 11-2016
'החשיבה התוצאתית' ברמת הארגון
כתיבה: נועה שר, טל ארזי
מועד הפרסום: 07-2016
תכנית החומש לשיפור קליטת בני העדה האתיופית, של משרד הרווחה והשירותים החברתיים:
ממצאים ותובנות ממערכת מעקב אחר פעילות התכנית בקרב משפחות וצעירים
כתיבה: סמדר סומך, פידא ניג'ם-אכתילאת, דליה בן-רבי
מועד הפרסום: 07-2016
פיתוח דרכים לשיפור תנאי ההעסקה של אנשים העובדים בשכר נמוך: דוח הערכה מסכם ל"תכנית קידום"
כתיבה: נועם פישמן, אברהם וולדה-צדיק
מועד הפרסום: 05-2016
צורכי ילדים בני 6 עד 11 בישראל: ריכוז מידע מסקרים שבוצעו בעשור האחרון
כתיבה: פאולה כאהן-סטרבצ'ינסקי, שרון עמיאל, וצ'סלב קונסטנטינוב
מועד הפרסום: 05-2016
עלה והצלח - סיפורי הצלחה על שילובם וקידומם של דיירים ברשת מרכזי עלה
כתיבה: שרית אלנבוגן-פרנקוביץ', עירית אייזיק
מועד הפרסום: 05-2016
אוגדן אמות מידה להפעלה של מרכזים לנוער
עריכה: אורי ארליך, דגנית לוי, שרית נשיא
מועד הפרסום: 05-2016
מהשכלה גבוהה לתעסוקה: הערכת תכנית Excel HT לסטודנטים ערבים בתחום ההיי-טק. דוח מסכם
כתיבה: אילה הנדין
מועד הפרסום: 05-2016
ידע ועמדות של רופאים בקהילה ושל הציבור הרחב כלפי טיפול במצבי סוף החיים וטיפול פליאטיבי
מועד הפרסום: 05-2016
התכנית למדיניות חברתית ולמִנהל לסגל הבכיר בשירות המדינה: סיכום 28 שנות פעילות
כתיבה: יהונתן אלמוג, ליאור קדיש
מועד הפרסום: 04-2016
הסמכת מטפלים באנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית במסגרות הדיור החוץ-ביתי: מחקר הערכה
כתיבה: ליטל ברלב, דורי ריבקין
מועד הפרסום: 04-2016
כשירות תרבותית של בתי חולים כלליים בישראל
כתיבה: אירית אלרועי, מיכל שוסטר, עידו אלמקייס
מועד הפרסום: 03-2016
הכשרה מקצועית ואקרדיטציה: אנגליה, שווייץ וגרמניה
כתיבה: ניר לוי, אברהם וולדה-צדיק
מועד הפרסום: 02-2016
חקיקה מקדמת שקיפות במערכת היחסים בין רופאים לחברות תרופות
כתיבה: רחל ניסנהולץ-גנות, אריאל ינקלביץ', נורית ניראל
מועד הפרסום: 02-2016
מוסדות חסות והגנה לנוער: תפיסת טיפול ודרכי עבודה - סקירת ספרות
כתיבה: ברכי בן סימון, פאולה כאהן-סטרבצ'ינסקי
מועד הפרסום: 02-2016
מיזם ממשלה-חברה אזרחית: מחקר הערכה - שלב א
כתיבה: יהונתן אלמוג, ז'ניה גורבצביץ', ליאור קדיש
מועד הפרסום: 12-2015
אנשים עם מוגבלות בישראל 2015
מועד הפרסום: 11-2015
פיתוח מודל אפקטיבי של דיור נתמך בקהילה לאנשים עם מוגבלויות. מחקר הערכה
כתיבה: אלן מילשטיין, דורי ריבקין
מועד הפרסום: 11-2015
אבחון מותאם תרבות (אמ"ת): דוח מסכם
כתיבה: נועם פישמן, טלי סמני
מועד הפרסום: 10-2015
מרכזים אינטגרטיביים לפי מודל One Stop Shop: עקרונות, סטנדרטים ודגשים בפיקוח: סקירת ספרות
כתיבה: הילה דולב, תמי צמח-מרום
מועד הפרסום: 10-2015
תכנית הנגישות לשילוב ערבים, דרוזים וצ'רקסים בהשכלה גבוהה: ממצאים ראשונים ממחקר הערכה על יישום מערך התמיכה בסטודנטים
כתיבה: אילה הנדין, דליה בן רבי
מועד הפרסום: 09-2015
שירותים פליאטיבים בבתי חולים כלליים ובבתי חולים גריאטריים בישראל
כתיבה: נטע בנטור, מיכל לרון, דניאל אזולאי, אמיתי אוברמן
מועד הפרסום: 09-2015
דוח שני על התקדמות ביישום המלצות הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי (OECD): שוק העבודה והמדיניות החברתית - ישראל
מועד הפרסום: 08-2015
שילובם של ילדים עם צרכים מיוחדים במעונות היום בישראל: למידה מהצלחות בתכנית 'מסיכון לסיכוי'
עורכים: יונה מ' רוזנפלד, מרים גילת, ארנה שמר
מועד הפרסום: 08-2015
יחידות הסיוע ליד בתי המשפט לענייני משפחה - מחקר הערכה ארצי
כתיבה: טלי באייר-טופילסקי, אביטל מנור, רחל סבו-לאל
מועד הפרסום: 08-2015
משטרת ישראל לומדת מהצלחות: תיעוד סיפורי הצלחה בעבודת המשטרה [פרסום חיצוני]
כתיבה: טלי רוטשילד, שרית אלנבוגן-פרנקוביץ', עירית אייזיק
מועד הפרסום: ?2015
יצירת תשתית מידע לקראת הפעלת בית המשפט הקהילתי ברמלה: בדיקת צרכים ומיפוי שירותים
כתיבה: ברכי בן סימון, פאולה כאהן-סטרבצ'ינסקי
מועד הפרסום: 07-2015
אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית שאינם במסגרות של משרד הרווחה: סקר במחוז חיפה והצפון
כתיבה: יואב לף, דורי ריבקין
מועד הפרסום: 07-2015
יצירת תשתית מידע לקראת הפעלת בית המשפט הקהילתי בבאר שבע: בדיקת צרכים ומיפוי שירותים
כתיבה: ברכי בן סימון, פאולה כאהן-סטרבצ'ינסקי
מועד הפרסום: 05-2015
מודל המכללות הקהילתיות: סקירת ספרות
כתיבה: אילה הנדין
מועד הפרסום: 05-2014
אנשים עם מוגבלות בישראל: עובדות ומספרים
מועד הפרסום: 2014
הרפורמה בבריאות הנפש: מסמך רקע לתכנון הערכתה
מועד הפרסום: 2008