דין ומידע » מוסדות מחקר בספריה  »» המרכז הישראלי להעצמת האזרח


המרכז הישראלי להעצמת האזרח

העמוד מציג לקט פרסומי המרכז לאחר הופעתם באתר המקור.
ניתן לעיין ברשימה [בסדר כרונולוגי יורד] או לבצע סינון מהיר לפי מילה או ביטוי מתוך שם הפרסום, שם מחבר \ עורך או שנת הוצאה.
לצפיה לחצו על סימן הקובץ המצורף.
הרשימה אינה מלאה. בקרו באתר המרכז להעצמת האזרח - להרחבה על פעילות, חידושים ופרסומים נוספים.


דו"ח מעקב: הרחבת הפעילות לצמצום תופעת האלימות במשפחה על ידי משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
על בסיס החלטת ממשלה 4439 מיום 6 בינואר 2019
כתיבה: שיר בן דוד וקנין
מועד הפרסום: 11-2020
דו"ח מעקב: יישום המלצות הצוות הבין־משרדי לצמצום צריכת הזנות
על בסיס החלטת ממשלה 4462 מיום 13 בינואר 2019
כתיבה: נועה מאיר
מועד הפרסום: 09-2020
דו"ח מעקב: שיפור בהליכי בחינות ומכרזים לכוח אדם בשירות המדינה
על בסיס החלטת ממשלה 3442 מיום 18.1.11
כתיבה: אריאל לוי
מועד הפרסום: 01-2020
התקציבים האבודים: ביצוע תקציב המדינה בשנים 2013-2018
מועד הפרסום: 12-2019
כתיבה: יעל נחום
דו"ח מעקב: תכנית 'עיר ללא אלימות'
מועד הפרסום: 12-2019
כתיבה: בת־אל פרחומובסקי, דניאל פרי, עדי שחר
דו"ח מעקב: יישום מדיניות הממשלה בדבר שיפור העברת המידע הממשלתי והנגשת מאגרי מידע ממשלתיים לציבור
מועד הפרסום: 11-2019
כתיבה: נטע לביא, אביגייל חי
דו"ח מעקב: הרפורמה להגברת התחרות במערכת הבנקאית
על בסיס החוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל (תיקוני חקיקה), התשע"ז-2017

מועד הפרסום: 09-2019
כתיבה: עינת קורן
דו"ח מעקב: צמצום תאונות העבודה במשק על בסיס החלטת ממשלה 3382 מיום 18.1.1
כתיבה: אופיר עמיאל
מועד הפרסום: 08-2019
דו"ח מעקב: אחריותה של משטרת ישראל למיגור הגזענות נגד יוצאי אתיופיה
על בסיס החלטת ממשלה 2254 מיום 2017/1/5
כתיבה: אביב מלין
מועד הפרסום: 07-2019
הסדרת שירותי הדת עבור יוצאי אתיופיה וקידום שילובם המיטבי במערך שירותי הדת
דו"ח מעקב על יישום החלטת ממשלה מס' 3649
מועד הפרסום: 04-2019
דו"ח מעקב: יישום מדיניות הממשלה בטיפול בנגישות לאנשים עם מוגבלות
מועד הפרסום: 02-2019
דו"ח מעקב: יישום החלטת הממשלה בנושא קבורה אזרחית
על בסיס החלטת ממשלה 1484 מיום 2.3.2014
מועד הפרסום: 02-2018
תמלוגי רשות שדות התעופה והקמת שדה תעופה משלים לנתב"ג
דו"ח מעקב על בסיס החלטת ממשלה 2050 מיום 10.7.2014
מועד הפרסום: 01-2018
התקציבים שנזנחו: ביצוע תקציב המדינה 2013-2016
מועד הפרסום: 12-2017
דו"ח מעקב: תמונת מצב ביצוע החלטות הממשלה לפיתוח הנגב
מועד הפרסום: 06-2017
דו"ח מעקב: יישום החלטות הממשלה לייצוג הולם עבור האוכלוסייה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית בשירות המדינה
על בסיס החלטות ממשלה 2579 מיום 11.11.2007 והחלטה 4436 מיום 25.1.2009
מו"ל נוסף: יוזמות קרן אברהם; מעש - לחיזוק ולהתחדשות השירות הציבורי
מועד הפרסום: 04-2017
דו"ח מעקב: העסקה ישירה במגזר הציבורי
קליטת עובדי קבלן כעובדים מן המניין - בהמשך למסמך ההבנות שנחתם בין ההסתדרות הכללית לבין משרד האוצר בתאריך 2015.7.2
כתיבה: ענבל רכטמן, נטלי שבא
מועד הפרסום: 02-2017
דוח מעקב: שימוש בקנאביס למטרות רפואיות
על בסיס החלטת ממשלה 1050 מיום 2013.12.1
כתיבה: מאריא עיד, נטלי שבא
מועד הפרסום: 12-2016
ספר התקציב האבוד: הפער בין תקציב המדינה לבין ניצולו בפועל. ניתוח נתונים במבט רב־שנתי
מועד הפרסום: 11-2016
שבע שנים למחאה החברתית: סיכום תמונת מצב ביישום המלצות ועדת טרכטנברג
כתיבה: אוריה גפן
מועד הפרסום: דו"ח מעקב, 08-2016
מדיניות הממשלה לטיפול ב"מחסני הילדים" בדרום ת"א
על בסיס החלטת ממשלה 2487 מיום 4.8.2015 לתגבור שירותי תמיכה וטיפול בתינוקות ופעוטות של זרים חסרי מעמד אזרחי בישראל
מועד הפרסום: 07-2016
סטטוס היישום של ועדת טרכטנברג - 5 שנים למחאה החברתית
סיכום תמונת מצב ביישום החלטות הממשלה העוקבות את המלצות הוועדה. דו"ח מעקב
מועד הפרסום: 06-2016
עקרונות לעדכון וחידוש החקיקה בתחום השירות הציבורי בישראל
מועד הפרסום: 06-2016
ממצאי סקר: הערכת תפקוד הממשל ביישום מדיניות ובביצוע
מועד הפרסום: 04-2016
החלטות הממשלה ה-34 - סיכום השוואתי. דוח מעקב
מועד הפרסום: 01-2016
ממצאי סקר: תפיסות ועמדות לגבי יכולות היישום והביצוע ברשות המבצעת
מועד הפרסום: 09-2014
עשור של החלטות ממשלה - מחקר השוואתי
מועד הפרסום:
עשור של ועדות שרים - מחקר השוואתי
מועד הפרסום: 01-2016
חזון המשילה הישראלית: 'כי עוד חזון למועד'
עריכה: אסף מידני
מועד הפרסום: 2015
חצי שנה להקמת הממשלה: תמונת מצב ביישום ההסכמים הקואליציוניים של הממשלה ה־34. דו"ח מעקב
מועד הפרסום: 11-2015
יישום הרפורמה בהון האנושי בשירות המדינה. דו"ח המעקב
על בסיס החלטת ממשלה מס' 481 לאימוץ המלצות הוועדה לשיפור מנגנוני ההון האנושי בשירות המדינה מיום 30.6.2015
מועד הפרסום: 06-2015
הקמת יחידות מטה ליישום מדיניות: מחקר מדיניות והמלצות במבט אנליטי משווה
כתיבה: מורין חיו-חמו, מעוז רוזנטל
מועד הפרסום: 04-2015
משילות בישראל: ייצוב עצבי הממשל
עריכה: גדעון דורון
מועד הפרסום: 2011
המערכת הפוליטית הישראלית: בין משילות לקריסה
עריכה: הני זובידה, דוד מקלברג
מועד הפרסום: 2008