דין ומידע » מוסדות מחקר בספריה  »» אדם טבע ודין

אדם טבע ודין
אגודה ישראלית להגנת הסביבה

העמוד מציג דוחות נבחרים לעיון הציבור, לאחר שפורסמו באתר המקור.
לצפיה לחצו על סימן הקובץ המצורף.
בקרו באתר האגודה להרחבה על פעילות, חידושים ופרסומים נוספים.


דו"ח משפט ואקלים 2019-2010. אקלים משפטי - מתקרבים לנקודת הרתיחה. על מגמות בחקיקה ובפסיקה בתחום האקלים בעולם
כתיבה: תמי גנות
מועד הפרסום: 11-2019
תכנון משולב תחבורה ציבורית. כלי מדידה לבדיקת תכניות
כתיבה: יעל דורי, אסף פלד
מועד הפרסום: 2019
מיחזור פסולת אורגנית במגזר המסחרי-מוסדי. מפת הדרכים ליישום
כתיבה: עמיעד לפידות, אסף רוזנבלום
מועד הפרסום: 09-2019
דו"ח הלחץ: אתגרים לממשלה הבאה
עורכים: שרון שחף, אורון דב
מועד הפרסום: 07-2019
מחסור באכיפה ופיקוח על שאריות חומרי הדברה במזון בישראל
כתיבה: שרית כספי אורון, טל גרנות
מועד הפרסום: 05-2017
כלים משפטיים מחייבים לקידום מדיניות סביבתיות - סקירה משפטית והמלצות
כתיבה: שלי לב-שרמן, טל גרנות, נעם וקס
מועד הפרסום: 12-2015
מדיניות מתן היתרי חירום להזרמת שפכים לים - סקירה משפטית והמלצות
כתיבה: טל גרנות, בעז מייזל
מועד הפרסום: 08-2015
דו"ח פסולת אורגנית מסחרית
מועד הפרסום: 06-2014
הפרדת פסולת אורגנית במקור ברשויות המקומיות ובמועצות האזוריות בישראל. דו"ח מצב 2014
מועד הפרסום: 06-2014
עוצרים את מכירת החיסול: משאירים את הגז הטבעי בישראל. שאלות ותשובות על מסקנות ועדת צמח
כתיבה ועריכה: דנה טבצ’ניק, אריה ונגר
מועד הפרסום: 04-2013
דו''ח אדם טבע ודין: משק הגז הימי - מחדלים ופתרונות
כתיבה ועריכה: דנה טבצ’ניק, אריה ונגר, מיכאל ריטוב
מועד הפרסום: 06-2012
דו"ח אדם טבע ודין: השפעות סביבתיות של קידוחי גז - מאגר תמר כמקרה מבחן
מועד הפרסום: 11-2011
ביו-פלסטיק: תועלות ובעיות סביבתיות בראי ניתוח מחזור החיים
כתיבה: גלעד אוסטרובסקי, יואב גוטרמן
מועד הפרסום: 09-2011
משק הפסולת והמיחזור בישראל - מבט קדימה: מהלכים מרכזיים להרחבת המיחזור ושימור המשאבים
מועד הפרסום: 07-2011
הפרטת משאבי הטבע
מועד הפרסום: 06-2011
מפת האינטרסים בחופים: שימושי קרקע בסביבה החופית
מועד הפרסום:
בניה ירוקה במוסדות חינוך
כתיבה: יעל דורי, ערן רביד
מועד הפרסום: 09-2010
הפרדת פסולת אורגנית במקור: מדריך לרשות המקומית
כתיבה: גלעד אוסטרובסקי, רועי קוצר
מועד הפרסום: 02-2009
שריפת פסולת בישראל
כתיבה: גלעד אוסטרובסקי
מועד הפרסום: נייר עמדה 11-2008