דין ומידע » מוסדות מחקר בספריה  »» מכון דש"א


מכון דש"א - דמותה של ארץ

העמוד ממכיל פרסומים נבחרים לאחר הופעת באתר המקור.
לצפיה לחצו על סימן הקובץ המצורף.
בקרו באתר מכון דש"א להרחבה על פעילות, חידושים ופרסומים נוספים.


דמותה של ארץ: המסע מ'כיבוש הקרקע' לשמירת השטחים הפתוחים. מאבקים ומהלכים לשמירה על טבע הארץ
כתיבה: יואב שגיא
מועד הפרסום: 09-2020
חסמים רגולטוריים לטיפול בזיהום אור בישראל והשוואה לתקנות באירופה וארה"ב
מגישי הפרויקט: אורן עג'מי, אמיר דורה
מועד הפרסום: דו"ח מסכם 06-2020
חקלאות תומכת מגוון ביולוגי במטעי האבוקדו של חברת מילופרי
כתיבה: אבישר אביב, אמדור לירון, חפץ חן, ואח'
מועד הפרסום: דו"ח מסכם 05-2020
מודלים כלכליים ותכנוניים לתמרוץ ולניהול מרעה עזים
כתיבה: לירון אמדור, צח גלסר, אורי רמון, עינת גרא, תמר דיין
מועד הפרסום: דו"ח מסכם 03-2020
ניהול מבקרים במרחב תעלת הירדן המזרחית - היבטים אקולוגים, חקלאים, ניקוזים ותפעולים
כתיבה: אבישר אביב, אמדור לירון, חפץ חן, ואח'
מועד הפרסום: 02-2020
מיפוי מסדרונות אקולוגיים בתכניות אב לשטחים פתוחים במחוז צפון
כתיבה: לירז כברה לייקין, אורי שפירא, גל כגן, אמיר פרלברג ואורי רמון
מועד הפרסום: 11-2019
חסמים רגולטוריים לטיפול בזיהום אור בישראל והשוואה לתקנות באירופה וארה"ב
מגישים: אורן עג'מי, אמיר דורה
מועד הפרסום: 2019?
רכס חלוקים ומעלה נחל צין
סקר, ניתוח והערכה של טבע, נוף ומורשת האדם
כתיבה: אורן הופמן, גיא רותם, עומרי שליו, ואח'
מועד הפרסום: 06-2019
הערבה הדרומית ובקעת עובדה
סקר, ניתוח והערכה של טבע, נוף ומורשת האדם
כתיבה: איתן רומם, מימי רון, עוזי אבנר, ואח'
מועד הפרסום: 04-2019
מזרח עירון מאום אל-פחם אל פאתי עמק יזרעאל
סקר, ניתוח והערכה של טבע, נוף ומורשת האדם - דו"ח מסכם
כתיבה: עמית מנדלסון ואורי רמון
מועד הפרסום: 09-2018
פיתוח מתודולוגיה לאומדן ערכיות שירותי [תרבות ונופש] בשטחים פתוחים
כתיבה: לירון אמדור, ואח'
מועד הפרסום: 05-2016
מדריך ליישום גישת שירותי המערכת האקולוגית בשאלות תכנון וניהול
מבוסס על מחקר חלוץ ליישום גישת שירותי המערכת האקולוגית בתכנון ובניהול שטחים פתוחים במרחב שקמה
מועד הפרסום: 01-2016
מדיניות מיסוי ושמירת השטחים הפתוחים בישראל
כתיבה: נחום בן-אליא
מועד הפרסום: 08-2015
התכנית לפתרון משבר הדיור
מועד הפרסום: הפורום לדמוקרטיה בתכנון, 07-2015
שילוב שיקולי ערכיות סביבתית ושירותי מערכת אקולוגית בתכנון מרחבי בישראל
כתיבה: תמר טרופ, אורי רמון
מועד הפרסום: 03-2015
סקר זבולון: סקר, ניתוח והערכה של טבע, נוף ומורשת האדם
מועד הפרסום: 2015
אטלס הכורכרים - להגנה על המעט שנותר
כתיבה: איריס האן, מוטי קפלן, דותן רותם, איתן רומם
מועד הפרסום: 12-2014
מעיינות הרי יהודה - סקר נופי אקולוג
מועד הפרסום: 11-2014
ממשק דרכים ושבילי מטיילים בשטחים חקלאיים. דו"ח סופי
כתיבה: איריס האן, לירון אמדור, ערן געש, אורי רמון
מועד הפרסום: 05-2014
מתווה לניהול סביבתי של הנגר העילי בנחלי ישראל: המלצות מדיניות
מועד הפרסום: מחקר מדיניות, 09-2011
השטחים הפתוחים בישראל: השלכות הרפורמה המוצעת בתכנון
מועד הפרסום: מחקר מדיניות, 05-2011
תסקירי השפעה על הסביבה - מחקר משווה
מועד הפרסום: 11-2010
מדריך לתכנון וניהול תשתיות טבע עירוני
כתיבה ועריכה: איריס האן, עמיר בלבן
מועד הפרסום: 07-2010