דין ומידע » מוסדות מחקר בספריה  »» החברה להגנת הטבע

החברה להגנת הטבע

העמוד מציג דוחות נבחרים לעיון הציבור, כפי שפורסמו באתר החברה.
לצפיה לחצו על סימן הקובץ המצורף.
בקרו באתר החברה להגנת הטבע להרחבה על פעילות, חידושים ופרסומים נוספים.


קודחים ובוכים: חיפושי נפט ופצלי שמן בישראל
כתיבה: דרור בוימל
מועד הפרסום: 11-2019
החשיבות האקולוגית של מקווי מים מלאכותיים בישראל והאיומים עליהם
כתיבה: יואב פרלמן, דרור בוימל
מועד הפרסום: 10-2019
בין הרצוי למצוי: דו״ח האיומים על המסדרונות האקולוגיים
כתיבה ועריכה: עפרי גבאי, אסף זנזורי
מועד הפרסום: 03-2019
פעילות הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה למתחמים מועדפים לדיור. דו"ח מעקב תקופתי
כתיבה ועריכה: ערן בן-נון, ואח'
מועדי הפרסום: מס' 1 07-2015 \ מס' 2 2016 \ מס' 3 12-2017 \ מס' 4 03.2019
הפסקת פעולות ייעור במערכות אקולוגיות טבעיות ושמירת הנוף הטבעי של ארץ ישראל
כתיבה: אלון רוטשילד
מועד הפרסום: 12-2018
ים יבשה - חיים במדינה הולכת ומצטופפת: הסביבה היבשתית
כתיבה: אסף זנזורי, דרור בוימל
מועד הפרסום: 06-2018
חשמל במסלול הירוק : אנרגיה מתחדשת תומכת סביבה וטבע
כתיבה: יואב פרלמן, דרור בוימל
מועד הפרסום: 10-2017
מטרופולין באר שבע: דוח עתודות מגורים
כתיבה: יונתן יפרח
מועד הפרסום: 06-2014
שוניות סלעיות בים התיכון: אוצרות הטבע החבויים של הים
חוברת מידע והמלצות לקובעי מדיניות, מתכננים, מנהלי שטח ואנשי חינוך
כתיבה: גיל רילוב
מועד הפרסום: 05-2014
דוח עתודות מגורים במחוזות תל-אביב והמרכז: סקירת עתודות והמלצות למדיניות
מועד הפרסום: 04-2014
סיכום סקר לוטרות 2014
כתיבה: רוני שחל, שמוליק ידוב, עמית דולב
מועד הפרסום: 03-2014
עוצרים את התדרדרות המגוון הביולוגי והסביבה בישראל - ההיערכות הישראלית לשמירת הטבע
עמידה בהמלצות ה-OECD וביעדי התכנית האסטרטגית העולמית לשמירה על המגוון הביולוגי לשנים 2020-2011 - פערים והמלצות

מועד הפרסום: 01-2014
איומים בתחום התכנון והבנייה בשמירה על השטחים הפתוחים בישראל
דוח החברה להגנת הטבע, 2009-2013
יחד מקדמים רפורמה בניהול הדיג בים התיכון
מועד הפרסום: 09-2013
השפעות אקולוגיות של הייעור בנגב הצפוני ובדרום הר חברון     English Version
כתיבה: גיא רותם, עמוס בוסקילה, אלון רוטשילד
מועד הפרסום: 08-2013
פיתוח ממשק בר-קיימה לפעולות להדברת יתושים ולהגנה על המגוון הביולוגי במקווי מים בישראל. המלצות למדיניות
מועד הפרסום: 05-2013
חקיקה וכלים משפטיים להגנת המגוון הביולוגי - מחקר משווה: הסביבה הימית, כלים להגנתה
כתיבה: חיה ארז
מועד הפרסום: 04-2013
צעדים להגדלת היצע הדיור בטווח הקרוב ללא פגיעה באיכות החיים והסביבה. דוח עתודות יחידות מגורים מוסכמות
כתיבה: איריס האן
מועד הפרסום: 02-2013
געגועים לנחל: הנחלים ובתי הגידול הלחים בישראל: מצב קיים, ומתווה לשיקום הידרולוגי ואקולוגי
עריכה: אורית סקוטלסקי, משה פרלמוטר
מועד הפרסום: 03-2012