דין ומידע » מוסדות מחקר בספריה  »» המכון לניתוחי מדיניות


המכון לניתוחי מדיניות, האוניברסיטה הפתוחה

העמוד מציג פרסומים נבחרים לעיון הציבור, לאחר הופעתם באתר המקור.
לצפיה לחצו על סימן הקובץ המצורף.
בקרו באתר המכון להרחבה על פעילות, חידושים ופרסומים נוספים.


כלכלת חברת השפע - בעיות ופתרונות
כתיבה: יורם קירש
סדרה ומועד הפרסום: סדרת מאמרים לדיון, 35 22-08-2016
שירות חובה או חובה לשרת? תרחישים של שירות אזרחי חובה בישראל
כתיבה: יגיל לוי
מועד הפרסום: 2015
מה יכולה ישראל ללמוד מהשירות האזרחי בגרמניה?
כתיבה: יגיל לוי
סדרת מאמרים לדיון, 26 2013
מדיניות ופרקטיקות של ניהול שונות תרבותית בכוח האדם בצה"ל
כתיבה: אביעד בר-חיים
סדרת מאמרים לדיון, 06 2011