דין ומידע » מוסדות מחקר בספריה  »» המכון לאחריות תאגידית

המכון לאחריות תאגידית
המרכז האקדמי למשפט ועסקים

העמוד מציג ניירות נבחרים לעיון הציבור, כפי שפורסמו באתר המכון.
לצפיה לחצו על סימן הקובץ המצורף.
בקרו באתר המקור להרחבה על פעילות, חידושים ופרסומים נוספים.


אחריות חברתית של עסקים קטנים ובינוניים: מאפיינים ומודל ליישום 'ערך משותף'
כתיבה: עדינה ארבל, ליעד אורתר
מועד הפרסום: 11-2017
אחריות חברתית של רשויות מקומיות בישראל
כתיבה: ליעד אורתר
מועד הפרסום: 10-2017
דו"ח בנושא מיסוי מקרקעין ואי-שווין בישראל     Executive Summary
כתיבה: חגי קלעי
מועד הפרסום: 12-2015
דרישת השקיפות במדריך לפיתוח בר-קיימא בחברות ממשלתיות
כתיבה: ליעד אורתר
מועד הפרסום: 06-2015
חובת הנאמנות וחובת הזהירות של דירקטורים, נושאי משרה ובעלי תפקידים בתאגיד בקשר עם תכנוני מס
כתיבה: חגי קלעי
מועד הפרסום: 03-2015
חובת שימוע פומבי של גורמים שאינם שלטוניים בכנסת
כתיבה: יזהר רגב
מועד הפרסום: 03-2015
הצעה לרפורמה במיסוי תאגידים בינלאומיים בישראל - מיסוי מאוחד (Unitary Taxation)
כתיבה: תמיר שאנן
מועד הפרסום: 02-2015
כלים שלובים 2: בחינה משווה של תקנים והנחיות המקובלים בישראל בדיווח ויישום אחריות תאגידית - מחקר יישומי
כתיבה: חגית הלמר
מועד הפרסום: 06-2014
אחריות תאגידית של חברות - לקראת חובת דיווח חברתי סביבתי
מועד הפרסום: 05-2014
על עקרון השקיפות באחריות חברתית של תאגידים - בהתאם לתקן העולמי ISO 26000 והתקן הישראלי לאחריות חברתית 10000 (2013)
כתיבה: ליעד אורתר
מועד הפרסום: 03-2014
משחקי המס: על תכנוני מס, התחמקויות ממס ומה שביניהם
מועד הפרסום: 03-2014
המיליארדים החסרים: תכנוני מס אגרסיביים ואחריות חברתית של תאגידים בישראל. דו"ח 2011
מועד הפרסום: 05-2011
זה כן העסק שלנו - אחריות חברתית של תאגידים. דו"ח 2010
מועד הפרסום: 01-2010