דין ומידע » מוסדות מחקר בספריה  »» מרכז מציל״ה

מרכז מציל״ה למחשבה ציונית, יהודית, ליברלית והומניסטית

העמוד מציג פרסומים נבחרים לעיון הציבור, כפי שפורסמו באתר המרכז. .
לצפיה לחצו על סימן הקובץ המצורף.
בקרו באתר מרכז מציל״ה להרחבה על פעילות, חידושים ופרסומים נוספים.
הצטרפות לעם היהודי בתנאֵי מדינת ישראל. מודל הבית המשותף: לכידות במציאות של ריבוי אורחות חיים
כתיבה: רגב בן דוד
עריכה: רות גביזון, שמואל רוזנר
מועד הפרסום: נייר עמדה, 11-2018
עיגון חוקתי לחזון המדינה? המלצות מכוח מינוי שרת המשפטים מאוגוסט 2013 ומסמכי רקע לגיבושן
כתיבה: רות גביזון
מועד הפרסום: 02-2015
עיגון חוקתי של חזון המדינה: המלצות לשרת המשפטים
כתיבה: רות גביזון
מועד הפרסום: 11-2014
התמודדות ישראל עם הגירה בלתי מוסדרת - סיכום כנס
עריכה: רות גביזון, מאיר אלרן
מועד הפרסום: מזכר 128 06-2013
התמודדות עם הגירה גלובלית: מתווה למדיניות הגירה לישראל     English version
כתיבה: שלמה אבינרי, ליאב אורגד, אמנון רובינשטיין
מועד הפרסום: 2010
מסגרת אזרחית לנישואין וגירושין בישראל     English version
כתיבה: אבישלום וסטרייך, פנחס שיפמן
מועד הפרסום: 11-2012
התביעה להכרה בישראל כמדינה יהודית: הערכה מחדש
כתיבה: טל בקר
מועד הפרסום: 2012
שיבת פליטים פלסטינים לתחומי מדינת ישראל     English version
כתיבה: יפה זילברשץ, נמרה גורן־אמיתי
מועד הפרסום: 06-2010
שישים שנה לחוק השבות: היסטוריה, אידאולוגיה, הצדקה     English version
כתיבה: רות גביזון
מועד הפרסום: 2010
הרהורים על ועדות חקירה ועל מעמד המיעוט הערבי בישראל
הרצאה: רות גביזון
מועד הפרסום: 2010