דין ומידע » מוסדות מחקר בספריה  »» פורום קהלת

פורום קהלת למדיניות ריבונות לאומית, חירות הפרט

העמוד מציג ניירות מחקר נבחרים אשר נקלטו בספריה לאחר הופעתם באתר המקור.
לצפיה לחצו על סימן הקובץ המצורף.
בקרו באתר פורום קהלת להרחבה על פעילות, חידושים ופרסומים נוספים.


-
כתיבה: אברהם תומר
מועד הפרסום: נייר מדיניות 69 02-2021
מודל העסקת המורים בישראל ושיפור מערכת החינוך
כתיבה: אברהם תומר
מועד הפרסום: נייר מדיניות 69 02-2021
קביעת דמי מזונות וחלוקתם בין ההורים
כתיבה: אריאל קרלינסקי, מיכאל שראל, יואב מזא״ה
מועד הפרסום: נייר מדיניות 67 12-2020
המנהג החוקתי - האומנם חוקתי?
כתיבה: אהרן גרבר, שי־ניצן כהן
מועד הפרסום: נייר מדיניות 68 11-2020
שיתוף ציבור במדיניות בריאות
כתיבה: מורן נגיד, מורין אמיתי
מועד הפרסום: נייר מדיניות 66 10-2020
הערכה של תוכניות מדיניות אקטיבית בשוק העבודה: ניתוח וסקירה כלכלית
כתיבה: ניסן אברהם, גלעד גייבל
מועד הפרסום: נייר מדיניות 64 09-2020
תקציבנים במשרדי הממשלה - חיוניים אבל שקופים
כתיבה: ראובן פרנקנבורג
מועד הפרסום: נייר מדיניות 63 09-2020
לצאת מהסגר בחוכמה. צעדי הממשלה לטיפול במשבר הכלכלי בעקבות הקורונה - ניתוח כלכלי והמלצות מדיניות לאירועים דומים בעתיד
כתיבה: הודיה למפרט
מועד הפרסום: נייר מדיניות 62 09-2020
ענף התיירות הישראלי ומשבר הקורונה: לאן ממשיכים מכאן?
כתיבה: אורי כץ, שקד מענה
מועד הפרסום: נייר מדיניות 61 08-2020
אסדרת עורכי-דין בישראל - ניתוח והצעה לרפורמה
כתיבה: יונתן גרין
מועד הפרסום: נייר מדיניות 60 06-2020
כיוונים חדשים למדיניות הרגולציה בישראל: כינון פיקוח פרלמנטרי וסעיפי תפוגה
כתיבה: יצחק קליין
מועד הפרסום: נייר מדיניות 59 06-2020
הפוטנציאל הכלכלי של רשויות מקומיות כתאגידי חשמל המייצרים, מחלקים ומספקים חשמל לצרכניהם
כתיבה: אסף ברגרפרוינד, נתי בירנבוים
מועד הפרסום: נייר מדיניות 57 03-2020
תהליכי שיתוף בשלטון המקומי בישראל: כיווני פעולה והמלצות
מועד הפרסום: 03-2020
מתכון לצמיחה: גישה חדשה לפיקוח על מסעדות בישראל
כתיבה: אורי עקביה, ברק הרשקוביץ
מועד הפרסום: נייר מדיניות 56 02-2020
מינוי דירקטורים בחברות ממשלתיות בישראל
כתיבה: אייל צור
מועד הפרסום: נייר מדיניות 52 10-2019
זכות העמידה במשפט הציבורי בישראל
כתיבה: אהרן גרבר
מועד הפרסום: נייר מדיניות 51 09-2019
ארגון האומות המאוחדות וסוכנויותיו: הקצאות כספים לא־שוויוניות, התעמרות בישראל וחריגה מסמכות
כתיבה: רן בר-יושפט
מועד הפרסום: נייר מדיניות 44 09-2019
האם הוצאות הממשלה בישראל נמוכות בהשוואה בין־לאומית, והאם רצוי להגדילן?
כתיבה: ניסן אברהם, מיכאל שראל
מועד הפרסום: נייר מדיניות 50 06-2019
מילקי יקר, חולצות זולות: השלכות של חסימת מסחר בין־לאומי
כתיבה: אורי כץ
מועד הפרסום: נייר מדיניות 48 12-2018
ייעול עבודת היועצים המשפטיים של משרדי הממשלה
כתיבה: ראובן פרנקנבורג
מועד הפרסום: נייר מדיניות 46 11-2018
בין סיוע לקיבוע: הטבות ותמריצים למשפחות חד-הוריות – סקירה וכימות
כתיבה: מיכאל שראל, גלעד גייבל
מועד הפרסום: נייר מדיניות 45 10.2018
הסדרת הכשרות בישראל
כתיבה: עמיחי פילבר
מועד הפרסום: נייר מדיניות 43 08.2018
הכנסה בסיסית בישראל
כתיבה: אורי כץ, מיכאל שראל
מועד הפרסום: נייר מדיניות 42 08.2018
גדר 'ההפרדה': גבול מדיני במסווה ביטחוני
כתיבה: גרשון הכהן \ עריכה: איציק צרפתי
מועד הפרסום: 07.2018
אוטונומיה בית-ספרית: בין מילים למעשים
כתיבה: אביטל בן שלמה
מועד הפרסום: נייר מדיניות 41 07.2018
מינוי מנהלים במערכת החינוך
כתיבה: צבי לובושיץ
מועד הפרסום: נייר מדיניות 38 06.2018
אוטונומיה ובחירה במערכת חינוך פתוחה
כתיבה: שובל שפט, אביטל בן-שלמה, יצחק קליין
מועד הפרסום: נייר מדיניות 34 06.2018
נמלי ישראל בעידן של תחרות
כתיבה: פנחס אנצילביץ, יצחק קליין
מועד הפרסום: נייר מדיניות 37 05.2018
הערות לאסטרטגיה לאומית לרמת הגולן
כתיבה: צבי האוזר, איציק צרפתי
מועד הפרסום: 01.2018
השכלה גבוהה עודפת בישראל
כתיבה: אורי כץ
מועד הפרסום: נייר מדיניות 36 10.2017
התייחסות עקרונית לתכניות לעידוד תעשייה
כתיבה: אורי כץ
מועד הפרסום: 09-2017
הייעוץ המשפטי והממשלה: ניתוח והמלצות
כתיבה: אביעד בקשי
מועד הפרסום: נייר מדיניות 10 2014 \ מה' 2 2017
תחבורה שיתופית בישראל - ניתוח מדיניות והצעת מודל
כתיבה: ספי קלר, צביה זיכרמן, מאיר בוחניק, אריאל ארליך
מועד הפרסום: נייר מדיניות 35 07-2017
בחינות הבגרות באזרחות
כתיבה: הדר ליפשיץ
מועד הפרסום: נייר מדיניות 33 05-2017
הבעלות הממשלתית בחברות בישראל: בחינה מחדש
כתיבה: אייל צור
מועד הפרסום: נייר מדיניות 32 04-2017
טיוב האסדרה בישראל
כתיבה: אביטל בן-שלמה, שחר אבימור, קטיה קנוכלמן, יצחק קליין
מועד הפרסום: נייר מדיניות 31 01-2017
תיקונים בשיטת הבחירות והממשל: חיזוק המשילות והייצוגיות
כתיבה: אברהם דיסקין, עמנואל נבון
מועד הפרסום: נייר מדיניות 30 12-2016
אגודות עות'מאניות: ישראל 2016
כתיבה: תומר אביטל
מועד הפרסום: 08-2016
תקצוב הקולנוע הישראלי - ניתוח והצעת מדיניות
כתיבה: זיו מאור
מועד הפרסום: נייר מדיניות 29 07-2016
הגברת התחרות בשירותים הבנקאיים והפיננסיים בישראל
כולל התייחסות לדוח הביניים של הוועדה להגברת התחרות בשירותים הבנקאיים והפיננסיים הנפוצים בישראל [ועדת שטרום]
כתיבה: סנדרין פיטוסי, אבי טילמן, מיכאל שראל
מועד הפרסום: נייר מדיניות 28 06-2016
תלונות שווא בגין עברות מין ואלימות במשפחה
כתיבה: יואב מזא"ה
מועד הפרסום: נייר מדיניות 5 03-2016
ניהול אתרי מורשת בישראל
כתיבה: אורי קראוסהר
מועד הפרסום: נייר מדיניות 26 03-2016
תמיכות בתקציב המדינה - ניתוח והצעות לשינוי
כתיבה: ראובן פרנקנבורג
מועד הפרסום: נייר מדיניות 3 03-2016
ארגוני עובדים בישראל: ניתוח כלכלי והמלצות חקיקה
כתיבה: אמיר פדר, מיכאל שראל, צביה זיכרמן
מועד הפרסום: נייר מדיניות 25 03-2016
מכון התקנים הישראלי - בחינה מחדש
כתיבה: רותם סלע, אורי רדלר
מועד הפרסום: נייר מדיניות 24 01-2016
מערך הכשרות בישראל: ניתוח והצעה לשינוי מבני
כתיבה: אביעד בקשי, נטע שפירא
מועד הפרסום: נייר מדיניות 23 01-2016
פריצת חסמי הדיור בישראל. חלק א': שוק הקרקעות
כתיבה: גדעון ויתקון ואח'
מועד הפרסום: נייר מדיניות 19 11-2015
פריצת חסמי הדיור בישראל. חלק ב': תפקידן והעדפותיהן של הרשויות המקומיות בפיתוח נדל''ן למגורים
כתיבה: סנדרין פיטוסי, איתמר יקיר, מיכאל שראל
מועד הפרסום: נייר מדיניות 20 11-2015
פריצת חסמי הדיור בישראל. חלק ג': אישורי בנייה
כתיבה: אביחי שניר
מועד הפרסום: נייר מדיניות 21 11-2015
ערעור בפני ארגון הסחר העולמי על המגבלות האירופיות הבלתי-חוקיות המוטלות על מוצרים ישראלים
כתיבה: אבי בל, יוג'ין קנטורוביץ'
מועד הפרסום: נייר מדיניות 18 10-2015
דרכה של ישראל לשגשוג כלכלי וחברתי
כתיבה: איתמר יקיר, יצחק פנחס, ירדן מימון, מיכאל שראל - פורום קהלת לכלכלה
מועד הפרסום: 09-2015
דרכה של ישראל לשגשוג כלכלי וחברת: ההצלחות, והמכשולים שנותרו. סיפור ב-25 תרשימים
מועד הפרסום: 05-2015     English Version
תפקידן והעדפותיהן של הרשויות המקומיות בפיתוח נדל"ן למגורים
כתיבה: סנדרין פיטוסי, איתמר יקיר, מיכאל שראל - פורום קהלת לכלכלה
מועד הפרסום: 09-2015
מנגנוני בקרה על הגשת כתבי אישום בישראל
כתיבה: מורן נגיד
מועד הפרסום: נייר מדיניות 17 07-2015
משק הלול בישראל: ניתוח משק מתוכנן והצעה לרפורמה
כתיבה: אשר מאיר, חני רוטשטיין-כהן, אריאל ארליך
מועד הפרסום: נייר מדיניות 16 07-2015
משילות ומינויים בישראל
כתיבה: יצחק קליין, אביטל בן-שלמה
מועד הפרסום: נייר מדיניות 15 06-2015
מנכ"לים לא-מקצועיים במשרדי הממשלה
מחבר: ראובן פרנקנבורג
מועד הפרסום: נייר מדיניות 14 02-2015
ההטבות לחיסכון הפנסיוני: בחינה מחדש
מחברים: שמואל אברמזון, מיכאל שראל
מועד הפרסום: נייר מדיניות 13 02-2015
תפקודו של מערך החשבים: בעיות ופתרונות
כתיבה: ראובן פרנקנבורג
מועד הפרסום: נייר מדיניות 12 12-2014
אגף התקציבים: מה ניתן לעשות?
כתיבה: ראובן פרנקנבורג
מועד הפרסום: נייר מדיניות 11 11-2014
מבקר עצמאי לתביעה הפלילית של מדינת ישראל: מחקר השוואתי והצעה לשינוי
כתיבה: מורן נגיד, יצחק קליין
מועד הפרסום: נייר מדיניות 1 10-2014
רישוי אדריכלים בישראל: סקירה משווה והצעה לרפורמה
כתיבה: אריאל ארליך, יונתן גרין
מועד הפרסום: נייר מדיניות 9 10-2014
גלי צה"ל: מניין ולאן? ביקורת והמלצות מעשיות
כתיבה: אייל צור
סדרה: מועד הפרסום: נייר מדיניות 8 07-2014
הביקוש לדירות מגורים ומדיניות המסים הרצויה. ביקורת והמלצות מעשיות
כתיבה: מיכאל שראל
מועד הפרסום: נייר מדיניות 7 06-2014
חסמי העלייה שמקורם בחקיקה ובמדיניות משרדי הממשלה - מקרה מבחן: רישוי מקצועות רפואיים
כתיבה: אריאל ארליך
מועד הפרסום: נייר מדיניות 6 06-2014