דין ומידע » מוסדות מחקר בספריה  »» התכנית למשפט וסביבה

התכנית למשפט וסביבה
הפקולטה למשפטים אוניברסיטת תל-אביב

העמוד מציג פרסומים נבחרים לעיון הציבור, כפי שפורסמו באתר התכנית.
לצפיה לחצו על סימן הקובץ המצורף. בקרו באתר המוסד המפרסם להרחבה על חידושים ופרסומים נוספים.


אחריות נזיקית וביטוח לנזקים סביבתיים מקידוחי גז ונפט בים
כתיבה: תמרה לוטנר לב, דוד שור
סדרה: רגולציה סביבתית של קידוחים ימיים, נייר מדיניות 2
מועד הפרסום: 04-2013
רגולציה סביבתית של קידוחים ימיים: המצב המשפטי בישראל
סדרה: רגולציה סביבתית של קידוחים ימיים, נייר מדיניות 1
מועד הפרסום: 12-2011