דין ומידע » מוסדות מחקר בספריה  »» מרכז קונקורד

מרכז קונקורד לחקר קליטת הדין הבינלאומי בישראל
המסלול האקדמי המכללה למינהל

העמוד מציג פרסומים נבחרים לעיון הציבור, כפי שמופיעים באתר המרכז.
לצפיה לחצו על סימן הקובץ המצורף. בקרו באתר המקור להרחבה על פעילות, חידושים ופרסומים נוספים.


זכותם של מבקשי מקלט למשפחה על פי המשפט הבינלאומי
כתיבה: אבינעם כהן
מועד הפרסום: 11-2015
ההשלכות של אי שיתוף פעולה של ישראל עם ועדת שבאס ומנגנונים אחרים של האו"ם - זווית ראייה מהשטח
כתיבה: פרנסס רדאי, יעל ויאס גבירצמן
מועד הפרסום: 11-2014
אמנת רומא והדין הפלילי הישראלי משלימות והתאמה
כתיבה: יניב ואקי, נעם וינר
מועד הפרסום: 2011
האם רק הקו ירוק? ההגנה על הסביבה בשטחים שמעבר לקו הירוק: ניתוח משפטי
מועד הפרסום: -