דין ומידע » מוסדות מחקר בספריה  »» מרכז טאוב

מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל

העמוד מציג דוחות נבחרים לעיון הציבור, לאחר הופעתם באתר המקור.
לצפיה לחצו על סימן הקובץ המצורף.
בקרו באתר מרכז טאוב להרחבה על פעילות, חידושים ופרסומים נוספים.


דוח מצב המדינה - חברה, כלכלה מדיניות
בעריכת אבי וייס
הסדרה השנתית ע"ש סינגר, 2014-2020
תמונת מצב המדינה: תרשימים בנושאי חברה וכלכלה בישראל, 2015-2021
עריכה: אבי וייס
מחוז הדרום בישראל: פרופיל חברתי ודמוגרפי
כתיבה: אלכס וינרב
מועד הפרסום: נייר מדיניות מס' 2021.04 06-2021
תמותה עודפת ותוחלת חיים בישראל בשנת 2020
כתיבה: אלכס וינרב
מועד הפרסום: נייר מדיניות מס' 2021.02 03-2021
הכלכלה הנסתרת בישראל
כתיבה: לביב שאמי
מועד הפרסום: 09-2020
משבר הקורונה והשפעתו על נשים בשוק העבודה: נזק בלתי הפיך או ירידה לצורך עלייה?
כתיבה: ליאורה בוורס
מועד הפרסום: 06-2020
ההוצאה לכיתה ולתלמיד במערכת החינוך היסודי
מחבר: נחום בלס, חיים בלייך
מועד הפרסום: נייר מדיניות 2020.03, 06-2020
תחזית אוכלוסיית ישראל, 2040-2017
מחבר: אלכס וינרב
מועד הפרסום: נייר מדיניות 2020.02, 04-2020
הערכות בדבר השפעת נגיף הקורונה על התמותה בישראל
כתיבה: אלכס וינרב, דב צ'רניחובסקי
מועד הפרסום: 03-2020
הישגים ופערים במערכת החינוך בישראל: תמונת מצב
כתיבה: נחום בלס
מועד הפרסום: נייר מדיניות מס' 2020.01, 02-2020
אי שוויון בחינוך - ממחקר למדיניות
כתיבה: חנה איילון, נחום בלס, יריב פניגר, יוסי שביט
מועד הפרסום: 11-2019
מערכת האשפוז הכללי בישראל: תמונת מצב
כתיבה: דב צ׳רניחובסקי, רועי כפיר
מועד הפרסום: נייר מדיניות 2019.03, 07-2019
סיוע חומרי לאנשים החיים בעוני: סקירה היסטורית ומגמות נוכחיות     English Version
כתיבה: ג'וני גל, מיכל קרומר-נבו, שביט מדהלה וגיא ינאי
מועד הפרסום: נייר מדיניות 2019.02, 04-2019
החוב של משקי הבית בישראל
כתיבה: לביב שאמי
מועד הפרסום: נייר מדיניות 2019.01, 01-2019
הלוך ושוב: דפוסי הגעה לעבודה בישראל
כתיבה: חיים בלייך
מועד הפרסום: נייר מדיניות 2018.05, 10-2018
מעבודה לגמלאות: הפער המגדרי בפנסיה בישראל
כתיבה: ליאורה בוורס, הדס פוקס
מועד הפרסום: נייר מדיניות 2018.04, 09-2018
עמותות בתחום הרווחה בישראל: תמונת מצב
כתיבה: שביט מדהלה, מיכל אלמוג-בר, וג'וני גל
בשיתוף: המרכז לחקר החברה האזרחית והפילנתרופיה בישראל, האוניברסיטה העברית בירושלים
מועד הפרסום: 07-2018
אי שוויון מתהווה בגיל הרך: על הקשר בין עוני, גירויים חושיים, התפתחות הילד והישגים. סקירת ספרות
כתיבה: יוסי שביט, יצחק פרידמן, ג'וני גל, דנה וקנין
מועד הפרסום: 06-2018
מגמות שינוי ברמת הדתיוּת בחברה היהודית
כתיבה: אלכס וינרב, נחום בלס
מועד הפרסום: נייר מדיניות 2018.02, 05-2018
מדוע הפריון במדינת הסטארט-אפ נותר נמוך?
כתיבה: גלעד ברנד
סדרה ומועד הפרסום: נייר מדיניות 06.2017, 10-2017
הקשר בין פריון העבודה לשכר במשק
כתיבה: גלעד ברנד
סדרה ומועד הפרסום: נייר מדיניות 2016.04, 09-2016
דמוגרפיה במערכת החינוך: שינויים ומעברים בין זרמי חינוך
כתיבה: נחום בלס, חיים בלייך
סדרה ומועד הפרסום: נייר מדיניות 2016.03, 09-2016
מיקומך בתור: זמני המתנה בבתי החולים הציבוריים בישראל. תקציר מדיניות
כתיבה: ליאורה בוורס, דב צ'רניחובסקי
מועד הפרסום: 08-2016
נשים והורים בשוק העבודה. תקציר מדיניות
כתיבה: ליאורה בוורס, הדס פוקס
מועד הפרסום: 05-2016
מה ערכם של המבחנים הבין-לאומיים למערכת החינוך?
כתיבה: נחום בלס
סדרה ומועד הפרסום: נייר מדיניות 02.2016, 04-2016
מעורבותן של הרשויות המקומיות במימון שעות העבודה של כוחות ההוראה בחינוך היסודי והשפעתה
על ההעדפה המתקנת בחינוך הממלכתי-עברי

כתיבה: נחום בלס, נעם זוסמן, שי צור
מועד הפרסום: נייר מדיניות 01, 02-2016
הצעה לרפורמה במשטר חדלות הפירעון בישראל. תקציר מדיניות
כתיבה: אשר מאיר
מועד הפרסום: 11-2015
השתלבותם של רוקחים ערבים בשוק העבודה בישראל
כתיבה: נח לוין-אפשטיין, אלכסנדרה קלב, ארז מרנץ, שמרית סלונים
מועד הפרסום: נייר מדיניות 2015.03, 08-2015
הרפורמה בבריאות הנפש: סיכויים וסיכונים
כתיבה: אורי אבירם, שגית אזארי-ויזל
מועד הפרסום: נייר מדיניות 2015.02, 07-2015
יעדים והמלצות לממשלה ה-34     English Version
מועד הפרסום: 05-2015
הכלכלה השחורה בישראל
כתיבה: נעם גרובר
מועד הפרסום: נייר מדיניות 2014.11, 12-2014
מגמות באי שוויון בשכר העבודה בישראל
כתיבה: איל קמחי, קיריל שרברמן
מועד הפרסום: נייר מדיניות 2014.10, 12-2014
תקציב משרד החינוך בשנים 2014–2000: מגמות ובעיות
כתיבה: נחום בלס, יוליה קוגן
מועד הפרסום: נייר מדיניות 2014.06, 09-2014
עשור ללא מדיניות דיור: נסיגת הממשלה מתמיכתה בדיור ומחאת קיץ 2011
כתיבה: גילת בן שטרית
מועד הפרסום: נייר מדיניות 2014.03, 07-2014
מבט מאקרו על המשק והחברה בישראל
כתיבה: ערן ישיב
מועד הפרסום: נייר מדיניות 2013.05, 11-2013
איחוד רשויות בישראל: לקחים והצעות לעתיד
כתיבה: יניב ריינגוורץ
מועד הפרסום: ניירת מדיניות 2013.02, 08-2013
רפורמות בהעסקת עובדים זרים בישראל: מעבר מ"הסדר הכבילה" ל"הסדר התאגידים"
כתיבה: יורם עידה
מועד הפרסום: נייר מדיניות 2012.03, 09-2012
תהליך בהתהוות: או שינוי הכרחי? רגולציה בשירותי הרווחה האישיים בישראל
כתיבה: ליהיא להט, גל טלית
מועד הפרסום: נייר מדיניות 2011.02, 08-2011