דין ומידע » מוסדות מחקר בספריה  »» המרכז לניהול ומדיניות ציבורית


המרכז לניהול ומדיניות ציבורית
בית הספר למדעי המדינה, אוניברסיטת חיפה

העמוד מציג מחקרים נבחרים לעיון הציבור, לאחר הופעתם באתר המקור.
לצפיה לחצו על סימן הקובץ המצורף.
בקרו באתר המרכז להרחבה על פעילות, חידושים ופרסומים נוספים.


ביצועי המגזר הציבורי בישראל: ניתוח עמדות אזרחים והערכת מצב לאומית
מחברים: ערן ויגודה-גדות, שלמה מזרחי, ניסים כהן
מועד הוצאה: נייר עבודה 1-17 2001-2019
ביצועי המגזר הציבורי בישראל: ניתוח עמדות אזרחים והערכת מצב לאומית לאחר מלחמת לבנון השנייה
מחברים: ערן ויגודה-גדות, שלמה מזרחי
מועד הוצאה: נייר עבודה 6א 09-2006
אחריות ציבורית, ממשליות ושינוי מוסדי מקומי: ניתוח השוואתי של תהליכים והחלטות סטטוטוריות בתחום התכנון והבנייה
מחברים: יוסף בנישתי, שלמה מזרחי
מועד הוצאה: סדרת ניירות מחקר במנהל ומדיניות ציבורית, 14 05-2021
סביבה, פוליטיקה, דת וכלכלה: ניתוח רמות תמיכה בצעדי מדיניות סביבתיים-כלכליים להתאוששות ממשבר הקורונה, על פי עשירון סוציו אקונומי, רמות דת ועמדה פוליטית
מחברים: מיטל פלג מזרחי, אלון טל
מועד הוצאה: סדרת ניירות מחקר במנהל ומדיניות ציבורית, 13 01-2021
מורים כבירוקרטים של הרחוב ותפקידם כמתווכי תרבות בקליטת מהגרים בבתי ספר
מחבר: עדי בינס
מועד הוצאה: סדרת ניירות מחקר במנהל ומדיניות ציבורית, 12 12-2020
תעסוקתיות והכשרה תעסוקתית: הסבר הגורמים המשפיעים על תמיכת מנהלים בתכניות הכשרה
מחברים: דנה נתן קרופ, שלמה מזרחי
מועד הוצאה: סדרת ניירות מחקר במנהל ומדיניות ציבורית, 11 11-2020
'משחקים הגנה': השפעת אמון על מנגנוני התמודדות של בירוקרטים ברמת הרחוב
מחברים: מעיין דודוביץ, ניסים כהן
מועד הוצאה: סדרת ניירות מחקר במנהל ומדיניות ציבורית, 10 11-2020
יזמי מדיניות ומאבק בגזענות: המקרה של יוצאי אתיופיה בישראל
מחברים: עדי בינס, ניסים כהן
מועד הוצאה: סדרת ניירות מחקר במנהל ומדיניות ציבורית, 9 10-2020
איך בירוקרטים ברמת הרחוב הופכים יזמי מדיניות? מקרה הבוחן של התחדשות עירונית בישראל
מחברים: עינת לביא, ניסים כהן
מועד הוצאה: סדרת ניירות מחקר במנהל ומדיניות ציבורית, 8 02-2019
מה מידת היעילות של אכיפה ממשלתית? עדויות מוועדות קרואות ברשויות מקומיות במשבר
מחברים: יניב ריינגוורץ, איתי בארי
מועד הוצאה: סדרת ניירות מחקר במנהל ומדיניות ציבורית, 7 10-2018
חיזוק אחריות המדינה? מעורבות בירוקרטים ברמת הרחוב בעיצוב מדיניות - השפעות ופרקטיקות
מחברים: עינת לביא, ניסים כהן, חני נוימן
מועד הוצאה: סדרת ניירות מחקר במנהל ומדיניות ציבורית, 6 04-2018
ביורוקרטים ברמת רחוב, דפוסי שלטון מקומי ויזמות מדיניות: מקרה הבוחן של הפרדת פסולת ברשויות מקומיות בישראל
מחברים: נעמי פריש-אבירם, ניסים כהן, איתי בארי
מועד הוצאה: סדרת ניירות מחקר במנהל ומדיניות ציבורית, 5 10-2017
מנהל ישיר, משטר פיסקאלי ושיפור ביצועים ברשויות מקומיות במשבר תחת ועדות ממונות: גרעון דמוקרטי או יעילות בירוקרטית?
מחבר: איתי בארי
מועד הוצאה: סדרת ניירות מחקר במנהל ומדיניות ציבורית, 4 08-2017
ניהול אסטרטגי של שינוי ארגוני: המקרה של קיבוץ מגן
מחברים: קרין צורף, שלמה מזרחי
מועד הוצאה: סדרת ניירות מחקר במנהל ומדיניות ציבורית, 3 07-2017
ביורוקרטים ברמת-הרחוב, תרבות ו'כיפוף' חוקים ונהלים: המקרה של תשלומים בלתי פורמליים על שירותי בריאות בישראל
מחבר: ניסים כהן
מועד הוצאה: סדרת ניירות מחקר במנהל ומדיניות ציבורית, 1 12-2016
ביצועי השלטון המקומי בישראל: ניתוח עמדות תושבים והערכת מצב לאומית
מחבר: איתי בארי
מועד הוצאה: נייר עבודה 1 2009
איחוד רשויות מקומיות- לשם מה?
ממצאים ראשוניים כארבע שנים לאחר הקמת עיריית הכרמל מאיחודן של המועצות המקומיות בדלית אל כרמל ובעוספיא

מחבר: רמי זיידאן
מועד הוצאה: 06-2008