דין ומידע » מוסדות מחקר בספריה  »» המוסד לביטוח לאומי


המוסד לביטוח לאומי
מינהל המחקר והתכנון \ קרנות הביטוח הלאומי

העמוד מכיל פרסומים נבחרים לעיון הציבור לאחר הופעתם באתר המקור.
לצפיה לחצו על סימן הקובץ המצורף.
בקרו באתר המוסד להרחבה על פעילות, חידושים ופרסומים נוספים.


ממדי העוני והפערים החברתיים
דוח שנתי 2007-2018
איך יודעים מה עובד בתוכניות חברתיות בישראל? דוח מצב 2020
בשיתוף: נובה, קרנות הביטוח הלאומי, ג'וינט ישראל אלכא
אתר שער להערכה מבית נובה: gate2evaluation.org
תגובה להאשמות הסרק החוזרות ונשנות של פורום קהלת נגד דוח העוני של הביטוח הלאומי
פרופ' דניאל גוטליב מגיב למאמר של ד"ר מיכאל שראל מ-2020.1.13
עבודת יתר בישראל - מגמות ומאפיינים
כתיבה: מירי אנדבלד
מועד הפרסום: מחקרים לדיון 131 07-2019
תכנית חסכון לכל ילד: השלכות על האי שיוויון וחלופות מדיניות
כתיבה: אופיר פינטו, דניאל גוטליב
מועד הפרסום: מחקרים לדיון 130 07-2019
מחוסרות דיור בישראל: המשגה, מדידה, מידול, אומדן היקף התופעה והמלצות למדיניות
מחקר וכתיבה: איתי בארי, ביה"ס למדעי המדינה, אוניברסיטת חיפה; רויטל ברילנשטיין, האגודה לצדק חלוקתי
מועד הפרסום: דו"ח סופי 12-2018
אנשים עם מוגבלות בישראל: אוכלוסייה, תעסוקה ועוני - נתונים מנהליים
כתיבה: אופיר פינטו, נטליה גיטלסון, אורן הלר, מירי אנדבלד, רבקה פריאור, דניאל גוטליב
מועד הפרסום: מחקרים לדיון מס' 129 11-2018
ניידות בין מעסיקים וצמיחת השכר
כתיבה: מירי אנדבלד
מועד הפרסום: מחקרים לדיון מס' 128 08-2018
סקר ביטחון תזונתי 2016: ממצאים סוציו-כלכליים עיקריים
מועד הפרסום: מחקרים לדיון מס' 127 08-2018
כיוונים להערכה: מושגים עיקריים בהערכה למנהלי תוכניות
מחברים: עידית מני-איקן, ודנה רוזן - מכון סאלד
מועד הפרסום: 05-2018
פשיטת רגל ופירוק תאגיד: תשלומי גמלאות וגביית חובות, 2016
כתיבה: מרק רוזנברג
סדרה ומועד הפרסום: סקרים תקופתיים 294 10-2017
דו"ח מחקרי משולב ומסכם לתוכניות שיקום תעסוקתי בבריאות הנפש
כתיבה: דיויד רועה, מרק גלקופף
מועד הפרסום: מפעלים מיוחדים 168, 04-2017
הערך הכספי של עבודת עקרת הבית
כתיבה: מירי אנדבלד, אורן הלר
מועד הפרסום: מחקרים לדיון 126, 04-2017
עוני, תעסוקה, שכר וקצבאות של מקבלי נכות כללית
כתיבה: דניאל גוטליב, ואח'
מועד הפרסום: מחקרים לדיון 125, 03-2017
קווי מדיניות לחיזוק מדינת הרווחה בישראל והשירות לציבור ע“י הביטוח הלאומי
מסמך זה מהווה המשך למסמך מדיניות, שפורסם בחודש מרץ 2015
כתיבה: מנכ"ל הביטוח הלאומי עם סיום תפקידו - פרופ' שלמה מור יוסף
מועד הפרסום: 01-2017
היבטים בביטוח סיעוד, 2015
כתיבה: שרון אסיסקוביץ
מועד הפרסום: סקרים תקופתיים 285, 01-2017
מקבלי גמלאות ילדים בשנת 2015
כתיבה: שנטל וסרשטיין
מועד הפרסום: סקרים תקופתיים 284, 11-2016
פעולות אגף האכיפה וההוצאה לפועל - 2015
כתיבה: מרק רוזנברג
מועד הפרסום: סקרים מנהליים 130, 11-2016
עובדי המוסד לביטוח לאומי לפי מאפיינים אישיים ומאפייני תעסוקה - 2015
כתיבה: מרק רוזנברג
מועד הפרסום: סקרים מנהליים 129, 11-2016
עתיד בטוח לצעירים: תכנית תעסוקה לצעירים בגילאי 35-20 עם ליקויי למידה והפרעות קשב
כתיבה: יונתן אייל, יוסף קרן־אברהם, דורי ריבקין
מועד הפרסום: מפעלים מיוחדים 165, 09-2016
פשיטת רגל ופירוק תאגיד: תשלומי גמלאות וגביית חובות, 2015
כתיבה: אבנר שרף
מועד הפרסום: סקרים תקופתיים 281, 09-2016
חברות בקופת חולים, 2015
כתיבה: רפאלה כהן, חיה רבין
מועד הפרסום: סקרים תקופתיים 280, 09-2016
שכר והכנסות מעבודה לפי יישוב ומשתנים כלכליים שונים, 2014
כתיבה: מרק רוזנברג
מועד הפרסום: סקרים תקופתיים 279, 09-2016
תאונות עבודה בישראל, 2015-2011
כתיבה: נטליה גיטלסון, רן כהן, נועם רענן
מועד הפרסום: סקרים תקופתיים 278, 06-2016
ממצאים עיקריים על פעולות אגף החקירות, 2015
כתיבה: מרק רוזנברג
מועד הפרסום: סקרים מנהליים 128, 05-2016
פניות הציבור אל המוסד לביטוח לאומי, 2015
כתיבה: מרק רוזנברג, אבנר שרף
מועד הפרסום: סקרים מנהליים 127, 05-2016
מקבלי דמי אבטלה בשנת, 2015
כתיבה: שנטל וסרשטיין
מועד הפרסום: סקרים תקופתיים 277, 05-2016
ספורט 60+: קידום פעילות גופנית בקרב מבוגרים
כתיבה: ישעיהו הוצלר
מועד הפרסום: מפעלים מיוחדים 161, 02-2016
'יד מכוונת' - הערכת התוכנית
כתיבה: ברוך רוזן, דניז נאון, הדר סמואל
מועד הפרסום: מפעלים מיוחדים 160, 02-2016
על סולמות שקילות ומדידת עוני בישראל 2013-1968
כתיבה: נתנאלה ברקלי, מירי אנדבלד, דניאל גוטליב
מועד הפרסום: מחקרים לדיון 123 12-2015
היבטים בביטוח סיעוד, 2014
כתיבה: שרון אסיסקוביץ
מועד הפרסום: סקרים תקופתיים 273, 10-2015
שכר והכנסות מעבודה לפי יישוב ומשתנים כלכליים שונים 2013
כתיבה: מרק רוזנברג
מועד הפרסום: סקרים תקופתיים 272, 10-2015
חברות בקופת חולים 2014
כתיבה: רפאלה כהן, חיה רבין
מועד הפרסום: סקרים תקופתיים 271, 09-2015
עיקרי ההתפתחויות והמגמות במערכת הביטוח הלאומי 2014
מועד הפרסום: 06-2015
תאונות עבודה בישראל 2014-2010
כתיבה: נטליה גיטלסון, רן כהן, נועם רענן
מועד הפרסום: סקרים תקופתיים 270, 08-2015
פשיטת רגל ופירוק תאגיד: תשלומי גמלאות וגביית חובות 2014
כתיבה: אבנר שרף
מועד הפרסום: סקרים תקופתיים 269, 07-2015
היבטים בביטוח סיעוד 2013
כתיבה: שרון אסיסקוביץ
מועד הפרסום: סקרים תקופתיים 268, 05-2015
בדיקות לגמלת סיעוד בידי רופאים מומחים בגריאטריה לבני 89-80 - הגל השני של התוכנית הניסיונית
כתיבה: שרון אסיסקוביץ
מועד הפרסום: מחקרים לדיון 121, 05-2015
תכנית הצעות לחקיקה חברתית 'צופה פני עתיד'
מועד הפרסום: 04-2015
תכנית תעסוקה לבני 60 ומעלה
כתיבה: יצחק שנור
מועד הפרסום: מפעלים מיוחדים 157, 03-2015
התמורה לעבודה ותרומתה לחילוץ מעוני: ישראל בראייה בינלאומית
כתיבה: מירי אנדבלד, אורן הלר
מועד הפרסום: מחקרים לדיון 119, 12-2014
שיקום מקצועי לאנשים עם מוגבלות: השתלבות בעבודה, התמדה בעבודה ורמות השכר
כתיבה: הסתר פאס, אופיר פינטו
מועד הפרסום: מחקרים לדיון 118, 12-2014
רציפות בתקופת תשלום דמי אבטלה
כתיבה: אסתר טולידנו
מועד הפרסום: מחקרים לדיון 117, 12-2014
מצוי זכויות בביטוח אבטלה
כתיבה: אסתר טולידנו, דניאל גוטליב
מועד הפרסום: 11-2014
התנהגות התעסוקה של נשים לאחר לידה בעקבות הארכת חופשת הלידה
כתיבה: שנטל וסרשטיין, אסתר טולידנו
מועד הפרסום: מחקרים לדיון 116, 07-2014
בטחון תזונתי 2012: ממצאים סוציו-כלכליים עיקריים
כתיבה: ירי אנדבלד, נתנאלה ברקלי, ויטה אברהמוב, אלכסנדר גאליה, דניאל גוטליב
מועד הפרסום: מחקרים לדיון 115, 03-2014
שילוב נכים כלליים בתעסוקה: ניסיונות, קשיים ולקחים לעתיד
כתיבה: אופיר פינטו
מועד הפרסום: מחקרים לדיון 114, 12-2013