דין ומידע » מוסדות מחקר בספריה  »» בנק ישראל - חטיבת המחקר


בנק ישראל - חטיבת המחקר

העמוד מציג פרסומים נבחרים לעיון הציבור, לאחר הופעתם באתר המקור.
לצפיה לחצו על סימן הקובץ המצורף.
בקרו באתר חטיבת המחקר בבנק ישראל - להרחבה על חידושים ופרסומים נוספים.

בנק ישראל - מבט סטטיסטי, 2014 - 2020
מועד הוצאה: 03-2015 \ 03-2016 \ 03-2017 \ 03-2018 \ 03-1019 \ 03-2020 \ 03-2021
הגורמים המשפיעים על מרווחי איגרות החוב התאגידיות
כתיבה: מיטל גראם-רוזן, חיים וידר, נועם מיכלסון
סדרת מאמרים לדיון 11.2021 08-2021
הורדת גיל הפטור משירות צבאי לגברים חרדים והשפעתה על היצע עבודתם ועל משתני תוצאה נוספים
כתיבה: נעם זוסמן, אברהם זופניק
סדרת מאמרים לדיון 12.2021 07-2021
ניתוח שוק הדיור בישראל: קשרי הטווח הארוך והדינמיקה של הטווח הקצר
כתיבה: יוסי יכין, ינון גמרסני
סדרת מאמרים לדיון 08.2021 05-2021
המוניטור ליציבות פיננסית בישראל
כתיבה: מיכלסון נועם, קונסטנטין קוסנקו
ניירות תקופתיים 02.2020 07-2020
הערכת האפקטיביות של סבסוד הוצאות הפיתוח לקרקע באזורי תעשייה שבאחריות משרד הכלכלה והתעשייה
כתיבה: נעם זוסמן, גלעד שלום
סדרת מאמרים לדיון 05.2020 06-2020
מענק העבודה בישראל:
השפעות על התעסוקה וראיות על ההשפעות הדיפרנציאליות של תכנית על בסיס הכנסה משפחתית לעומת הכנסה אישית

כתיבה: ברנדר עדי, סטרבצ'ינסקי מישל
סדרת מאמרים לדיון 01.2020 02-2020
אימוץ משטר יעד האינפלציה בעולם ויישומו בישראל
כתיבה: עקיבא אופנבכר, דוד אלקיים
סדרת מאמרים לדיון 02.2020 01-2020
אחים לעומת אחיות: השפעת מגדר האחים והאחיות על ביצועי הפרט בשוק העבודה
כתיבה: יובל מזר, אורי זילבר
סדרת מאמרים לדיון 2019.16 12-2019
השכלה עודפת ואי-התאמה בין משלח היד למקצוע הלימוד בקרב בוגרי האוניברסיטאות והמכללות
כתיבה: נעם זוסמן, עידן ליפינר, דרור רוזפלד
סדרת מאמרים לדיון 2019.17 12-2019
האם מקום הנכס הנרכש משפיע על תמחור המשכנתה? ראיות לשונות בתמחור משכתנאות בישראל
כתיבה: נטליה פרסמן, ניצן צור-אילן
סדרת מאמרים לדיון 2019.14 12-2019
מאפייני חופשות התלמידים בישראל - עלויות משקיות וחלופות-מדיניות
כתיבה: יוסי מרגונינסקי, גיא סגל
11-2019 [?]
הערכת האפקטיביות של התוכניות 'עתודה מדעית-טכנולוגית' ו'לתת חמש'
כתיבה: זוסמן נעם, דוד מעגן
סדרת מאמרים לדיון 2019.10, 09-2019
לקט ניתוחי מדיניות וסוגיות מחקריות     Selected Research Analyses
מועדי הוצאה: 09-2019 \ 02-2019 \ 07-2018 \ 12-2017
השפעת התחבורה הציבורית על התעסוקה בחברה הערבית
כתיבה: ארנון ברק
סדרת מאמרים לדיון 2019.03, 03-2019
איך מגיעים לעבודה בישראל? מאפייני יישוב וגורמי פרט
כתיבה: טניה סוחוי, יותם סופר
סדרת מאמרים לדיון 2019.02, 02-2019
השפעת רשתות הקשרים החברתיים על הישגיהם הלימודיים ועל התנהגותם של תלמידים בישראל: ראיות משיבוץ חברים אקראי ומותנה בכיתות בית הספר
כתיבה: ויקטור לביא, ,אדית זנד
סדרת מאמרים לדיון 2019.01, 01-2019
התשואה במונחי שכר להשכלה הנרכשת באוניברסיטאות ובמכללות
כתיבה: אחדות לאה, גוטמן אלעד, זוסמן נעם, ליפניר עידן, מעין ענבל
סדרת מאמרים לדיון 2018.13, 12-2018
'רוב מהומה על לא מאומה'? השפעת התקשורת המודפסת על שוק המניות בישראל
כתיבה: יוסי סעדון, מוסי רוזנבוים, בנצי שרייברב, שיתוף 'יפעת מחקרי מדיה'
סדרת מאמרים לדיון 2018.10, 10-2018
השפעת זעזועים בתנאי הסחר על התוצר ועל שער החליפין הריאלי
כתיבה: רוני פריש, ינון פולק
סדרת מאמרים לדיון 2018.09, 10-2018
השפעת גובה קצבאות הילדים על היצע העבודה: עדויות מתחילת שנות ה-2000
כתיבה: מזר יובל, יניב ריינגוורץ
מועד הפרסום: 20-08-2018
האסטרטגיות שנוקטים מחוללי הציטוטים בבורסה לניירות ערך בתל אביב והקשר בינן לבין מדדים לאיכות המסחר
כתיבה: שטיין רועי, קז אורי
מועד הפרסום: 25-07-2018
להיענות או לא להיענות? שיקולים במתן ביטוח אשראי
כתיבה: גראם-רוזן מיטל, מיכלסון נועם
סדרת מאמרים לדיון 2018.03, 05-2018
רקטות: השפעותיו של איום טרור על שוק הדיור
כתיבה: אלסטר יעל, זוסמן אסף, זוסמן נעם
סדרת מאמרים לדיון 2018.02, 05-2018
הביטוח הסיעודי בישראל   Long Term Care in Israel
כתיבה: הרן-רוזן מאיה, כהן קובץ גלעד, רמות-ניסקה תמר
סדרת מאמרים לדיון 2018.01, 03-2018
ההבדלים בין המגזרים הציבורי והפרטי במיומנויות העובדים המשכילים ובתשואה שהמיומנויות משיאות לשכר...
כתיבה: יובל מזר
סדרת מאמרים לדיון 2018.1, 01-2018
תגובת השכר להפחתה בשיעורי מס ההכנסה: רפורמת המס שנערכה בישראל 2009-2003
כתיבה: סופיה איגדלוב, נעם זוסמן, רוני פריש
סדרת מאמרים לדיון 2017.14, 12-2017
תחזית ארוכת טווח לביקוש לחשמל במשק הישראלי
כתיבה: ליאור גאלו
סדרת מאמרים לדיון 2017.13, 12-2017
תחזית ארוכת טווח לגבי התפלגותם של ביקושי השיא השעתיים לחשמל
כתיבה: טניה סוחוי
סדרת מאמרים לדיון 2017.12, 12-2017
השפעת החינוך המקצועי במגזר הערבי על משתני תוצאה בטווח הקצר והארוך
כתיבה: אלעד דה-מלאך, נעם זוסמן
סדרת מאמרים לדיון 2017.11, 12-2017
דיווידנדים מרווחים בלתי ממומשים והסיכון לחדלות פירעון
כתיבה: אילנית גביוס, אסתר חן , נדב שטינברג
סדרת מאמרים לדיון 2017.05, 06-2017
פונקציית הצריכה הפרטית בישראל
כתיבה: ארנון ברק
סדרת מאמרים לדיון 2017.04, 06-2017
התפתחות ההשכלה בישראל ותרומתה לצמיחה ארוכת הטווח
כתיבה: איל ארגוב
סדרת מאמרים לדיון 2016.15, 12-2016
השפעת קרבה לאתרים סלולריים על מחירי הדירות בישראל
כתיבה: דוד ג'נסוב, אלעד דה-מלאך, זוסמן אסף, זוסמן נעם
סדרת מאמרים לדיון 2016.14, 12-2016
האם נפגעה אמינותה של מדיניות יעד האינפלציה?
מחירי הנפט, הביקוש העולמי המצרפי והציפיות לאינפלציה במהלך המשבר הפיננסי העולמי

כתיבה: אסנת זהר, נתן זוסמן
סדרת מאמרים לדיון 2016.14, 12-2016
מחזורים פיננסיים וריאליים בישראל על פי גישתם של et al. Borio
כתיבה: אנה דניאלי
סדרת מאמרים לדיון 2016.11, 12-2016
החשיפה לחו"ל של החברות הציבוריות הנסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב
כתיבה: שניר אפק, נדב שטינברג
סדרת מאמרים לדיון 2016.10, 07-2016
ממדי הפשיעה בישראל בשנים 1990-2010, תוך התמקדות בחברה הערבית
כתיבה: נעם זוסמן, יונתן וודבריג', סאמי מיעארי
סדרת מאמרים לדיון 2016.02, 06-2016
אמידת גמישות הביקוש לדירות ביחס למחיר בישראל
כתיבה: נילי בן טובים
סדרת מאמרים לדיון 2016.08, 05-2016
ביזור הכנסות, פיקוח ממשלתי וכלכלת בחירות: לקחים מהשלטון המקומי בישראל
כתיבה: טושיאנתאן באסקרן , סבסטיאן בלס, ברנדר עדי, יניב ריינגוורץ
סדרת מאמרים לדיון 2016.07, 04-2016
מבחן לבועה במחירי המניות כאשר חלוקת הדיווידנד אינה רציפה: יישום על שוק המניות הישראלי
כתיבה: מיטל גראם, איתמר כספי
סדרת מאמרים לדיון 2016.06, 03-2016
על מקורות הפערים המגדריים בהון אנושי:ההשלכות של הטיות סטריאוטיפיות של מורים בטווח הקצר ובטווח הארוך
כתיבה: אדית זנד, ויקטור לביא
סדרת מאמרים לדיון 2016.02, 02-2016
משברי מטבע ושער החליפין הריאלי
כתיבה: רוני פריש
סדרת מאמרים לדיון 2016.01
מדיניות פעילה בשוק העבודה: השפעת התכנית 'מעגלי תעסוקה' על קבלת גמלאות
כתיבה: ליאור בראון
סדרת מאמרים לדיון 2015.08, 11-2015
שער החליפין האפקטיבי בישראל
כתיבה: ליאור גאלו, עמית פרידמן
מועד הפרסום: 10-2015
ההשפעות של מיסוי רווחי ההון על תמחור הנכסים הפיננסיים
כתיבה: רועי שטיין
סדרת מאמרים לדיון 2015.06, 08-2015
ערוצי התמסורת משער החליפין למדד המחירים לצרכן: מבט ענפי על הרכיב הסחיר במדד
כתיבה: דנה אורפייג
סדרת מאמרים לדיון 2015.04, 07-2015
השפעתן של המדיניות הפיסקלית והמוניטרית בישראל ושל הכלכלה הגלובלית
על התשואות הריאליות של האג"ח הממשלתיות בישראל
בחינה מחודשת לאחר עשור

כתיבה: ברנדר עדי, ריבון סיגל
מועד הפרסום: 12-01-2015
הוראות רגולטוריות בתחום יחסי בנק-לקוח שנת 2014
מועד הפרסום: 01-2015
מאיפה הכסף ? רכישת דירות ומימונן: ניתוח באמצעות נתוני סקר הוצאות משקי הבית, 2004 עד 2011
כתיבה: יואב פרידמן, סיגל רבון
מועד הפרסום: 12-2014
ההשפעה של שינויים בשיעורי המס על גביית המסים בישראל
כתיבה: ברנדר עדי, פוליצר ערן
מועד הפרסום: 12-2014
סגרגציה של תלמידים בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים
כתיבה: בלס נחום, זוסמן נעם, צור שי
מועד הפרסום: 12-2014
התפתחות השכר במגזר הציבורי והקשרים בינו לבין השכר במגזר הפרטי
כתיבה: מזר יובל
מועד הפרסום: 08-2014
הגורמים לתאונות דרכים בכבישים בין-עירוניים בישראל
כתיבה: ליאור בראון, נעם זוסמן, רן שהרבני
סדרת מאמרים לדיון 2014.04, 08-2014
שינויים באינדיקטורים של המשק הישראלי בהשוואה למדינות OECD
כתיבה: דניאל רוזמן
מועד הפרסום: 08-2014
מדיניות הממשלה ביחס להורים צעירים
כתיבה: סטרבצ'ינסקי מישל, ברנדר עדי
סדרת מאמרים לדיון 2014.02, 04-2014
מדידת השתנותם של מחירי הדירות בגישת הרכישות החוזרות
כתיבה: יוסי יכין, נעם זוסמן ,נילי בן טובים
מועד הפרסום: 02-2014
נשים ערביות בשוק העבודה בישראל: מאפיינים וצעדי מדיניות
כתיבה: ערן ישיב, ניצה (קלינר) קסיר
סדרת מאמרים לדיון 2012.05, 03-2012