מוסדות מחקר בספריה


סדר מוסדות א-ב  \  סינון מילולי   |   תחומי מחקר   |  

העמוד מציג סדר מוסדות מחקר אקדמיים וציבוריים המשתתפים בספריה.
להרחבה וצפיה במסמכים לחצו על שם המוסד הנבחר.
השימוש בפרסומים [צפיה, אזכור והורדה] נועד לצורכי לימוד ומחקר אישי וקבוצתי.
צרו קשר לצוות הספריה לבירורים והצטרפות: safran@din-online.info.


  אדם טבע ודין - אגודה ישראלית להגנת הסביבה
  איגוד הבנקים
  אנפיטק - טכנולוגיה למגזר השלישי
  אעלאם - המרכז הערבי לחרות המדיה, פיתוח ומחקר
  אפשר - עמותה לפיתוח שירותי רווחה וחינוך
  במקום - מתכננים למען זכויות תכנון
  בנק ישראל - חטיבת המחקר
  בצלם - מרכז המידע הישראלי לזכויות האדם בשטחים
  ג'וינט ישראל אלכא, המכון למנהיגות וממשל
  ג'וינט ישראל אשלים
  ג'וינט ישראל תבת
  דיראסאת מרכז ערבי למשפט ומדיניות
  דעת לימודי יהדות ורוח, מכללת הרצוג, גוש עציון
  האגודה הישראלית לתקשורת
  האגודה לזכויות האזרח בישראל
  האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע
  האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
  האקדמיה ללשון העברית
  הגר מחקר ופיתוח מדיניות דיור מוגן, הפקולטה למשפטים אוניברסיטת תל-אביב
  החברה להגנת הטבע
  המארג - התוכנית הלאומית להערכת מצב הטבע
  המוסד לביטוח לאומי - מינהל המחקר והתכנון
  המועצה להשכלה גבוהה
  המוקד לפליטים ולמהגרים
  המכון הבינאוניברסיטאי למדעי הים באילת
  המכון החרדי למחקרי מדיניות
  המכון הישראלי לדמוקרטיה
  המכון לאחריות תאגידית, המרכז האקדמי למשפט ועסקים
  המכון לאסטרטגיה ציונית
  המכון ליחסים בינלאומיים ע"ש לאונרד דיוויס, אוניברסיטה העברית בירושלים
  המכון למדיניות ואסטרטגיה, המרכז הבינתחומי הרצליה
  המכון למחקרי ביטחון לאומי, אוניברסיטת תל-אביב
  המכון לניתוחי מדיניות, האוניברסיטה הפתוחה
  המרכז הישראלי לחקר המגזר השלישי, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
  המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה
  המרכז הישראלי להעצמת האזרח
  המרכז הישראלי לחקר מיזמים עסקיים-חברתיים, המכללה האקדמית בית ברל
  המרכז לחקר העיר והאיזור, הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים טכניון חיפה
  המרכז לחקר החברה האזרחית והפילנתרופיה בישראל, אוניברסיטה העברית בירושלים
  המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה, האוניברסיטה הפתוחה
  המרכז למשפט וטכנולוגיה, הפקולטה למשפטים אוניברסיטת חיפה
  המרכז לניהול ומדיניות ציבורית, אוניברסיטת חיפה
  המשרד להגנת הסביבה \ המועצה הישראלית לבנייה ירוקה
  העמותה הישראלית לחקר שורשי המשפחה
  הקליניקה לסיוע אזרחי על פי המשפט העברי, הפקולטה למשפטים אוניברסיטת בר אילן
  הקרן לבריאות וסביבה
  הקתדרה לזכויות אדם ע"ש אמיל זולא, בית הספר למשפטים המכללה למינהל
  הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך [ראמ"ה]
  הרשות השופטת - מחלקת המחקר
  התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל
  יד ושם - רשות הזכרון לשואה ולגבורה
  יד הנדיב (קרן רוטשילד)
  יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך
  יוזמות קרן אברהם
  יש דין - ארגון מתנדבים לזכויות אדם
  מולד - המרכז להתחדשות הדמוקרטיה
  מחקרי פלורסהיימר - המכון ללימודים עירוניים ואזוריים, אוניברסיטה העברית
  מכון אהרן למדיניות כלכלית, המרכז הבינתחומי הרצליה
  מכון דש"א - דמותה של הארץ
  מכון ון ליר בירושלים
  מכון חרוב [להכשרה ולמחקר בתחום של ילדים נפגעי התעללות והזנחה]
  מכון ירושלים לחקר ישראל \ מרכז מילקן לחדשנות
  מכון ירושלים לחקר שווקים
  מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל
  מכון מופ"ת - בית ספר למחקר ולפיתוח תכניות בהכשרת עובדי חינוך והוראה במכללות
  מכון משפטי ארץ
  מכון ש. הורוביץ לקניין רוחני
  מינהל התכנון, הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית
  משרד הפנים, האגף למינהל מוניציפאלי
  מרכז אדוה - מידע על שוויון וצדק חברתי בישראל
  המכון לחקר מדיה חדשים, חברה ופוליטיקה - בית הספר לתקשורת באוניברסיטת אריאל
  מרכז חיפה למחקרי מדיניות ואסטרטגיה ימית [HMS]
  מרכז טאוב לחקר מדיניות חברתית בישראל
  מרכז מוסאוא לזכויות האזרחים הערבים בישראל
  מרכז מינרבה למדעי הרוח, אוניברסיטת תל-אביב
  מרכז מציל״ה למחשבה ציונית, יהודית, ליברלית והומניסטית
  מרכז משה דיין ללימודי המזרח התיכון ואפריקה
  מרכז קונקורד לחקר קליטת הדין הבינלאומי בישראל, המסלול האקדמי המכללה למינהל
  מרכז רקמן - המרכז לקידום מעמד האישה, אוניברסיטת בר-אילן
  מרכז ש. דניאל אברהם לדיאלוג אסטרטגי
  נובה - אסטרטגיית נתונים לשינוי חברתי
  נציבות שירות המדינה
  סיכוי - העמותה לקידום שוויון אזרחי
  פורום קהלת למדיניות ריבונות לאומית, חירות הפרט
  צבא הגנה לישראל
  צלול עמותה לאיכות הסביבה
  קשב מרכז להגנת הדמוקרטיה בישראל
  קתדרת חייקין לגיאואסטרטגיה, אוניברסיטת חיפה
  רשות החדשנות, משרד הכלכלה והתעשיה
  רשות ניירות ערך - מחלקת מחקר, פיתוח וייעוץ כלכלי אסטרטגי
  שתיל - ארגון תמיכה וייעוץ לקידום שינוי חברתי בישראל
  תכנית למשפט וסביבה, הפקולטה למשפטים אוניברסיטת תל-אביב
  Jewish Funders Network