דין ומידע » כתבי עת בספריה   »» שנתון המסמכים הרשמיים


שנתון המסמכים הרשמיים


כותר: שנתון המסמכים הרשמיים
YEARBOOK OF OFFICIAL DOCUMENTS
המו"ל: משרד החוץ - מחלקת מאגרי מידע והיסטוריה
אתר כתב העת: mfa.gov.il

השנתון כולל מסמכים רשמיים חשובים והתבטאויות של מעצבי מדיניות החוץ והביטחון של ישראל, רשימת אירועים ונספחים רלוונטים.
השנתון משמש כמסמך יסוד לעיון, למחקר, לתיעוד ולזיכרון ההיסטורי.


שנתון המסמכים הרשמיים, 2005
מועד הפרסום: 07-2014
שנתון המסמכים הרשמיים, 2004
מועד הפרסום: 06-2012
שנתון המסמכים הרשמיים, 2003
מועד הפרסום: 12-2006
שנתון המסמכים הרשמיים, 2002
מועד הפרסום: 12-2006