דין ומידע » כתבי עת בספריה   »» ממון ודין

מקור תמונה:
אתר כתב-העת

ממון ודין: פסקי דין של בתי-דין לממונות


כותר: ממון ודין
תת-כותר: פסקי דין של בתי-דין לממונות
המו"ל: הקליניקה לסיוע אזרחי על-פי המשפט העברי, הפקולטה למשפטים אוניברסיטת בר-אילן
תחילת פרסום: 2014
גליונות בספריה: 2014 -
אתר כתב-העת: law-clinics.biu.ac.il

העמוד מציג גליונות 'ממון ודין' לאחר הופעתם באתר המקור.
לצפיה לחצו על מספר הגיליון הנבחר.
בקרו באתר כתב העת להרחבת המידע, חידושים ופרסומים נוספים.


ממון ודין, 13 04-2021: שומר שכר
ממון ודין, 12 10-2020: זה נהנה וזה לא חסר ממון ודין, 11 05-2020: פרשנות חוזה ממון ודין, 10 10-2019: תיווך מקרקעין
ממון ודין, 9 04-2019: צ'קים ממון ודין, 8 09-2018: רישום מקרקעין ממון ודין, 7 03-2018: ביטול שכירות דירה
- ממון ודין, 5 04-2017: שותפות ממון ודין, 4 09-2016: נזקי ממון עקיפים
ממון ודין, 3 01-2016: בתים משותפים ממון ודין, 2 09-2015: מקח טעות ואונאה במיטלטלין ממון ודין, 1 11-2014: סיום יחסי עבודה