דין ומידע » כתבי עת בספריה   »» המשפט ברשת: זכויות אדם


המשפט ברשת: זכויות אדם


כותר: המשפט ברשת: זכויות אדם - כתב עת מקוון
English Title: HaMishpat Online - Human Rights
המו"ל: הקתדרה לזכויות אדם ע"ש אמיל זולא, בית הספר למשפטים המכללה למנהל
תחילת פרסום: 2013
גליונות בספריה: 2018 - 2013
אתר כתב-העת: www.colman.ac.il

העמוד מכיל גליונוות כתב-העת לעיון הציבור לאחר הופעתם באתר המקור.
לצפיה במאמרים לחצו על שם הגיליון הנבחר.
בקרו באתר הקתדרה לזכויות אדם - להרחבה על פעילות, חידושים ופרסומים נוספים.


המשפט ברשת - זכויות אדם, כרך ה' חורף 2018
כריכה ותוכן העניינים
הכנסת אורחים - פתח דבר
*ארנה בן-נפתלי
טקסטים מארחים.
Kind Of. 'הציווי עתיק מן השפה, שאם לא כן הכלבים לא היו מסוגלים להבינו'
*השאובונה ברלין, אפריל 2018
טקסטים אורחים
ה-"Kind Of" של שפת המעוול - *דנה אמיר
פיגוע סקרנות - *אור קשתי
ההוראה - *רותי גינצבורג
תרגילי סדר - *יופי תירוש
המשפט ברשת - זכויות אדם, כרך ד' סתיו 2015: נאסף אל עצמו
כריכה ותוכן העניינים
פתח דבר
* ארנה בן-נפתלי
'לילה שלושה כלבים' - מחזה
* אופירה הניג
'להיות ולא להיות
* שמעון לוי
מוות מבוים
* שי לביא
מוות נטול השראה
* חיים חזן
מוות וייצוג
* איתמר מן
המחאה האחרת - בעקבות 'לילה שלושה כלבים'
* מיכל בן-נפתלי
המשפט ברשת - זכויות אדם, כרך ג' אביב 2015: אם תרצו


כריכה ותוכן העניינים
*
הכנסת אורחים
פתח דבר
* ארנה בן נפתלי
טקסטים מארחים
חוות דעת מומחה בת.א 42686-05-10 \ * זאב שטרנהל
תמליל חקירה נגדית של פרופ' זאב שטרנהל על חוות דעת המומחה
פרוטוקול ישיבת בית משפט מתאריך 10.4.2013 בתיק ת.א 42686-05-10 "אם תרצו" נ' רועי ילין ואח'
טקסטים אורחים
אם תרצו - תהיה לנו מדינה יהודית, בלתי-דמוקרטית ולא ציונית
* מרדכי (מוטה) קרמניצר
שטרנהל בארץ הפלאות: ניתוח טקסטואלי קשוב לכבוד האדם פוגש חקירה נגדית בעלת סממנים
* אורית קמיר
על האויב האובייקטיבי והריק הפוליטי
* יעל ברדה
המשפט ברשת - זכויות אדם, כרך ב' אביב 2014: מוטרדות


כריכה ותוכן העניינים עברית \ אנגלית
* -
פתח דבר: מוטרדות
* ארנה בן-נפתלי
החוק למניעת הטרדה מינית במערכות המשפט והמשמעת: נתונים מן העשור הראשון
* אורית קמיר, רונית הריס, יעל ברנדווימן, שני פגודה, שירלי ויטנר
על האומץ לשנות את המשפט ועל הקושי לאמוד את משמעות השינוי
* דפנה הקר
קיום חובות מעביד למניעת הטרדה מינית - האם יש סיבה לטרוח?
* שרון אברהם-ויס
חשופות בניידת: הטרדות מיניות במשטרת ישראל
* נעמי לבנקרון
כשאת אומרת כן - למה את מתכוונת?
* רותי לבנשטיין-לזר
לקחת את החוק לידיים: לשנות את מערכת החוק והמשפט
* מרב מיכאלי
המשפט ברשת - זכויות אדם, כרך א' אביב 2013: הכנסת אורחים


כריכה ותוכן העניינים
* -
פתח דבר: על "הכנסת אורחים"
* ארנה בן–נפתלי
יוליסס על בקבוקים – מחזה
* גלעד עברון
"יוליסס על בקבוקים": נורמליות ומשמעות במלחמה
* מנחם מאוטנר
קול דמעה דקה
* דבורה זילברשטיין
איך נשבר המצור?
* יותם פלדמן
יוליסס וסיזיפוס
* מיכאל ספרד
מן האדם אל מותר האדם, מן החשבון אל חשבון הנפש: עיון פסיכואנליטי במחזה "יוליסס על בקבוקים" מאת גלעד עברון
* דנה אמיר