דין ומידע » כתבי עת בספריה   »» עט השדה

מקור תמונה:
אתר כתב-העת

עט השדה
כתב עת בנושא ילדים, נוער וצעירים במצב סיכון ובני משפחתיהם


כותר: עט השדה
תת-כותר: כתב עת בנושא ילדים, נוער וצעירים במצב סיכון ובני משפחתיהם
המו"ל: ג'יונט ישראל אשלים
תחילת פרסום: 2008
גליונות בספריה: 2018 - 2008
אתר כתב העת: ashalim.org.il

העמוד מכיל גליונות 'עט השדה' לעיון הציבור לאחר הופעתם באתר המקור.
לצפיה לחצו על מספר הגיליון הנבחר.
בקרו באתר ג'יונט אשלים להרחבה על פעילות הארגון, חידושים ופרסומים נוספים.


עט השדה, 11-2018 19: אז והיום - על תהליכי שינוי ואתגרים חברתיים, חינוכיים ותרבותיים בישראל עט השדה, 07-2017 18: מתוך עולמות שבורים: צמיחה ממשבר אובדן וטראומה
עט השדה, 11-2016 17: על שייכות ומעורבות חברתית עט השדה, 03-2015 15: קולקטיב אימפקט ישראל
עט השדה, 11-2014 14 עט השדה, 11-2014 13
עט השדה, 11-2013 12 עט השדה, 11-2013 11
עט השדה, 05-2014 10 עט השדה, 09-2012 09
עט השדה, 02-2012 08 עט השדה, 06-2011 07: תכנית P.A.C.T - עשור של עשייה
עט השדה, 01-2011 06: שילוב והשתלבות עט השדה, 08-2010 05: מציאות.com - האינטרנט כסביבת חיים
עט השדה, 01-2010 04: בריאות ואיכות חיים ככלי ליציאה מסיכון עט השדה, 07-2009 03: עבודה בחברה רב-תרבותית
עט השדה, 02-2009 02: עבודה עם הורים ומשפחות עט השדה, 06-2008 01: עשור לאשלים!