דין ומידע » כתבי עת בספריה   »» אפשר


אפשר: ביטאון לעובד החינוכי-סוציאלי


כותר: אפשר: ביטאון לעובד החינוכי-סוציאלי
המו"ל: אפשר - עמותה לפיתוח שירותי רווחה וחינוך
תחילת פרסום: -
גליונות בספריה: 2020 - 2011
אתר כתב העת: efshar.org.il

העמוד מכיל גליונות לעיון הציבור, לאחר הופעתם באתר המקור.
לצפיה לחצו על סימן הקובץ המצורף.
בקרו באתר העמותה לפיתוח שירותי רווחה וחינוך - להרחבה על פעילות, חידושים ופרסומים נוספים.

אפשר, 30 10-2020: משבר בלי שבר - התמודדות עם הקורונה במסגרות חוץ-ביתיות
אפשר, 29 06-2019: תרומתה של תרבות הפנאי לקידום ילדים ובני נוער במצבי סיכון
אפשר, 28 05-2017: המציאות היבט חינוכי-טיפולי בקרב ילדים ובני נוער במצבי סיכון
אפשר, 27 05-2016: לימודים, השכלה ותעודה: מפתח לשינוי עבור ילדים ונוער במצבי סיכון
אפשר, 25/26 04-2015: בני נוער בחברה מרובת תרבויות: אתגרים בחינוך ובטיפול
אפשר, 24 12-2013: התמקצעות העובדים עם ילדים ונוער במצבי סיכון במסגרות חוץ-ביתיות ובקהילה
אפשר, 23 01-2013: הכנה לעולם העבודה ושילוב בתעסוקה של בני נוער וצעירים
אפשר, 22 12-2011: דו-שיח ודו-קשב בעבודה חינוכית-טיפולית עם ילדים ובני נוער במסגרות חוץ-ביתיות ובקהילה