דין ומידע » כתבי עת בספריה   »» דפים


דפים - כתב עת לעיון ולמחקר בחינוך


כותר: דפים - כתב עת לעיון ולמחקר בחינוך
English Title: DAPIM - Journal for Studies and Research in Education
עורך: דן ענבר
המו"ל: מכון מופ"ת - בית ספר למחקר ולפיתוח תכניות בהכשרת עובדי חינוך והוראה במכללות
יוצא לאור משנת: 1985
גליונות בספריה: 2020 - 2007
אתר כתב העת: mofet.macam.ac.il

העמוד מציג גליונות לעיון הציבור לאחר הופעתם באתר המקור.
לצפיה לחצו על מספר הגיליון הנבחר.
בקרו באתר מכון מופ"ת להרחבה על פעילות, חידושים ופרסומים נוספים.


דפים, 72 2020 דפים, 71 2019 דפים, 70 2019 דפים, 69 2018: קהילות למידה מקצועיות של מורי מורים
דפים, 68 2018 דפים, 67 2018 דפים, 65 2017 דפים, 62 2016: המורה - אדם ותפקיד דפים, 61 2015
דפים, 59 2015: בנושא מחקר ומדיניות דפים, 58 2014 דפים, 56 2013: מודל השותפות - עמיתות בחינוך דפים, 55 2013 דפים, 54 2012
דפים, 49 2010 דפים, 48 2009 דפים, 47 2009 דפים, 46 2008 דפים, 45 2007