כתבי-עת בספריה

שם כתב העת \ מקום הוצאהגליונות בספריה
  איגרת \ האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים 2019 - 2003
  אפשר: ביטאון לעובד החינוכי-סוציאלי \ עמותה לפיתוח שירותי רווחה וחינוך 2018 - 2011
  אקדם - ידיעון האקדמיה \ האקדמיה ללשון העברית2019 - 1993
  ארכיון \ האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע2019 - 1987
  אתיקה מקצועית \ לשכת עורכי הדין2020 - 2005
  אתרוג - כתב עת לענייני חינוך, יהדות וחברה \ הסתדרות המורים בישראל2002 - 2020
  בדלתיים פתוחות \ לשכת עורכי הדין מחוז חיפה2017 - 2009
  ביאן - הערבים בישראל \ מרכז משה דיין ללימודי המזרח התיכון2020 - 2014
  ביו-אתיקה: מרכז צפת לביו-אתיקה \ המכללה האקדמית צפת2020 - 2013
  בין הקטבים: סוגיות עכשוויות באמנות המערכה \ מרכז דדו לחשיבה צבאית בין-תחומית2020 - 2014
  ביטחון סוציאלי \ המוסד לביטוח לאומי 2020 - 2014
  ביטחון פנים \ המשרד לביטחון פנים 2015 - 2012
  במחנה - עיתון חיילי צה"ל \ דוברות צה"ל 2019 - 2016
  בנקאות \ איגוד הבנקים 2019 - 2009
  בפרט ובכלל: על יהדות, ריבונות וזכויות אדם \ המכון הישראלי לדמוקרטיה2015 - 2018
  ג'מאעה - כתב עת בין-תחומי לחקר המזרח התיכון \ מרכז חיים הרצוג לחקר המזרח התיכון והדיפלומטיה, אוניברסיטת בן־גוריון בנגב2004 - 2019
  דין שווה \ לשכת עורכי הדין מחוז צפון2012 - 2005
  דפים - כתב עת לעיון ולמחקר בחינוך \ מכון מופ"ת - בית ספר למחקר ולפיתוח תכניות בהכשרת עובדי חינוך והוראה במכללות2012 - 2020
  הד החינוך- בטאון הסתדרות המורים בישראל 2007 - 2017
  הדין והדיין: פסקי דין רבניים בנושאי משפחה \ מרכז רקמן, הפקולטה למשפטים אוניברסיטת בר-אילן2020 - 2003
  המשפט \ בית הספר למשפטים, המכללה למנהל2019 - 2010
  המשפט ברשת: זכויות אדם \ הקתדרה לזכויות אדם, בית הספר למשפטים המכללה למנהל2020 - 2013
  הפרקליט \ לשכת עורכי הדין בישראל2016 - 2006
  הפרקליטים \ לשכת עורכי הדין מחוז ת"א2019 - 2012
  הרבעון הישראלי למסים \ המוזיאון למסים, משרד האוצר2013 - 2008
  השילוח - כתב עת ישראלי להגות ומדיניות \ קרן תקווה2016 - 2020
  חברה ורווחה - רבעון לעבודה סוציאלית \ משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 2016 - 2019
  יד ושם - ירושלים \ יד ושם - רשות הזכרון לשואה ולגבורה2016 - 2020
  ישראלים: כתב עת רב-תחומי לחקר ישראל והציונות \ מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות2019 - 2007
  כיוונים חדשים \ ההסתדרות הציונית העולמית2015 - 2006
  לשון ומשפט [עלון לניסוח משפטי] \ לשכת עורכי הדין מחוז ת"א2018 - 2014
  מאזני משפט \ בית הספר למשפטים, המכללה האקדמית נתניה2019 - 2000
  מדיניות ציבורית - עיתון לחידושי מדיניות בישראל \ האוניברסיטה העברית בירושלים2017 - 2008
  מה במשפט \ ביטאון מוזיאון מורשת בתי המשפט2013 - 2019
  ממון ודין: פסקי דין של בתי דין לממונות \ מכון משפט לעם 2016 - 2014
  מסגרות מדיה: כתב עת ישראלי לתקשורת \ האגודה הישראלית לתקשורת2019 - 2007
  מערכות - כתב עת בית ההוצאה לאור של צה"ל \ בית ההוצאה לאור של צה"ל2020 - 2011
  מעשי משפט \ הפקולטה למשפטים אוניברסיטת ת"א2019 - 2008
  מפתח: כתב-עת לקסיקלי למחשבה פוליטית \ מרכז מינרבה למדעי הרוח, אוניברסיטת ת"א2020 - 2010
  משפט ועסקים \ בית הספר למשפטים, המרכז הבינתחומי הרצליה2018 - 2010
  משפט וצבא \ בית הספר למשפט צבאי, הפרקליטות הצבאית1988, 2015
  משפט, חברה ותרבות \ הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב2019 - 2008
  משפט מפתח \ פרקליטות המדינה, משרד המשפטים2017 - 2014
  נקודת מפגש \ מכון חרוב2020 - 2010
  סייבר, מודיעין וביטחון \ המכון למחקרי ביטחון לאומי 2020 - 2018
  עדכן אסטרטגי \ המכון למחקרי ביטחון לאומי2019 - 1998
  עו"ד על הפרשה \ לשכת עורכי הדין 2015 - 2014
  עורך הדין \ לשכת עורכי הדין2020 - 2008
  עט השדה: כתב עת בנושא ילדים, נוער וצעירים במצב סיכון \ ג'יונט ישראל אשלים2019 - 2008
  עט ואתיקה \ לשכת עורכי הדין מחוז ת"א2019 - 1997
  עיונים בבקורת המדינה \ משרד מבקר המדינה2011
  פוליטיקה: כתב עת ישראלי למדע המדינה וליחסים בינלאומיים המכון ליחסים בינלאומיים, אוניברסיטה העברית 2018 - 2012
  צבא ואסטרטגיה \ המכון למחקרי ביטחון לאומי2018 - 2009
  קומון סנס Common sense \ מרכז ש. דניאל אברהם לדיאלוג אסטרטגי, המכללה האקדמית נתניה2016
  קרקע \ קק"ל, המכון לחקר מדיניות קרקעית2018 - 1999
  שבילי מחקר: שנתון רשות המחקר הבין-מכללתית \ מכון מופ"ת2012 - 2003
  שורוק: מבט על ישראל והמזרח התיכון \ מולד - המרכז להתחדשות הדמוקרטיה 2016 - 2015
  שנתון המסמכים הרשמיים \ משרד החוץ2014 - 2006
  שנתון מינהל התכנון \ מינהל התכנון, משרד האוצר2019 - 2011
  שנתון סטטיסטי לישראל \ הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה2015 - 2019
  שרשרת הדורות \ העמותה הישראלית לחקר שורשי המשפחה1987 - 2017
Israel Environment Bulletin \ Israel Ministry of Environmental Protection2005 - 2018
Theoretical Inquiries in Law \ The Cegla Center for Interdisciplinary Research, TAU Buchmann Faculty of Law 2015 - 2020