כתבי-עת בספריה

מבקרים יקרים!
הרשימה כאן מציגה סדר כתבי עת וביטאונים בהוצאת מוסדות מחקר אקדמיים וציבוריים המשתתפים בספריה.
לחצו על הכותר הנבחר וקבלו תיאור כתב-העת בצירוף קישור לאתר המקור, וכן סדר הגליונות הזמינים לצפיה והורדה.
להזכירכם, השימוש בגליונות מותר לצורכי לימוד ומחקר בלבד! להרחבה על תנאי השימוש עיינו בתקנון הספריה.
נשמח לעמוד לרשותכם עם כל הערה ושאלה.


שם כתב העת \ מקום הוצאהגליונות בספריה
  איגרת \ האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים 2019 - 2003
  אפשר: ביטאון לעובד החינוכי-סוציאלי \ עמותה לפיתוח שירותי רווחה וחינוך 2018 - 2011
  אקדם - ידיעון האקדמיה \ האקדמיה ללשון העברית2019 - 1993
  ארכיון \ האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע2019 - 1987
  אתיקה מקצועית \ לשכת עורכי הדין2020 - 2005
  אתרוג - כתב עת לענייני חינוך, יהדות וחברה \ הסתדרות המורים בישראל2002 - 2020
  בדלתיים פתוחות \ לשכת עורכי הדין מחוז חיפה2017 - 2009
  ביאן - הערבים בישראל \ מרכז משה דיין ללימודי המזרח התיכון2020 - 2014
  ביו-אתיקה: מרכז צפת לביו-אתיקה \ המכללה האקדמית צפת2020 - 2013
  בין הקטבים: סוגיות עכשוויות באמנות המערכה \ מרכז דדו לחשיבה צבאית בין-תחומית2020 - 2014
  ביטחון סוציאלי \ המוסד לביטוח לאומי 2020 - 2014
  ביטחון פנים \ המשרד לביטחון פנים 2015 - 2012
  במחנה - עיתון חיילי צה"ל \ דוברות צה"ל 2019 - 2016
  בנקאות \ איגוד הבנקים 2019 - 2009
  בפרט ובכלל: על יהדות, ריבונות וזכויות אדם \ המכון הישראלי לדמוקרטיה2015 - 2018
  ג'מאעה - כתב עת בין-תחומי לחקר המזרח התיכון \ מרכז חיים הרצוג לחקר המזרח התיכון והדיפלומטיה, אוניברסיטת בן־גוריון בנגב2004 - 2019
  דין שווה \ לשכת עורכי הדין מחוז צפון2012 - 2005
  דפים - כתב עת לעיון ולמחקר בחינוך \ מכון מופ"ת - בית ספר למחקר ולפיתוח תכניות בהכשרת עובדי חינוך והוראה במכללות2012 - 2020
  הד החינוך- בטאון הסתדרות המורים בישראל 2007 - 2017
  הדין והדיין: פסקי דין רבניים בנושאי משפחה \ מרכז רקמן, הפקולטה למשפטים אוניברסיטת בר-אילן2020 - 2003
  המשפט \ בית הספר למשפטים, המכללה למנהל2019 - 2010
  המשפט ברשת: זכויות אדם \ הקתדרה לזכויות אדם, בית הספר למשפטים המכללה למנהל2020 - 2013
  הפרקליט \ לשכת עורכי הדין בישראל2016 - 2006
  הפרקליטים \ לשכת עורכי הדין מחוז ת"א2019 - 2012
  הרבעון הישראלי למסים \ המוזיאון למסים, משרד האוצר2013 - 2008
  השילוח - כתב עת ישראלי להגות ומדיניות \ קרן תקווה2016 - 2020
  חברה ורווחה - רבעון לעבודה סוציאלית \ משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 2016 - 2019
  יד ושם - ירושלים \ יד ושם - רשות הזכרון לשואה ולגבורה2016 - 2020
  ישראלים: כתב עת רב-תחומי לחקר ישראל והציונות \ מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות2019 - 2007
  כיוונים חדשים \ ההסתדרות הציונית העולמית2015 - 2006
  לשון ומשפט [עלון לניסוח משפטי] \ לשכת עורכי הדין מחוז ת"א2018 - 2014
  מאזני משפט \ בית הספר למשפטים, המכללה האקדמית נתניה2019 - 2000
  מדיניות ציבורית - עיתון לחידושי מדיניות בישראל \ האוניברסיטה העברית בירושלים2017 - 2008
  מה במשפט \ ביטאון מוזיאון מורשת בתי המשפט2013 - 2019
  ממון ודין: פסקי דין של בתי דין לממונות \ הקליניקה לסיוע אזרחי על פי המשפט העברי, הפקולטה למשפטים אוניברסיטת בר אילן2020 - 2014
  מסגרות מדיה: כתב עת ישראלי לתקשורת \ האגודה הישראלית לתקשורת2019 - 2007
  מערכות - כתב עת בית ההוצאה לאור של צה"ל \ בית ההוצאה לאור של צה"ל2020 - 2011
  מעשי משפט \ הפקולטה למשפטים אוניברסיטת ת"א2019 - 2008
  מפתח: כתב-עת לקסיקלי למחשבה פוליטית \ מרכז מינרבה למדעי הרוח, אוניברסיטת ת"א2020 - 2010
  משפט ועסקים \ בית הספר למשפטים, המרכז הבינתחומי הרצליה2018 - 2010
  משפט וצבא \ בית הספר למשפט צבאי, הפרקליטות הצבאית1988, 2015
  משפט, חברה ותרבות \ הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב2019 - 2008
  משפט מפתח \ פרקליטות המדינה, משרד המשפטים2017 - 2014
  נקודת מפגש \ מכון חרוב2020 - 2010
  סייבר, מודיעין וביטחון \ המכון למחקרי ביטחון לאומי 2020 - 2018
  עדכן אסטרטגי \ המכון למחקרי ביטחון לאומי2019 - 1998
  עו"ד על הפרשה \ לשכת עורכי הדין 2015 - 2014
  עורך הדין \ לשכת עורכי הדין2020 - 2008
  עט השדה: כתב עת בנושא ילדים, נוער וצעירים במצב סיכון \ ג'יונט ישראל אשלים2019 - 2008
  עט ואתיקה \ לשכת עורכי הדין מחוז ת"א2019 - 1997
  עיונים בבקורת המדינה \ משרד מבקר המדינה2011
  פוליטיקה: כתב עת ישראלי למדע המדינה וליחסים בינלאומיים המכון ליחסים בינלאומיים, אוניברסיטה העברית 2020 - 2012
  צבא ואסטרטגיה \ המכון למחקרי ביטחון לאומי2018 - 2009
  קומון סנס Common sense \ מרכז ש. דניאל אברהם לדיאלוג אסטרטגי, המכללה האקדמית נתניה2016
  קרקע \ קק"ל, המכון לחקר מדיניות קרקעית2018 - 1999
  שבילי מחקר: שנתון רשות המחקר הבין-מכללתית \ מכון מופ"ת2012 - 2003
  שורוק: מבט על ישראל והמזרח התיכון \ מולד - המרכז להתחדשות הדמוקרטיה 2016 - 2015
  שנתון המסמכים הרשמיים \ משרד החוץ2014 - 2006
  שנתון מינהל התכנון \ מינהל התכנון, משרד האוצר2019 - 2011
  שנתון סטטיסטי לישראל \ הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה2015 - 2019
  שרשרת הדורות \ העמותה הישראלית לחקר שורשי המשפחה1987 - 2017
Israel Environment Bulletin \ Israel Ministry of Environmental Protection2005 - 2018
Theoretical Inquiries in Law \ The Cegla Center for Interdisciplinary Research, TAU Buchmann Faculty of Law 2015 - 2020